94.722 resultaten
Filteren
van 9473
CGK Enschede-Oost: Een van de zeven …

CGK Enschede-Oost: Een van de zeven …

“Binnen Enschede is al jaren een vorm van samenwerking tussen CGK, NGK en GKv. De CGK heeft twee gemeenten (Oost en West), de NGK één grote gemeente (na samengaan van Noord en Zuid) en de GKv heeft vier gemeenten (alle windrichtingen). Vanaf begin jaren 70 was er vooral samenwerking op het gebied ...

6 januari 2017
De Wekker
Tanneke Diepenbroek-Walhout
817 woorden
Eenheid

Eenheid

Eenheid is belangrijk. Het is een belangrijk thema in de Bijbel. En het is opvallend hoe de Bijbel over eenheid spreekt: het is onderwerp van gebed, immers Jezus bidt erom tot Zijn Vader in Johannes 17. En Paulus schrijft er in zijn brief aan de gemeente van Efeze over als het bewaren van een ges ...

6 januari 2017
De Wekker
Drs. M. Bergsma
646 woorden
Classis ’s-Gravenhage

Classis ’s-Gravenhage

De classis ’s-Gravenhage hoopt in voorjaarsvergadering bijeen te komen op D.V. woensdag 15 maart 2017 om 09.00 uur in de CGK “De Lichtzijde” Broekwegzijde196, 2725 PE te Zoetermeer. De stukken voor de vergadering worden tot 1 februari ingewacht bij de roepende kerk van Aarlanderveen. De gemeente ...

6 januari 2017
De Wekker
80 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Aangenomen
naar Emmen: ds. H.J. Vasquez, Drachten, die bedankte voor Lelystad (NGK-CGK).Bedankt
voor Siegerswoude-De Wilp: ds. G.J .Post, Nieuwpoort.
voor Sliedrecht ...

6 januari 2017
De Wekker
117 woorden
Hart voor mensen die God niet kennen

Hart voor mensen die God niet kennen

Energiek en gedreven vertelt Ronald: “Het is voor mij belangrijk dat kerken van Jezus Christus samenwerken. Ze hoeven niet dezelfde regels en gewoontes te hebben. De enige grond voor samenwerking is dat ze Koning Jezus aanbidden. Dat ervaar ik ook bij de maandelijkse sing-in die al zo’n 26 jaar i ...

6 januari 2017
De Wekker
Gerdien Starreveld-van Langevelde
458 woorden
Ach God, de kerk …

Ach God, de kerk …

‘Onze jongeren zullen moeten weten waarom wij christelijk-gereformeerd zijn’, zei ooit een christelijk-gereformeerd emerituspredikant tegen mij. Het door- geven van kerkelijk besef, eigen geschiedenis, traditie en identiteit is noodzakelijk om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben. Natuurlij ...

6 januari 2017
De Wekker
Ds. A.J. Mensink
2007 woorden
Verlangen naar en angst voor eenheid

Verlangen naar en angst voor eenheid

En ja, dan kom je vanzelf bij het deputaatschap ‘Eenheid van gereformeerde belijders’ terecht. De voorzitter daarvan is ds. W. van ’t Spijker uit Hilversum. Hij vertelt dat we als Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) sinds de jaren zestig contact hebben met de Nederlands Gereformeerde Kerken ( ...

6 januari 2017
De Wekker
Ar Sikking
1153 woorden
Classis Amsterdam

Classis Amsterdam

Op donderdag 2 maart 2017 D.V. vindt de voorjaarsvergadering plaats van de classis Amsterdam in De Bron, Willem Kloosstraat 1, 1064 ST Amsterdam, aanvang 16.00 uur. Stukken voor deze vergadering dienen uiterlijk op 27 januari digitaal te zijn ontvangen. De kerken van Naarden, Ouderkerk a/d Amste ...

6 januari 2017
De Wekker
68 woorden
40 jaar koster

40 jaar koster

Op 1 januari was het 40 jaar geleden dat Aart en Betsie van den Dool in de Chr. Ger. Kerk van Noordeloos begonnen met hun kosterswerk. Zij zijn dankbaar voor de gezondheid die zij ontvingen om dit werk met veel liefde te mogen doen. Zolang de Heere hen de kracht geeft hopen ze hiermee door te gaa ...

6 januari 2017
De Wekker
99 woorden
Jubileum dr. A. Jansen

Jubileum dr. A. Jansen

Op 19 januari is het 25 jaar geleden dat ds. A Jansen werd bevestigd als predikant in de Geref. Kerk in Wierdapark (Zuid-Afrika). In het jaar 2000 leidde de Heere zijn weg naar de CGK te Aalsmeer en sinds 2010 mag hij de CGK/GKV van Woerden dienen. In 2015 promoveerde hij tot doctor in de theolog ...

6 januari 2017
De Wekker
67 woorden
van 9473