94.918 resultaten
Filteren
van 9492
‘Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft’

‘Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft’

De Gewone Catechismus is geschreven door Arnold Huijgen (hoogleraar TUA), Theo Pleizier (universitair docent PThU) en Dolf te Velde (docent TUK). Zij constateerden een leemte in de catechese.Huijgen: “Er zijn veel catechisatiemethoden op de markt, die gaandeweg steeds f ...

30 augustus 2019
De Wekker
C. Slotboom-Meijers
1126 woorden
Vergadering classis Utrecht

Vergadering classis Utrecht

De roepende kerk van Bunde/Meerssen nodigt de kerken van de classis Utrecht uit voor de najaarsclassis DV 3 oktober 2019 in de zaal van de kerk van Noordeloos, Noordzijde 1A, 4225 PG te Noordeloos. Aanvang: 15.00 uur. De kerken van Vianen, Woerden en Zeist dienen voor deze vergadering ook ee ...

30 augustus 2019
De Wekker
89 woorden
Overwinnen door belijden

Overwinnen door belijden

Belijden wordt aanbevolenDat doet de Heere Jezus. Toen Hij naar de hemel opvoer gaf Hij de opdracht aan Zijn discipelen dat zij Zijn getuigen zouden zijn. Zij moesten de belijdenis van de opgestane en verheerlijkte Christus uitdragen in deze wereld. Het persoonlijk ge ...

30 augustus 2019
De Wekker
G.R. Procee
601 woorden
Interkerkelijke toerustingsdagen

Interkerkelijke toerustingsdagen

Interkerkelijke toerustingsdagen ‘Voorbeeldig – voorbeeld doet volgen’ D.V. 14 september te Urk en 21 september 2019 in Gouda.Voorbeeldig leidinggeven vraagt om levende voorbeelden van mensen die leven van genade alleen. Tijdens de toerustingsdagen willen we alle lei ...

30 augustus 2019
De Wekker
113 woorden
Niet weglopen voor de strijd

Niet weglopen voor de strijd

Keer op keer lezen we in de Bijbel hoe het volk Israël door vijanden wordt bedreigd. Ook in 1 Koningen 20 is dat het geval. Een oude vijand van Israël roert zich. We bestuderen dit hoofdstuk in drie keer om daaruit lessen te trekken voor de goede strijd waartoe elke christen geroep ...

30 augustus 2019
De Wekker
A.D. Fokkema
1464 woorden
Vergadering classis Amersfoort

Vergadering classis Amersfoort

De classis Amersfoort komt bijeen op D.V. woensdag 16 oktober 2019 in “De Fontein”, Bikkersweg 7 te Bunschoten. De gemeenten van Ermelo, Harderwijk en Nijkerk worden verzocht ook een diaken af te vaardigen. Stukken voor de vergadering dienen digitaal uiterlijk woensdag 11 septemb ...

30 augustus 2019
De Wekker
57 woorden
CGK Oud-Vossemeer: Ieder draagt zijn of haar steentje bij!

CGK Oud-Vossemeer: Ieder draagt zijn of haar steentje bij!

“Het is een familiekerk,” vindt Corina van Twillert: “Als buitenstaander kan dat wel eens lastig zijn. Zelf hebben wij er geen hinder van. We zijn graag thuis en voelen ons niet buitengesloten. Voor onze kinderen heb ik het wel eens vervelend gevonden, want zij hebben weini ...

30 augustus 2019
De Wekker
T. Diepenbroek-Walhout
725 woorden
Roerend goed

Roerend goed

Gebouwen als kerken en pastorieën zijn stevige, vaste bouwwerken die niet bewogen kunnen worden. We noemen ze daarom vastgoed of onroerend goed. Om aan de gelden voor kerken, orgels en kerkelijk werk te komen zijn er veel creatieve methoden gevonden. Het orgelfonds, het bouwfonds of OPA, d ...

30 augustus 2019
De Wekker
Han Schenau
Jan Noorlandt
334 woorden
De vreze des HEEREN, dat is wijsheid

De vreze des HEEREN, dat is wijsheid

Deze twee onderzoeken hadden aangetoond dat gereformeerde jongeren over het algemeen orthodoxer worden aangaande het geloof in het bestaan van de hel, maar dat hun missionaire activiteit niet toeneemt. Sterker nog, de missionaire activiteit lijkt volgens het onderzoek van EO en ND zelfs zwak ...

30 augustus 2019
De Wekker
J.C.A. van den Berge
1213 woorden
Moslimvrouwen

Moslimvrouwen

Wat ik niet wist voordat ik onder vrouwen in het Midden-Oosten had gewoond, is dat zij op heel verschillende manieren in hun eigen godsdienst en cultuur staan.Een deel van de vrouwen die ik heb ontmoet is zeer religieus. Ze zoeken God oprecht. Ze proberen zo goed en islamitisch mogeli ...

30 augustus 2019
De Wekker
Anne
312 woorden
van 9492