94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Bondsdag Chr. Geref. Zangverenigingen in Nederland

Bondsdag Chr. Geref. Zangverenigingen in Nederland

Precies om 10.00 uur opende de voorzitter van de Bond, br. G. van Munster uit Nunspeet, de Bondsdag van de Zangverenigingen, die dit jaar gehouden werd in de Dorpskerk in Nunspeet, gevolgd door het gezamenlijk zingen van Psalm 108:1 en 2. In zijn openingswoord wees br. Van Munster erop dat wij be ...

15 oktober 1999
De Wekker
G. van der Laan-de Boer
445 woorden
Alle dingen werken mede ten goede

Alle dingen werken mede ten goede

Zekerheid temidden van wat wij niet weten
De tekst spreekt van grote zekerheid. Wij weten...
Heel sterk steekt deze vaste en zekere wetenschap af tegen de onzekerheid, waarvan eerder sprake was: Wij weten niet...
Zo staat het immers in vs. 26. Wij weten ...

1 januari 1993
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
1656 woorden
Job

Job

Overal en altijd wordt de vraag naar de zin van het lijden gehoord. Het is een bittere klacht, een uiting van vertwijfeling, een schreeuw om hulp. Ook de kinderen van God kennen deze vraag. David zei: Thans vraag ik God, mijn rots: „Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in rouw en heeft mijn vijan ...

8 januari 1993
De Wekker
Drs. D.J. Steensma
916 woorden
1993/LS

1993/LS

Men schrijft niet meer
een vers, een brief, een wens,
met kroontjespen, of, mooier nog,
een welgeslepen ganzeveder. Maar schrijvende,
kom ik u zeer nabij
wijl er een zelfde hart in klopt,
en, naar ik bid, niet minder teder. Jac. Le ...

8 januari 1993
De Wekker
Jac. Lelsz
39 woorden
Radicaal zijn in het volgen van Jezus

Radicaal zijn in het volgen van Jezus

In Mattheüs staat, dat het een van zijn discipelen was, tegen wie de Here dit zei. Bij Lucas, dat Jezus hem geroepen had om Hem te volgen. Goed, de man is inderdaad discipel geworden. Maar de oproep van Jezus is zo radicaal.Je kunt er vragen bij stellen. Moest die vader vandaag juist begra ...

29 januari 1993
De Wekker
Ds. K. Boersma
826 woorden
De zegen op de Sabbat

De zegen op de Sabbat

Was Bethlehem de geboorteplaats van Jezus, Zijn jeugd bracht Hij door in Nazareth, als man ging Hij wonen in Kapernaüm en dat niet uit eigener beweging. Niets deed Hij zelfstandig. Alles deed Hij in overleg met en naar de wil van Zijn Vader.
De wil van Zijn Vader was Zijn wil en Zijn wet. De ...

5 februari 1993
De Wekker
Ds. M.C. Tanis
1038 woorden
Gevangene van jezelf

Gevangene van jezelf

Er zijn in de wereld duizenden mensen die gevangen gehouden worden. Anderen arresteerden hen, namen hen mee en zetten hen gevangen.
Maar, er zijn er ook duizenden die zichzelf gevangen houden. Al lopen ze vrij rond, geestelijk houden zij zichzelf gevangen.
Dat kunnen ongelovigen zijn, maa ...

12 februari 1993
De Wekker
Ds. A. van der Veer
759 woorden
Bij alles wat wankelt...

Bij alles wat wankelt...

Wie enigszins thuis is in de bouwwereld weet van hoeveel belang een goede fundering is. Anders heeft bouwen eigenlijk geen zin. Wat zo geldt in de bouwwereld, geldt in nog sterkere mate als het gaat om het leven van Gods kind. Waar is dat leven op gebouwd? En waar kan het van dag tot dag zijn vas ...

19 februari 1993
De Wekker
Ds. J. van 't Spijker
885 woorden
Het verbond verbroken én geheeld

Het verbond verbroken én geheeld

Het verbond verbroken
Het is stuk, radicaal stuk tussen de Heere en Zijn volk. Mozes ziet het direct als hij van de berg Sinai afdaalt. Hij ziet namelijk het volk dansen rondom het gouden kalf. En dat terwijl de Heere op het punt staat om onder Zijn volk te kome ...

26 februari 1993
De Wekker
Ds. H. Peet
1057 woorden
Naar Jeruzalem

Naar Jeruzalem

Wie zijn bijbel kent weet onmiddellijk wat er met deze woorden bedoeld wordt. Het gaat om het gaan van Jezus naar Jeruzalem om daar te sterven en zijn leven te geven voor zondaren. Jezus heeft het gaan naar Jeruzalem uitdrukkelijk gewild ... Er is bij Hem geen moment van aarzeling geweest of Hij ...

19 maart 1993
De Wekker
Ds. K.J. Velema
656 woorden
van 9473