121 resultaten
Filteren
van 13
Joint action for mission of gezamenlijke actie in het zendingswerk

Joint action for mission of gezamenlijke actie in het zendingswerk

In internationaal oecumenische kringen is het in de titel genoemde onderwerp al jaren lang in discussie tussen zendingsmensen en -instanties. Het leek ons daarom goed in het Zendingsblad hiervoor aandacht te vragen en allereerst eens uiteen te zetten wat hieronder verstaan moet worden. Mi ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1262 woorden
„Team-work” in Ghana

„Team-work” in Ghana

Een maanlichte avond — een smal, slingerend pad door de wildernis — een grote stoet mensen, gemeenteleden, achter elkaar, zingend het éne lied na het andere. Voorop de leider van de gemeente — Thomas — op een ezeltje, want zijn door de lepra totaal misvormde voeten maken hem het lopen moeilijk. ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
965 woorden
Bezoek van groepen aan het Zendingshuis

Bezoek van groepen aan het Zendingshuis

Sinds enkele jaren hebben vele groepen, die excursies of tochten organiseerden naar de bollenvelden of naar een of andere plaats in het westen van het land, deze gecombineerd met een bezoek aan het Zendingshuis te Oegstgeest. Ook dit jaar is er weer gelegenheid het Zendingshuis te bezoeken. Groe ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
155 woorden
Personalia

Personalia

geboren: Henk Cornells Bot, op 10 januari te Bawku, Ghana. Wist u reeds, dat ingaande 1 januari 1965 de fiscale tegemoetkoming bij het geven van giften is uitgebreid? Dit is in het bijzonder van belang voor allen, die per giro-overschrijvingen bedragen aan het kerkeli ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
80 woorden
Zr. A. E. W. C. Engelberts

Zr. A. E. W. C. Engelberts

In de vroege morgen van Nieuwjaarsdag 1965 overleed in het Havenziekenhuis te Rotterdam zuster Bep Engelberts. Haar zegenrijke arbeid heeft zij op vele plaatsen mogen verrichten. In 1924 begon zij haar werk in dienst van de zending op Oost-Java. Daarna werd zij directrice van het bekende ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
198 woorden
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Wij willen bidden voor Judith Bakker, die opnieuw, samen met haar dochtertje, vertrokken is naar het klooster Toumliline, waar zij een deel van het werk, dat zij samen met haar man in juni 1964 begon, zal voortzetten. Dat God haar de kracht, de moed èn de blijdschap voor dit werk moge schenke ...

1 maart 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
188 woorden
Het instituto cristâo

Het instituto cristâo

hoe het was Het Instituto Cristâo werd vijftig jaar geleden door de amerikaanse presbyteriaanse zending gesticht. Het doel was om lager en middelbaar onderwijs te geven aan kinderen van niet-vermogende ouders uit het binnenland van Brazilië. Na een periode van bloei en zegenrijk wer ...

1 maart 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
A. Vos
1140 woorden
Zo’ n dromer…

Zo’ n dromer…

Heus, ik geloof niet, dat er in de desa nòg zo’n grote dromer is als de kleine Widjojo! Zijn moeder beweert altijd: „Jij hebt een aartje naar je vaartje” — maar ik durf niet te zeggen of ze gelijk heeft. Vader is een grote sterke visser. Maar tóch … hij is ànders dan de meeste mannen van het dorp ...

1 maart 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
M. C. Capelle
1011 woorden
Gemeenschappelijke taken in wereldverband

Gemeenschappelijke taken in wereldverband

wereldfonds voor theologische opleiding (theological education fund) Reeds op de wereldzendingsconferentie in Tambaran in 1938 werd er de nadruk op gelegd hoe belangrijk het is, dat aan de theologische opleiding in Azië en Afrika hoge prioriteit wordt verleend. De ervaring le ...

1 maart 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
782 woorden
„Mijn rechterbuurman”

„Mijn rechterbuurman”

de arme en de rijke buurman Ongeveer 3 km. van de kring ligt een dorp, waar een alleenstaand christengezin woont. De man is landbouwer, hij is vrij arm en heeft een groot gezin: 6 kinderen. Niettemin verloopt hun leven rustig en vreedzaam, er is geen ruzie, zij klagen niet en de kin ...

1 maart 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Ds. Siswodwidjo
796 woorden
van 13