68 resultaten
Filteren
van 7
Welkom, ds. Hoekstra!

Welkom, ds. Hoekstra!

Met ingang van 1 mei 1963 mogen wij in het Zendingsbureau een nieuwe secretaris welkom heten: Ds. J. M. Hoekstra, en het is geen uiterlijke vorm alleen als ik dat welkom dik onderstreep! Sinds jaren tracht de Raad voor de Zending zijn secretariaat niet slechts te verjongen maar ook uit te breide ...

1 mei 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
S. C. van Randwijck
201 woorden
De Raad voor de Zending vergaderde op donderdag 21 maart 1963

De Raad voor de Zending vergaderde op donderdag 21 maart 1963

We begonnen met Indonesië. De voorzitter heette hartelijk welkom dr. J. Verkuyl, die enkele weken geleden teruggekomen is uit Indonésie, waar hij jarenlang verbonden is geweest aan het christelijk lectuurcentrum (B.P.K.) in Djakarta en als hoogleraar colleges gaf aan de Theologische Hogeschool a ...

1 mei 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
M. J. de Geus
1346 woorden
In de Hooglanden van Kenya

In de Hooglanden van Kenya

In november openden we weer een andere polikliniek en wel op een plaats waar van geen enkele medische hulp sprake was en de mensen minstens 30 km moesten gaan naar een ziekenhuis. In die streek worden boerderijen aan het gouvernement verkocht en later onder de Afrikanen verdeeld, d.w.z. zij kunn ...

1 mei 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
771 woorden
Gemeenteleven in Noord Transvaal

Gemeenteleven in Noord Transvaal

Zendingen tegen en met elkaar We kunnen dit keer precies uitleggen waar we werken. Op elke normale Bos-atlas staat in het noorden van de Transvaal de keten van de Zoutpansbergen aangegeven. Dat is een inderdaad imposant bergland, waar de kleinste stam van Zuid-Afrika, de ...

1 mei 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
F. Ouwehand
1198 woorden
In- En Uittocht

In- En Uittocht

Aangekomen uit West-Irian (Nieuw-Guinea): Mejuffrouw W. G. Werkhoven, admin. kracht A.S.B., Pelikaanstraat 13, Leiden, B. Hoogstadt, admin. kracht A.S.B., Boulevard 107, Katwijk aan Zee, D. van Beek, ressorts-schoolbeheerder, en echtgenote, Huininkmaatstraat 23 ...

1 mei 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
154 woorden
ADAM’S MARRIAGE SONG

ADAM’S MARRIAGE SONG

When Adam received his partner for life from the hand of God, his poetical soul reacted thereupon at once, saying, “This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.” This is the happy jubilation which sounded through Eden’s garden ...

1 mei 1963
The Banner of Truth
516 woorden
THE DEALINGS OF GOD WITH MRS. MARY CHURCHMAN

THE DEALINGS OF GOD WITH MRS. MARY CHURCHMAN

Mary Churchman lived in the days of Charles II, when the prevailing party in the Church and State were, like the Ritualists of our day, seeking to carry the Church back to its Romish bondage, rather than to carry on the work of purification so happily begun by the reformers in the days of Henry ...

1 mei 1963
The Banner of Truth
2067 woorden
THE GLOOMY MAN

THE GLOOMY MAN

Dinner was being served and the host (The late Mr. James Mackay, Edinburgh) was at one end of the table and to all appearances was rather downcast. A worthy man at the other end of the table said, “How are you today, James?” The answer was, “Oh, I feel dead, very dead.” The worthy man brightly r ...

1 mei 1963
The Banner of Truth
70 woorden
„Wt welcken houck die windt oick wayt de oighst hanght of vandat ghy sayt”

„Wt welcken houck die windt oick wayt de oighst hanght of vandat ghy sayt”

Uit enige reacties is mij gebleken, dat wat in het maart-nummer onder de titel „Nogmaals: een ernstige vraag” werd geschreven tegenspraak heeft opgeroepen. Terloops zou ik willen opmerken, dat het op zichzelf genomen een gunstig teken is, dat op een artikel gereageerd wordt. Men mag er im ...

1 mei 1963
Diakonia
G. J. Geels
984 woorden
Mededeling

Mededeling

Deze zomer wordt er op het conferentie- en vacantieoord „De Keyenberg” te Renkum naast de gastenweken nog een aparte vacantieweek voor bejaarden gehouden, en wel van 29 juni tot 6 juli. De groepen bejaarden die reeds op „De Keyenberg” logeerden, hebben daar zeer van genoten. Het huis, een groot ...

1 mei 1963
Diakonia
179 woorden
van 7