132 resultaten
Filteren
van 14
Nabetrachting over de Wereldzendingsconferentie in Mexico-city (8-20 december 1963)

Nabetrachting over de Wereldzendingsconferentie in Mexico-city (8-20 december 1963)

In allerlei dag- en weekbladen is reeds veel geschreven over de wereldzendingsconferentie, die van 8-20 december 1963 in Mexico-City werd gehouden. Binnenkort wordt er ook een aparte brochure aan gewijd. In dit artikel wil ik volstaan met een korte nabetrachting over de conseque ...

1 maart 1964
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. Verkuyl
941 woorden
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Wij willen God bidden dat de voorjaarszendingsweek een week van gebed en offer moge zijn in alle gemeenten van onze kerk, opdat de mogelijkheden die God ons geeft voor de verkondiging van het Evangelie ook gebruikt zullen kunnen worden. Wij willen Gods zegen vragen voor de Algem ...

1 maart 1964
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
221 woorden
Berichten uit Kerk en Zending

Berichten uit Kerk en Zending

Afscheid van mevr. M. J. de Geus-Smelt Met ingang van 1 januari 1964 legde Mevrouw M. J. de Geus-Smelt haar taak als secretaris van de Raad voor de Zending neer. Medisch advies was de reden waarom zij terugtrad uit een werkkring waarin de Raad, de Commissies van de Raad, die ...

1 maart 1964
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1964 woorden
CONSULENT

CONSULENT

Gedurig worden er vragen gedaan, betrekking hebbende op een consulent en wat wel het werk van een consulent is. Wijen Ds, G. H. Kersten heeft daar eens iets over geschreven in de Saambinder. waar naar zijn raad en advies altijd graag geluisterd werd en hij een man van het Kerkrecht was, wil ik n ...

1 maart 1964
The Banner of Truth
Rev. Wm. C. Lamain
317 woorden
THE RISEN JESUS

THE RISEN JESUS

The resurrection of Jesus is of great importance for the Church of God. How true are Paul’s words to the Corinthians, namely, “If Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also in vain. Ye are yet in your sins.” If Christ had not risen, there would be no spiritual resurr ...

1 maart 1964
The Banner of Truth
Rev. J. Van Zweden
1219 woorden
THE MACEDONIER MISSIONARY SOCIETY

THE MACEDONIER MISSIONARY SOCIETY

of the Netherland Reformed Congregations Classis East With the realization that perhaps many of our readers may not be familiar with the Macedonier Missionary Society, we are writing a brief article this month about this organization and the good work they are performing with the help of ...

1 maart 1964
The Banner of Truth
419 woorden
CHURCH NEWS

CHURCH NEWS

GALLS EXTENDED Rotterdam South, The Netherlands Rev. W. C. Lamain, Grand Rapids, Michigan St. Catherines C. Hegeman, Sioux Center, Iowa CALLS DECLINED Haledon Ave., Patterson, N. J. Rev. J. Van Haaren, The Netherlands ...

1 maart 1964
The Banner of Truth
27 woorden
MANY REASONS TO WEEP

MANY REASONS TO WEEP

I Weep, my eyes! Weep bitterly! Oh, that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears. My heart is moved! My Saviour on account of the sad destruction which came in the world through sin. wept when He was upon this earth. He wept at the grave of Lazarus. He wept in ...

1 maart 1964
The Banner of Truth
Peter Broes
633 woorden
Wat Oegstgeest kan, kan iedere zendingscommissie

Wat Oegstgeest kan, kan iedere zendingscommissie

Onlangs werd in de Gereformeerde Kerk van Oegstgeest de 3.000ste kinderbijbel overhandigd aan Ds. B. Richters. Dit was een opvallende gebeurtenis, waaraan een feestelijk tintje was gegeven. In Oegstgeest is men er in groot enthousiasme in geslaagd om in korte tijd ƒ 24.000.— bijeen te bren ...

1 maart 1964
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
112 woorden
Van het zendingscentrum

Van het zendingscentrum

Conferenties 14—16 maart: jeugdconferentie te Baarn. Als sprekers zijn gevraagd: dhr. F. G. Oranje en dokter H. Bakker. Prijs ƒ 9.75. 21—23 maart: jeugdconferentie te Oenkerk (Friesland). Als sprekers zijn gevraagd dr. P. Rot en dr. S. Roosjen. Prijs ƒ 9.75 ...

1 maart 1964
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
399 woorden
van 14