126 resultaten
Filteren
van 13
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Dankend voor de overweldigende zegen van de uitstorting van de Heilige Geest bidden we God of Hij deze zegen geven wil overal waar Zijn Woord verkondigd wordt. Onze gebeden richten zich vooral naar Indonesië en West-Irian, waar nog zoveel mensen wonen die het Evangelie niet kennen. Moge God d ...

1 juni 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
197 woorden
Berichten uit Kerk en Zending

Berichten uit Kerk en Zending

Hulp voor de ECK in de Baliem-vallei Op 15 maart zijn van het vliegveld Düsseldorf vertrokken twee Duitse verpleegsters voor West Irian. Het zijn zuster Hanna Kessler en zuster Martha Diehl. Ze zijn voorlopig in Kotabaru (Hollandia) gehuisvest, omdat ze nog veel moeten leren ...

1 juni 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1038 woorden
Van de redactie

Van de redactie

Op 26 april gaat dit nummer van het Zendingsblad naar de drukkerij en op 25 april keerde dr. G. P. H. Locher terug uit het Verre Oosten, waar hij Singapore, Djakarta en Kotabaru (Hollandia) bezocht. We konden het hem niet aandoen dat hij nog diezelfde dag een artikel moest schrijven. Daarvoor is ...

1 juni 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
M. J. de G.
362 woorden
De kerk gaat door

De kerk gaat door

Afscheid van Tiom Wat zullen we u nog vertellen over die laatste maanden in Nieuw-Guinea? Er waren heel bijzondere ervaringen. Ik denk dan aan die zondag dat er weer een aantal mannen en vrouwen werd gedoopt. Deze keer in de rivier de Tiom. Een prachtige stralende dag en duizenden ...

1 juni 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
T. C.
N. van der Stoep
544 woorden
Wat is eigenlijk de Afrikaanse persoonlijkheid?

Wat is eigenlijk de Afrikaanse persoonlijkheid?

Dat was de brandende vraag die besproken is op een jeugdconferentie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana, die in januari jl. gehouden is. Het thema luidde: „het christelijk geloof en de Afrikaanse persoonlijkheid”. Meer dan honderd jonge mensen waren tezamen gekomen in de gebouwen van een kweeks ...

1 juni 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
621 woorden
Waarom een collecte in de eredienst?

Waarom een collecte in de eredienst?

Men kan niet zeggen, dat het ons door de Schrift uitdrukkelijk geboden is te collecteren in de eredienst. Op zijn hoogst is een aanwijzing daartoe gegeven in I Corinthe 16 vs. 2 en 3: „Elken eersten dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, op ...

1 juni 1963
Diakonia
A. F. N. Lekkerkerker
1007 woorden
De collecte in buitenlandse kerken

De collecte in buitenlandse kerken

Men heeft mij gevraagd uit mijn ervaring van het deelnemen aan godsdienstoefeningen in tal van landen en in kerken van verschillende confessies iets te vertellen over de vormen waarin de collecte daar een plaats heeft in de liturgie, in de eredienst. Het is mij niet mogelijk anders dan ee ...

1 juni 1963
Diakonia
C. M. van Asch van Wijck
807 woorden
A LETTER OF THE LATE REV. J. VANDE HOEF

A LETTER OF THE LATE REV. J. VANDE HOEF

to Mr. and Mrs. Peter Van Belle, Sunnyside, Wash. Rock Valley, Iowa July 15, 1940 Esteemed Friends, Through the goodness of the Lord we may yet share in the treasure of health, and you may both also yet share in that blessing as we have read in your letter. We were gl ...

1 juni 1963
The Banner of Truth
Rev. J. Vande Hoef
919 woorden
THE NETHERLANDS REFORMED CHURCH AT ALBERNI, VANCOUVER IS.

THE NETHERLANDS REFORMED CHURCH AT ALBERNI, VANCOUVER IS.

Having received some photos of the Netherlands Reformed Church at Alberni, we are herewith placing the same together with a brief account, which gives our readers a little more information about this congregation and their new church. In the month of April, 1956 some people gathered toget ...

1 juni 1963
The Banner of Truth
379 woorden
A LETTER FROM REV. G. KUIJT

A LETTER FROM REV. G. KUIJT

Beloved Congregation of Rotterdam-Central, “After the sour, He gives the sweet,” so says the rhymed version of the 77th Psalm. For those that fear God this is not a strange statement. Their whole spiritual life is an alternation of sour and sweet. The ways in which the Lord leads them are ...

1 juni 1963
The Banner of Truth
Rev. G. Kuijt
979 woorden
van 13