41 resultaten
Filteren
van 5
Verkeersslachtoffers

Verkeersslachtoffers

De kranten brengen ze nu daag'lijks samen In één rubriek: slachtoffers van 't verkeer. We lezen ze, maar wie onthoudt hun namen? 't Is vreselijk zo is het ? norgen, wéér.Een vrouw bij 't oversteken aangereden; Auto gegrepen door een dieseltrein; Gewond bij botsing, later overleden Wee ...

14 oktober 1955
Daniel
W. v. G.
144 woorden
Eén lege notedop

Eén lege notedop

Een zeker koopman, op de reis, Door stormwind overvallen, Meent, dat het noodweer al zijn [vreugd, Voorgoed wel zal vergallen. Het schip, zijn schip, het had aan [boord, Zeer x> ele kostbaarheden. Maar ach, wat baat het de Romein, Als schipbreuk wordt geleden? Als 't schip met man ...

14 oktober 1955
Daniel
X.
455 woorden
ZWART DOCH LIEFLIJK

ZWART DOCH LIEFLIJK

In dit getuigenis van de Bruid vinden we een grote tegenstelling, een duidelijke verklaring en een oprechte belijdenis.Zelfs de oude rabbijnen erkenden een geestelijke betekenis van het Hooglied. Salomo was voor hen de Vredevorst en Sulamith der Gemeente Israëls. Op het voetspoor der ...

14 oktober 1955
Daniel
1040 woorden
Voor het Gratis Lezersfonds

Voor het Gratis Lezersfonds

ontvingen wij de volgende bedragen: ƒ1.— van mevr. Wed. M. te R.; ƒ 2.50 van onze agent P. Moree te Nieuw Beijerland (daarna nog ƒ 1.—); ƒ 4.— van onze agent Chr. Verhage te Middelburg; 50 cent van onze agent P. Bechtum te Dirksland en ƒ 4.75 van onze agent G. J. Bredeweg te Nunspeet wegens ...

14 oktober 1955
Daniel
79 woorden
DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling, die wij bij gelegenheid van de herdenking van ons 25-jarig huwelijk hebben ondervonden betuigen wij bij deze onze bijzondere dank. Waar de schriftelijke en stoffelijke attenties, zowel van hoofdbestuursleden, medewerkers van ons blad, se ...

14 oktober 1955
Daniel
H. HOOGENDOORN
A. HOOGENDOORN-MIDDELKOOP
95 woorden
Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis

In ons laatste artikel maakten wij een begin met de zaak Gruet (1547) en vermeldden een papier gehecht aan de kansel van de St. Pieter, waarop allerei schandelijks aan het adres van Calvijn c.s. stond benevens een bedreiging. Dit was waarlijk een ongehoord feit. De Baad meende dit niet te mo ...

14 oktober 1955
Daniel
P. J. L.
899 woorden
„KRIJGSMAN" krijgsman - àf!

„KRIJGSMAN" krijgsman - àf!

Markant militair neemt na eervolle loopbaan afscheid van de dienst„Vader, ik wil naar Kampen, dat las ik in Sept. 1915 in een boekje, uitgegeven vanwege het Instructie Bataljon te Kamlpen, en nu, 40 jaar later, in Sept. 1955 heb ik gelezen dat mij per 1 October 1955 eervol ontslag is ...

14 oktober 1955
Daniel
1166 woorden
De TIEN GEBODEN afzonderlijk

De TIEN GEBODEN afzonderlijk

Het ACHTSTE gebod3. Dat ze dienen kan tot het recht einde n.1. de verkwikking van lichaam en geest, en niet te vaak, noch te lang dure, omdat de tijd kostelijk is en snel voorbijgaat. Hieruit blijkt, dat wandelen, goede vrienden bezoeken, enz. de beste soorten van ontspanningsw ...

14 oktober 1955
De Wachter Sions
621 woorden
Uit de Landstreek der jordaan

Uit de Landstreek der jordaan

Aan mijn geliefde vriend in Mescch.Geliefde Vriend!We zouden dus nog wat verder willen gaan om iets te schrijven over dat ontzaglijke en bittere lijden van de Middelaar, waarin bij Hem de afgrond heeft geroepen tot de afgrond bij het gedruis van Gods watergoten. De vorige keer ...

14 oktober 1955
De Wachter Sions
1365 woorden
VRAGEN

VRAGEN

X. vraagt voor wie de Heere Jezus in het eerste kruiswoord gebeden heeft, als Hij zegt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Bidt Hij met die woorden ook voor verworpenen? , of alleen voor de Zijnen, zoals Hij in Joh. 17:9 zegt: Ik bid niet voor de wereld maar voor degen ...

14 oktober 1955
De Wachter Sions
842 woorden
van 5