4.983 resultaten
Filteren
van 499
Het Rooms-Katholicisme (III)

Het Rooms-Katholicisme (III)

Rome, de hoer van Babylon
Waar loopt de leer en de praktijk van Rome op uit? Hun mensen blijven onwetend en worden in een staat van bijgeloof gehouden. Bovendien leidt dit alles tot een levenswijze, die zeer oppervlakkig is. Bijvoorbeeld als je zondagsmorgens naar de mis bent gew ...

1 september 1983
Protestants Nederland
Dr. D. Martyn Lloyd-Jones
1191 woorden
Kerk-Historische agenda 2008

Kerk-Historische agenda 2008

Dit jaar zal Protestants Nederland zelfstandig een Kerk-Historische agenda uitgeven.
In het volgend nummer van ons blad treft u nadere gegevens aan.
De prijs zal ca. € 6,— (excl. portokosten) bedragen. Er is rekening gehouden met de opmerkingen betreffende lettertype, fo ...

1 oktober 2007
Protestants Nederland
56 woorden
Gedachtenisprent en relikwie

Gedachtenisprent en relikwie

Actueel Enige tijd geleden werd ons toegezonden het blad "De brandende lamp". Het is het informatiebulletin van de Titus Brandsma Stichting te Rijswijk. Het orgaan wordt één maal per kwartaal uitgegeven. De voorzitter van de Stichting is d ...

1 maart 1994
Protestants Nederland
F vV jr
850 woorden
In dit nummer...

In dit nummer...

IN DIT NUMMER brengen wij, zoals reeds eerder aangekondigd, de tekst van een door dr. fV. Aalders voor PN-Delft gehouden rede, getiteld 'Tegen de Ideologie - het Evangelie', alsmede een artikel van mevrouw mr. dr. J. C. de Meyere, geschreven ter gelegenheid van de herdenking van de Augsburgs ...

1 juli 1980
Protestants Nederland
L. Huizer
135 woorden
Zes Vlamingen, medewerkers aan de Statenbijbel van 1637 (II)

Zes Vlamingen, medewerkers aan de Statenbijbel van 1637 (II)

In het vorige artikel (Protestants Nederland, no. 1, 2006) schreven we over Baudartius, Thrysius en Polyander. In dit slotartikel leest u het e.e.a. over de drie overige medewerkers.Frans Gomaer (verlatijnst Gomarus) Frans Gomaer of Goemaere werd geboren i ...

1 februari 2006
Protestants Nederland
E. Sintobin
670 woorden
Sions vorst en volk (1)

Sions vorst en volk (1)

Een belangrijk onderwerp We noemen het onderwerp van het proefschrift belangrijk. Allereerst omdat het een historisch gegeven betreft, uit een tijd waaraan reeds op meer dan een manier aandacht werd geschonken. De Republiek, geboren uit de strijd tegen Spanje, in ...

1 februari 1994
Protestants Nederland
dr. W. van 't Spijker
1864 woorden
Paisley in Straatsburg

Paisley in Straatsburg

Paisley's protest ten tijde van het bezoek van de paus aan het Europese Parlement te Straatsburg is door velen veroordeeld. Maar al kan men over de wijze van Paisley's optreden van mening verschillen, een protest was op zijn plaats. Dit bezoek was volkomen ongepast.Vooral omdat het E. ...

1 april 1989
Protestants Nederland
S. Paas
612 woorden
Langs de kloof

Langs de kloof

Zoals reeds in de dagbladen was te lezen, heeft paus Paulus de periode van Kerstfeest 1974 tot Kerstfeest 1975 uitgeroepen tot „Heilig jaar”. De hiermee in verband staande plechtigheden zullen echter al aanvangen op Pinksterzondag van dit jaar. Het z.g. heilig jaar (waarin een bi ...

1 juni 1973
Protestants Nederland
L. Huizer
798 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Titel : Licht op Lukas
Auteur : John Blanchard
Uitgever : Uitgeverij De Banier 2007
100 pag.
Prijs : € 14,75 ISBN 9 789033 607264

Titel : Licht op Markus
Auteur : John Blanchard
Uitgever : Uitgeverij De Banier 2007
100 pag.
Prij ...

1 oktober 2007
Protestants Nederland
A. Alderliesten
344 woorden
Vrede van Munster 'schiep' Nederland

Vrede van Munster 'schiep' Nederland

In ons land en in Westfalen - met name in Munster en Osnabrück - wordt op vele manieren de Vrede van Munster (in januari 1648 gesloten, in mei 1648 door eedzwering bevestigd, op 5 juni 1648 in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden plechtig afgekondigd) na 350 jaren herdacht. Dat gebeurde ...

1 augustus 1998
Protestants Nederland
H.HJ. van As te Apeldoorn
2438 woorden
van 499