84 resultaten
Filteren
van 9
Terug uit Kameroen

Terug uit Kameroen

Tien maanden hebben mijn vrouw en ik in Afrika doorgebracht, waarvan negen in Kameroen. Sinds 9 juli zijn wij weer terug in Nederland, boordevol herinneringen en in ons hart voorgoed verbonden met dat grote werelddeel, in het bijzonder met Kameroen. Wij hebben gewoond in Ndoungue, 150 km ...

1 oktober 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
E. Jansen Schoonhoven
787 woorden
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Ook op deze plaats willen we God danken voor de grote zegen die Hij aan het werk der zending gegeven heeft in de persoon van dr. F. J. Fokkema. We danken God dat Hij telkens weer mensen roept en de bekwaamheid schenkt om leiding te geven. We bidden om Zijn troost voor de dochter van de overle ...

1 oktober 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
242 woorden
In memoriam Dr. F. J. Fokkema

In memoriam Dr. F. J. Fokkema

In alle dagbladen heeft men het kunnen lezen: op 16 augustus overleed, 85 jaar oud, dr. F. J. Fokkema, die 25 jaar lang rector was van de Ned. Zendingsschool te Oegstgeest. Wat zal een oudleerling op deze plaats over zijn leermeester schrijven? Immers, „dominee Fokkema” — zoals hij blééf heten b ...

1 oktober 1963
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
B. J. B.
533 woorden
Een diaconaal monument in de Gelderse Achterhoek

Een diaconaal monument in de Gelderse Achterhoek

De diaconieën van de Gelderse Achterhoek hebben reeds jaren een hecht streekverband waarin zij elkaar regelmatig ontmoeten. Vanuit dit streekverband nu werd in 1948 het initiatief genomen om te komen tot de stichting van een tehuis voor langdurig zieken en met name de bejaarden onder hen. Het vo ...

1 oktober 1963
Diakonia
G. J. Geels
868 woorden
TO RAISE UP A BANNER OF TRUTH

TO RAISE UP A BANNER OF TRUTH

In the September, 1960 issue of this paper our readers were given some information about these two religious bodies or church councils — The World Council of Churches (WCC), and the International Council of Christian Churches (ICCC). The World Council of Churches is very modernistic in it ...

1 oktober 1963
The Banner of Truth
Rev. Hellenbroek
1397 woorden
CHURCH SERVICES AT SEVEN PERSONS, ALBERTA, CANADA

CHURCH SERVICES AT SEVEN PERSONS, ALBERTA, CANADA

At the request of members who are living at Medicine Hat and adjacent places, the consistory of the Lethbridge congregation decided to establish a branch in the vicinity of Medicine Hat under the supervision of the church at Lethbridge. The town of Medicine Hat is more than a hundred miles from ...

1 oktober 1963
The Banner of Truth
210 woorden
A GOOD MESSAGE

A GOOD MESSAGE

Dear young friends. The Roman Catholic religion has come into prominence lately in the public Press, owing to the illness and death of the Pope, with all the Popish ceremony attending the obsequies. Advantage seems to be taken of such occasions as this to bring the claims of the Papacy be ...

1 oktober 1963
The Banner of Truth
Martin Luther
867 woorden
EEN OOTMOEDIGE EN DRINGENDE BEDE

EEN OOTMOEDIGE EN DRINGENDE BEDE

I Hoogmoedig zijn wij krachtens onze diepe val in Adam, maar ootmoedig maakt de Heere Zijn gunstgenoten. Het steunen op eigen kracht en sterkte, dat is ons eigen, maar wanneer Godskennis en zelfkennis hand aan hand mogen gaan, dan zijn wij nergens meer bevreesd voor dan voor onszelf. ...

1 oktober 1963
The Banner of Truth
Gr.-R. L.
1364 woorden
Nog een kerkorde-wijziging?

Nog een kerkorde-wijziging?

Neen, we zullen u niet nogmaals bezighouden met de jongste, door de Generale Synode aanvaarde wijzigingen in ordinantie 15, de ordinantie voor het diaconaat. Wijzigingen, welke in hoofdzaak een organisatorisch karakter dragen. Een andere vraag eist onze aandacht. In het weekblad „Kerk en ...

1 oktober 1963
Diakonia
E. Gerritsen
968 woorden
Feest op Valkenheide

Feest op Valkenheide

Eindelijk is het zo ver: de kerk van Valkenheide is gereed gekomen. Al in 1939 werd de eerste spa in de grond gestoken, maar crisis, oorlog en vernieuwing blokkeerden de voortgang. Maar nu, op 4 oktober 1963, vond de officiële ingebruikneming van deze nieuwe kerk plaats. De kerk ...

1 oktober 1963
Diakonia
P. W. A. de Wit
410 woorden
van 9