94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Voor de Lens

Voor de Lens

De Zondag
De vorige maand kwamen twee brieven over de Zondag op m'n bureau terecht, beide geschreven door Wekkerlezers.
De eerste brief werd opgesteld n.a.v. „Protest tegen Zondagsarbeid", dat verscheen in het nr. van 11 October j.l. De sch ...

6 december 1957
De Wekker
ds. J.H. Velema
989 woorden
Bouwen en bewaren

Bouwen en bewaren

Bouwen en bewaren herleeft!
Dit fonds, voor eenige jaren gesticht, tot steun voor de bijzondere behoeften der Theologische School, vraagt thans weer de aandacht.
Allereerst de aandacht van de kerke-raden. Zij ontvingen reeds een circulaire waarvoor de volle aandacht gevraagd m ...

3 december 1937
De Wekker
Ds. W. Kremer
169 woorden
Classis Amsterdam

Classis Amsterdam

De Classis Amsterdam zal D.V, vergaderen op Dinsdag, 10 April, e.k. des morgens om 10 uur, in het Kerkgebouw aan de Lauriergracht te Amsterdam. Stukken voor de Agenda worden vóór 20 Maart ingewacht door den Kerkeraad van Sassenheim (p.a. Kerklaan 56).
Namens de roepende Ge ...

23 februari 1934
De Wekker
57 woorden
Antwerpen

Antwerpen

Bij wijze van uitzondering, vanwege de bijzondere positie van de gemeente Antwerpen, wordt hier het verzoek van de kerkeraad van Antwerpen doorgegeven, preekvoorziening te mogen ontvangen voor de zondagen 3 en 31 juli en 7 augustus.
Van b.v. Zierikzee, Rotterdam of Utrecht af gerekend, ...

20 mei 1988
De Wekker
57 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

George M. Cowan „Het Woord dat in vlam zet."
Sanna Barlow Rossie „Het Licht in de jungle." Beide Telosuitgaven van Buyten & Schipperheyn b.v. 1982. De prijs van het eerste boek is ƒ 27,50, van het tweede ƒ 1 ...

29 oktober 1982
De Wekker
Ds. P.N. Ribbers
Ds. J.H. Velema
Prof. dr. W.H. Velema
Prof. dr. W. van 't Spijker
P.Th. Versteeg
3698 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

H. Korving, Kom tot Zijn rust! Over de vreugde van de rustdag. Uitgeverij Brevier, Kampen 2016, € 13,90, 144 pagina’s, ISBN 9789491583889.
Allerwege staat de zondag en de invulling ervan onder druk. In de samenleving doordat steeds meer winkels ...

1 september 2017
De Wekker
Ds. C.J. Droger
Ds. H. Polinder
Drs. C.C. den Hertog
Drs. J.L. de Jong
1516 woorden
Onze onsterfelijkheid. (59)

Onze onsterfelijkheid. (59)

Wanneer ge in een bergland zijt, dan kan het zijn, dat in het dal de nevelen hangen, terwijl op de bergen de zon in al haar luister straalt. Op de hoogte der bergen is het dan licht, terwijl somberheid en eentonigheid in de laagte zich spreiden. Dat is mij een beeld van den oude van dag ...

26 maart 1926
De Wekker
Doc. J.J. v.d. Schuit
789 woorden
Najaarsconferentie ambtsdragers: Geloofsbeleving in een gestresste samenleving

Najaarsconferentie ambtsdragers: Geloofsbeleving in een gestresste samenleving

Het was voor de eerste keer, dat prof. Peels voor de ambtsdragersconferentie sprak en nog wel over een onderwerp, dat niet direct met zijn vakgebied, het Oude Testament, te maken heeft: het in de praktijk van het persoonlijke en gemeentelijke leven omgaan met de hoge spanning, waaronder ...

7 november 1997
De Wekker
Ds. K. Boersma
2360 woorden
Ingeboekt

Ingeboekt

C.L.M. van Noort, Waarom mijn moeder? Uitgeverij Groen, Heerenveen. Prijs € 9,95
Het is voor ouders niet moeilijk een kind te troosten dat gevallen is. Dat gaat als het ware vanzelf. Maar een kind troosten als vader, moeder, broertje ...

16 januari 2004
De Wekker
Dr. J. Stolk
Ds. J. Van Amstel
R. Nederlof-Maris
1682 woorden
Kerkelijk jaaroverzicht

Kerkelijk jaaroverzicht

Het mag met dankbaarheid gezegd worden dat het in de Christelijke Gereformeerde kerken in 1998 bruiste van allerlei gebeurtenissen, bijeenkomsten, conferenties en vergaderingen. Het gaat om vele honderdtallen als we alle kerkelijke vergaderingen mee tellen. Denk alleen al aan de kerkenr ...

1 januari 1999
De Wekker
Ds. J. Jonkman
3641 woorden
van 9492