87 resultaten
Filteren
van 9
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af!
Uw adem, die ons’t aanzijn gaf,
Vervulle met bovenaardse kracht
Het schepsel, dat Uw zegen wacht. Gij zijt de Trooster, die ons leidt
De gave, die ons God bereidt,
De bron, waaruit het leven vloeit,
Het vuur, dat heel ons hart ...

1 juni 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
41 woorden
Enkele opmerkingen over Christelijke literatuur in een Muslimse omgeving

Enkele opmerkingen over Christelijke literatuur in een Muslimse omgeving

Het is vele malen gezegd dat er bijzondere kansen voor literatuur-werk in de Muslimse wereld zou bestaan vanwege de Muslimse eerbied voor het geschreven woord. Zonder nadere qualificaties lijkt me dit onjuist. In de eerste plaats dient men kritisch na te gaan in hoeverre de gretigheid waarmede d ...

1 juni 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
W. A. Bijlefeld
1600 woorden
Het gezin als evangeliserende gemeenschap

Het gezin als evangeliserende gemeenschap

Iets noodzakelijks In Azië, het grootste werelddeel met zijn miljoenen inwoners, brandt het Licht van het Evangelie. Beangstigend klein en zwak ziet Christus’ Kerk zich geplaatst tegenover godsdiensten en tradities, die de eeuwen door het leven van de mens hebben gevormd. ...

1 juni 1965
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. Sarumpaet — Hutabarat
2317 woorden
ANNIVERSARY ANNOUNCEMENT

ANNIVERSARY ANNOUNCEMENT

‘The Lord willing, Mr. and Mrs. John Bouman, 1108 Tamarack Ave., N.W., Grand Rapids, Mich., hope to celebrate their 50th wedding anniversary on June 24, 1965. ...

1 juni 1965
The Banner of Truth
26 woorden
CHURCH NEWS

CHURCH NEWS

To the Netherland Reformed Churches in North America and the Netherlands. On April 25, 1965 at 2 P.M. after almost 60 years, the Rev. M. Heerschap of the Peoples Park Church in Paterson, conducted the last service for the Eben Haezer Neth. Ref. Church — Holland — of Haledon Ave., P ...

1 juni 1965
The Banner of Truth
200 woorden
Doorzetten

Doorzetten

teleurstelling We hadden ons er zoveel van voorgesteld: een lectuurcentrum in Rwanda onder leiding van twee zendingsarbeiders, ds. Jb. van der Neut en de heer S. Fokkens. We hoopten, dat in maart het gebouw betrokken zou kunnen worden. We hadden er ongeveer twee jaar naar uitgekeken ...

1 juni 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
B. Richters
492 woorden
1965_155 Zendingsblad Gereformeerde Kerken in Nederland

1965_155 Zendingsblad Gereformeerde Kerken in Nederland

…ondanks… In deze tijden van druk hebben veel christenen de Kerk verlaten, zodat er tenslotte maar enkele leden meer over waren, die de Heer trouw bleven. Bovendien kwam de geestelijke verzorging van de achtergebleven gemeenteleden nog in de verdrukking, toen in 1950 de predi ...

1 juni 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
De kerk van parakan
644 woorden
Kerk overzee

Kerk overzee

indirect zendingswerk Het zou mij niet verbazen, al zou ik het wel betreuren, dat u denkt: „Wat doet nu een artikel over „Kerk-Overzee” in een Zendingsblad?” Afgezien van hen, die helemaal niet weten, waaraan zij denken moeten, tref ik nogal eens mensen, die menen dat „Kerk Overzee” ...

1 juni 1965
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
J. A. C. Rullmann
1158 woorden
A PERIODICAL FOR YOUNG AND OLD

A PERIODICAL FOR YOUNG AND OLD

A LETTER TO HIGH SCHOOL GRADUATES My Dear Young Friends, As the time has come for some of you to leave your schooldays behind and to enter another stage of your life’s journey, there are important factors to be considered. For some of you, this will mean leaving home for the ...

1 juni 1965
The Banner of Truth
6579 woorden
TIMELY HELP

TIMELY HELP

The following is from the diary of Rev. Thomas Boston of Ettrick. Dec. 9th, 1710 —”This night I was in a bad case, I find it not easy to carry right either with or without the cross. While I was walking up and down my closet in heaviness, my little daughter whom I had laid in bed. suddenly raisi ...

1 juni 1965
The Banner of Truth
316 woorden
van 9