130 resultaten
Filteren
van 13
Vreugde en verdriet

Vreugde en verdriet

Er is vreugde, er is verdriet in ons leven en werken hier. Een grote reden tot dankbaarheid blijfr de godsdienstvrijheid die hier geldt. Dat had wel heel anders kunnen zijn in dit toch grotendeels mohammedaanse land. Men geeft zich niet altijd rekenschap ervan en vooral ook waardeert men ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
Dr. M. Ropp
545 woorden
Papoea’s treden aan

Papoea’s treden aan

Na de start van deze Stichting ben ik zo snel mogelijk begonnen met over Nieuw-Guinea rond te reizen en de centrale plaatsen te bezoeken, teneinde met allerlei onderwijskrachten en schoolbeheerders persoonlijke kontakten te hebben. Ik heb nu, na een aantal maanden, met tientallen van deze mensen ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
H. J. Teutscher
764 woorden
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Onze gebeden moeten ook nu zich wel in de eerste plaats richten op Nieuw-Guinea. Laten we bidden voor al diegenen, die daar in angst en spanning leven. En laten we vooral bidden voor degenen, die hun werk daar achter moeien laten, terwijl het nog lang niet klaar is. Laten we bidden voor de ve ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
206 woorden
Hoe zit onze Zending in elkaar?

Hoe zit onze Zending in elkaar?

De kerk Leest u die tekening van beneden naar boven, dan vindt u eerst de Kerkeraad. Deze vaardigt zoals de pijl aangeeft af naar de Classicale Vergadering, t.w. zijn predikant(en) en een van de kerkeraadsleden. (U weet toch dat een Classis een stuk van een provincie is, gev ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
H. J. van Straalen
732 woorden
Wat doe je, als er geen papier is?

Wat doe je, als er geen papier is?

„We vlogen van Parijs naar Douala in 7 uren. Gedurende de autotocht van Douala naar Victoria dacht ik telkens dat ik nog thuis was. Maar de palmen en de andere vreemde bomen en struiken overtuigden me, dat ik niet droomde. Nog duidelijker werd dat toen we allerlei dorpjes doorreden. Ik za ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
T. Nef
882 woorden
Berichten uit Kerk en Zending

Berichten uit Kerk en Zending

Sluiting Academisch Jaar Het is altijd een bijzondere plechtigheid, als de cursus voor zendingsarbeiders gesloten wordt en een aantal jonge mensen het diploma krijgt, dat hun de weg opent tot de gemeenschap en tot de status van zendingsarbeider. Tweemaal per jaar pleegt dit ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
2136 woorden
Van de redactie

Van de redactie

Hoewel de naam Vrouwenzendingsdag op veler verzoek veranderd is in Zendingsdag, blijft het toch een realiteit dat er meer vrouwen dan mannen komen op deze dag. Immers het is een dag midden in de week en dan kunnen veel mannen zich niet vrijmaken. Men zal begrijpen dat we daarom het septembernumm ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
M. J. de Geus
349 woorden
In- en Uittocht

In- en Uittocht

AANGEKOMEN: W. Sterkenburg, onderwijzer, en echtgenote, van Sorong-Remoe, Nieuw-Guinea, adres: Van Heemstraweg 17°, Zaltbommel. J. van der Meer, onderwijzer, van Fak-Fak, N.-Guinea, adres: Stationsweg 76, Gorredijk, Frl. Mejuffrouw A. A. van den E ...

1 september 1962
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
405 woorden
DE KRACHT DES GEBEDS

DE KRACHT DES GEBEDS

De: God des Verbonds heeft in het natuurverband met Noach, na de Zondvloed, vastgelegd dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet zullen ophouden. Het jaargetijde van zaaiing is weer aangebroken en in de bereide aarde wordt het zaad gebracht, wat onder de ze ...

1 september 1962
The Banner of Truth
538
435 woorden
A LETTER FROM THE MISSIONARY REV. KUYT

A LETTER FROM THE MISSIONARY REV. KUYT

Wamena, Baliem, June 29, 1962 Dear Brother Van Zweden It has been a long time ago since you received a letter from me. As far as I can remember I wrote to you on board of the “Orange”, being on my way to Dutch New Guinea (Papua Barat). Our mission-team arrived safely and each one o ...

1 september 1962
The Banner of Truth
Rev. G. Kuyt
882 woorden
van 13