55 resultaten
Filteren
van 6
De raad voor de Zending vergaderde

De raad voor de Zending vergaderde

Het kan wel eens gebeuren dat bij de beraadslagingen over de agenda van een volgende raadsvergadering gezegd wordt, dat er eigenlijk niet zoveel is waarover gesproken moet worden. Maar dan kan het gebeuren dat er toch een lange bespreking komt, zodat de voorzitter niet eens alle punten van de ag ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
746 woorden
Berichten uit Kerk en Zending

Berichten uit Kerk en Zending

Jenske Pik—Scharten, geb. 21-4-1878, overleden 24-2-1963 Donderdag 28 februari brachten wij in sneeuw en zonneschijn Jenneke Margaretha Johanna Pik-Scharten ten grave in Driebergen, waar in juli 1955 haar man ter ruste werd gelegd, ds. Joh. Pik, oud-voorzitter van de zending ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
H. A. C. H.
1170 woorden
Eén bede vouwt de banden

Eén bede vouwt de banden

Laten wij bidden voor de besprekingen die op 29 en 30 maart gehouden zullen worden tussen vertegenwoordigers van de Evangelisch Christelijke Kerk in Nieuw-Guinea/West Irian, de Raad van Kerken in Indonesië en de Continentaal-Europese Zendingen. Naast dr. G. P. H. Locher zal dr. H. als vertege ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
264 woorden
In- En Uittocht

In- En Uittocht

AANGEKOMEN: Mejuffrouw E. J. P. Jansen, secretaresse kantoor E.C.K., Mceuwenlaan 8, Woerden. M. A. van der Kamp onderwijzer, en echtgenote, Reigerlaan 13, Paterswolde. P. Huls, onderwijzer, en echtgenote, Pomonaweg 51, Loppersum. Mevrouw E. Westerkamp ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
61 woorden
Afrikaanse reiservaringen

Afrikaanse reiservaringen

Yaoundé Vanuit Douala, de grootste stad van Kameroen — 140.000 inwoners — tevens de haven van het land, vertrok ik op maandag 26 november per vliegtuig naar Yaoundé, de hoofdstad. Yaoundé ligt ongeveer 300 km landinwaarts en is gebouwd op heuvels, waardoor men telkens prachtige vergezicht ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
P. J. Mackaay
1388 woorden
In Memoriam

In Memoriam

J. H. Kruyt-Moulijn, geb. 19-12-1867, overleden 22-2-1963 Een belangrijke vrouw uit een belangrijk verleden. Want het spectaculaire zendingswerk in Midden Celebes zou, menselijkerwijze gesproken, nooit zó hebben plaatsgehad, als Kruyt en Adriani niet zulke voortreffelijke vrouwen h ...

1 april 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
K. J. B.
234 woorden
In en om de Diakonie

In en om de Diakonie

De gouden lis. In het vorig nummer deelde ik mede dat dr. Van der Spek was afgetreden als bestuurslid van de Vereniging Ned. Herv. Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken. Nu lees ik in de Haagse Courant dat hij ook afscheid heeft genomen als bestuurslid van de Stichting voor maat ...

1 april 1963
Diakonia
A. J. R.
298 woorden
BIBLE QUESTIONS FOR CHILDREN

BIBLE QUESTIONS FOR CHILDREN

1. What town was nigh to Joppa? 2. Who was the man who fell at Peter’s feet to worship him? 3. Who was the man that sought Saul (Paul) and brought him to Antioch? 4. Who was the man who tried to hear the Word of God from Barnabas and Saul? 5. Where did Paul and Barnab ...

1 april 1963
The Banner of Truth
409 woorden
DE HEILZAME ZELFOPENBARING VAN DE GEZEGENDE LEVENSVORST

DE HEILZAME ZELFOPENBARING VAN DE GEZEGENDE LEVENSVORST

Welk een verborgen, troostrijk geheim bevatte dit getuigenis des Heeren voor Martha en Maria, in hun depe droefenis, toen hun geliefde Lazarus hen door de dood ontrukt was. Hoe mochten zij het geheim en de kracht van dit woord ook ervaren met zijn opwekking en wederlevend-making. Maar wel ...

1 april 1963
The Banner of Truth
Ds. L. R.
1849 woorden
Kroniek

Kroniek

Een wenk. In het vorige nummer van Diakonia hebt u de mededeling kunnen lezen dat de Algemene Diaconale Raad en het Bestuur van de Federatie van Diaconieën de diakenen die als afgevaardigde van hun gemeente zitting hebben in de bredere vergaderingen der kerk hebben uitgenodigd voor ...

1 april 1963
Diakonia
G. J. G.
1479 woorden
van 6