8 resultaten
Filteren
Een huis van gebed voor alle volken

Een huis van gebed voor alle volken

Talloze pleinen in de wereld zijn mooier. En toch zijn ze allemaal minder belangrijk, ook al lijkt het vaak van niet. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat deze lap grond, midden in Jeruzalem, de spil vormt waar de wereldgeschiedenis om draait. Berg van het Huis, zeggen de joden. ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
W. H. van Egdom
1989 woorden
Zes bewijzen

Zes bewijzen

"Zijt gij de Christus?" Markus 14:61m De Heere heeft voor het Sanhedrin ten minste zes bewijzen van Zijn Messiasschap gegeven en daarmee de vraag van Kajafas duidelijk beantwoord. De Heere is willens en wetens verworpen. Ik zal u de zes bewijzen noemen, opdat u vo ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
Ds. K. Hoefnagel
762 woorden
Begraven als beroep

Begraven als beroep

Het begraven van de doden is het beroep van Theo den Hollander. Wordt het werk daardoor minder barmhartig? Enerzijds wel, denkt de begrafenisonderne mer uit Vlaardingen. Er staat immers een financiële vergoeding tegenover. Maar er is ook een andere kant. "Het medelijden hebben me ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
Eunice Hoekman-van Stuijvenberg
438 woorden
Trommius: een gereformeerde monnik

Trommius: een gereformeerde monnik

Abraham Trom uit de Schuitemakersstraat in Groningen wist ervan mee te praten. Toen hij op 4 september 1665 aan het sterfbed van zijn schoonvader ds. Johannes Martinus stond, die met de woorden "Kom Heere Jezus! Ja kom. Amen", dit aardse leven verliet, zag hij zich voor de ontzag ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
J. Mastenbroek
902 woorden
Gaan in het klaaghuis

Gaan in het klaaghuis

In Matthéüs 25 worden zes werken van barmhartigheid genoemd. De Heere Jezus eindigt daar met het bezoeken van de gevangenen. In de Middeleeuwen, om precies te zijn tijdens het vierde concilie van Lateranen in 1215, is aan de zes werken van barmhartigheid een zevende toegevoegd: ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
Krijn de Jong
1048 woorden
Twee prestaties

Twee prestaties

Twee mannen hebben onlangs ieder een opmerkelijke prestatie geleverd. De ene is de New Yorker Tucker Shaw, die erin slaagde in 2004 van alles wat hij at een foto te maken: van zijn ontbijt op 1 januari tot aan zijn avondeten op 31 december. Hij is de eerste mens in de geschiedenis die dit ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
Ds. Geoff Thomas
965 woorden
Srilankaanse echtpaar

Srilankaanse echtpaar

Vervolgd Het Srilankaanse echtpaar Godfrey en Loyola heeft een zwaar leven achter de rug. En het lijkt erop dat zij een nog moeilijker tijd tegemoet gaan. Godfrey leed aan een ziekte die hem vijftien jaar geleden de kracht ontnam om te lopen. Hij kon zichzelf alleen nog maa ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
472 woorden
"Kerkgebouw werd de nieuwe tempel"

"Kerkgebouw werd de nieuwe tempel"

"Bij christenen werd in de loop van de tijd het kerkgebouw letterlijk de vervanging van de tempel", aldus Mekking. "Niet alleen in de theologie kwam de kerk in de plaats van Israël, maar ook in de bouwkunst. Voor een jood mag een synagoge echter nooit meer zijn dan een ...

17 februari 2005
Reformatorisch Dagblad
W. H. van Egdom
1967 woorden