85 resultaten
Filteren
van 9
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Uw voorbede wordt gevraagd voor ds. en mevrouw Bot en de drie oudste kinderen, die hun zoontje en broertje, dat zij net ontvangen hadden, weer moesten afstaan in de handen van Hem, die gezegd heeft: „Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet”. Laat ons bidden voor he ...

1 mei 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
177 woorden
De Raad voor de Zending vergaderde op donderdag 18 maart 1965

De Raad voor de Zending vergaderde op donderdag 18 maart 1965

Sociaal-economisch werk De Raad hield zich bezig met de vraag of in de zendingsarbeid ook sociaal-economische activiteiten moeten worden opgenomen. De aanleiding tot deze discussie was een concrete vraag om hulp bij een landbouwproject dat door een kerk in Indonesië werd opg ...

1 mei 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
647 woorden
Van de redactie

Van de redactie

De organisatoren van de actie „Brood voor het hart” verzochten de bij de Nederlandse Zendingsraad aangesloten zendingsinstanties om één nummer van hun zendingsbladen aan „Brood voor het hart” te wijden. Vandaar dat dit mei-nummer van ons zendingsblad geheel in het teken van deze actie staat. All ...

1 mei 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. M. H.S.
245 woorden
Berichten uit Kerk en Zending

Berichten uit Kerk en Zending

Nieuwe korte cursus Per 1 maart j.l. is aan de zendingshogeschool een nieuwe korte cursus gestart, waar aan zes cursisten deelnemen. Van deze zes zijn er vier voor Afrika betemd, één voor Indonesië en één voor Suriname. Van de drie vrouwelijke cursisten is één verpleegster; ...

1 mei 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
480 woorden
Wat gebeurt er in Indonesië?

Wat gebeurt er in Indonesië?

Er wordt verteld dat iemand eens naar een zendingssamenkomst ging en toen zei: „Ik wil gaan horen hoe’t met mijn aandelen staat”. Hij had trouw z’n bijdrage gegeven voor de zending en wilde weten wat met dat geld was gedaan en bereikt. Het verhaal vertelt niet hoe die man terugkwam, optim ...

1 mei 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
B. J. Boland
1308 woorden
Examen in het ziekenhuis

Examen in het ziekenhuis

Enige dagen vóór 12 februari is het onrustig in ons ziekenhuis te Waikabubak op Sumba. 12 februari is namelijk de datum, waarop eindelijk het examen mag worden afgenomen. Oorspronkelijk zouden 24 september vorig jaar vier jongens en twee meisjes examen doen. We kregen geen toestemming van de insp ...

1 mei 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Zuster B. Brouwer
542 woorden
We gaan decentraliseren

We gaan decentraliseren

Toen we in 1958 ons bezorgd afvroegen, of het zendingswerk in Indonesië wel kon worden voortgezet in de politieke spanningen tussen Nederland en Indonesië, zijn we als het ware wakker geworden en hebben we ons afgevraagd, of het wel juist en verantwoord was om alles op één kaart te zetten. Om het ...

1 mei 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
B. Richters
588 woorden
Ndabyemeye….. ndakubatiza…..

Ndabyemeye….. ndakubatiza…..

„Ik doop u …” „Ndabyemeye… Ndakubatiza …” Deze twee woorden betekenen: ik beloof het… ik doop u … Op Pinksteren zijn er altijd vele doopsbedieningen aan volwassenen. Het dooponderricht duurt drie jaar, en daarna volgt het onderzoek voor de kerkeraad. Waar komen deze dopelingen vanda ...

1 mei 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
C. M. Overdulve
992 woorden
Op de koppen van de golven

Op de koppen van de golven

Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor… Deze namen deinen nog na in ons geheugen. De zes eilandjes, die als het ware al eeuwenlang hand in hand staan tegenover de voortdurend aan rollende golven uit de Indische Oceaan. Eeuw na eeuw spoelde langs en over ze heen. En deine ...

1 mei 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
H. Olde
192 woorden
JOHN WARBURTON: MERCIES OF A COVENANT GOD

JOHN WARBURTON: MERCIES OF A COVENANT GOD

In compliance with the kind request to give a recommendation of the republished work of John Warburton: Mercies of a Covenant God I am gladly willing to do so. This does not mean that a recommendation is necessary. Far from it. The book speaks of God’s dealings with a child and a servant who sti ...

1 mei 1965
The Banner of Truth
Rev. W. C. Lamain Edmund Burke
238 woorden
van 9