1.360.636 resultaten
Filteren
van 136064
Minder animo voor woninginrichting

Minder animo voor woninginrichting

Naar de mening van het AVWW zal een marketingbeleid nodig zijn, dat meer dan vroeger inspeelt op het stimuleren van creativiteit van de consument bij het bezig zijn met zijn woonsfeer, dit zal nodig zijn voor het behouden en zo mogelijk versterken van de positie van deze branche in het gehee ...

3 juli 1974
Reformatorisch Dagblad
412 woorden
Van Agt sluit dossier-Scholten

Van Agt sluit dossier-Scholten

Minister Van Agt (Justitie) heeft de justitie-commissie uit de Tweede kamer meegedeeld dat het onderzoek tegen het AR-kamerlid mr. J. N. Scholten is beëindigd. Het onderzoek van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst naar mogelijke belastingdelicten heeft niet tot een procesverbaal gel ...

3 juli 1974
Reformatorisch Dagblad
114 woorden
Schoolboeken onnodig duur

Schoolboeken onnodig duur

Iedere school schrijft haar eigen eigen boeken voor. Een op de drie titels wordt zelfs maar op één school gebruikt. Daardoor zijn de oplagen klein en de prijzen hoog. Samen met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs ging de Consumentenbond na wat ouders van leerlingen van de tweede klas HAVO ...

3 juli 1974
Reformatorisch Dagblad
99 woorden
VISSERIJBERICHTEN

VISSERIJBERICHTEN

Prijzen: per 1 kg: tarbot 9,08-8,79; grote tong 8,11-7,79 grote tong 7,75-7,62; kim tong 7,48-7,16; tong I 8,32-7,99; tong II 8,14-7,40; zalm 6,01. Per 125 kg: leng 120; grote hoek 360. Per 50 kg: schelvis I 75; schelvis 2 65-63; sthelvis 3 48-30; schelvis 4 38-26; wijting 1 50-32; wijting ...

28 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
569 woorden
Bisschop Gijsen toont toewijding voor bisdom

Bisschop Gijsen toont toewijding voor bisdom

LEIDER
„Het kapittel moet ertoe geroepen zijn met de bisschop samen te werken en wel onder zijn leiding en niet omgekeerd", aldus de Vaticaanse brief. De omstreden "proeve van een visie" van bisschop Gijssen is ook in orde, meent het Vaticaan. „Die visie geeft in alle g ...

31 juli 1972
Reformatorisch Dagblad
138 woorden
Jongste crisis was ernstigste tot dusver

Jongste crisis was ernstigste tot dusver

Luns zei verder dat hij hoopte dat het staakt het vuren op Cyprus zal worden nageleefd en dat het bij de komende Vredesbesprekingen in Geneve snel tot tastbare resultaten zal komen. Op zijn persconferentie legde Luns de nadruk op de rol die de NAVO heeft gespeeld tijdens de crisis rond Cyprus. ...

25 juli 1974
Reformatorisch Dagblad
313 woorden
Radio-actief afval in zee gelost

Radio-actief afval in zee gelost

Het was de vierde maal sedert 1967, dat er radio-actief afval in de Atlantische Oceaan werd gestort. Nederland heeft aan alle vier de operaties deelgenomen, evenals België, Engeland en Zwitserland. Frankrijk, West-Duitsland en Italië, die hiervoor de mogelijkheden bezitten, slaan dit afval i ...

5 augustus 1972
Reformatorisch Dagblad
105 woorden
Profiel van Christelijke kerk in Kameroen

Profiel van Christelijke kerk in Kameroen

Nascholingswerk
Jacob van Slageren, op 3 november 1933 te Wons in de burgelijke gemeente Wonseradeel (Fr) geboren, bezocht eerst het Chr. "Johannes Hogerman"-lyceum te Sneek en studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in september 1958 zijn kan ...

31 juli 1972
Reformatorisch Dagblad
één onzer medewerkers
1467 woorden
Ontmoetingsdag Rhodesiazending in Urk

Ontmoetingsdag Rhodesiazending in Urk

Voor het kerkgebouw van ds. E. du Marchie van Voorthuijsen was een enorme tent geplaatst, waar men in de pauze de maaltijd kon gebruiken, met gebruik van warme en koude dranken en waar men meteen de resultaten van de diverse handwerkvrouwencomités en ook boekwerken kon kopen. Het getuigde al ...

31 juli 1972
Reformatorisch Dagblad
één onzer redacteuren.
1168 woorden
Proces over vrijspraak afgewezen

Proces over vrijspraak afgewezen

Het Israëlische opperste gerechtshof heeft donderdag een verzoek van een orthodoxe jood, om Jezus Christus vrij te pleiten van alle beschuldigingen, die tegen hem werden ingebracht, van de hand gewezen. Het motief van het gerechtshof is, dat de veroordeling van Jezus bijna tweeduizend jaar g ...

7 juli 1972
Reformatorisch Dagblad
85 woorden
van 136064