97 resultaten
Filteren
van 10
Eén bede vouwt de handen

Eén bede vouwt de handen

Laat ons bidden voor land en volk van Indonesië in deze woelige onzekere tijd; en vooral voor de kerken, de centrale leiding en de plaatselijke gemeenten. Wij bidden ook voor onze zendingsarbeiders, die daar in de kerken werken, vooral voor hen die pas zijn uitgegaan. Wij willen ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
78 woorden
Moet er een Verpleegstershuis Komen?

Moet er een Verpleegstershuis Komen?

Twee van onze doktersvrouwen uit Nigeria schreven een brief over iets dat hen hoog zit. Mevrouw Hellemans en mevr. Middelkoop ondersteunen daarmee een verzoek van hun respeotievelijke echtgenoten, die de zaak in kwestie al even urgent vinden. Het gaat om het bouwen van een verpleegstershu ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1690 woorden
Van de redactie

Van de redactie

In dit nummer begint ds. H. K. Jonkman, predikant-directeur van het zendingshuis, met een serie van drie artikelen over de bijbelse achtergrond van het zendingswerk. Dikwijls wordt de vraag gehoord: „waarom drijven wij nog zending? Is dat niet uit de tijd? Moeten we ons niet veel meer bezighoude ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. M. H. S.
97 woorden
Ziekenhuizen op het platteland in India

Ziekenhuizen op het platteland in India

Het „Christian Medical College”1) in Vellore is groot. Men kan er verdwalen tussen de gebouwen, maar ook tussen de godsdiensten, de denominaties, de cursussen, de feestelijkheden en de doelstellingen. Er zijn collegae voor wie een hoog wetenschappelijk peil het allesbeheersende doel i ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
A. Klokke-Coster
1438 woorden
Bezoekgroepen aan het Zendingshuis

Bezoekgroepen aan het Zendingshuis

Ook dit jaar is het weer mogelijk wanneer u met uw vereniging, kerkeraad of gemeenteleden een dag wilt uit gaan, een oriëntatiebezoek aan het Zendingshuis te brengen. Het programma heeft ten doel u iets van het Zendingshuis zelf te laten zien. Daarnaast een causerie over het werk in de diverse l ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
116 woorden
Personalia

Personalia

Aangekomen: Mevrouw A. J. Magré-Terpstra en kinderen, van Mbouda, Kameroen. Adres: Zendingshuis te Oegstgeest. (Classis HAARLEM). Mevrouw A. F. Buimer-Roos en kinderen, van Ndoungué, Kameroen. Adres: Hoofdweg 438 I, Amsterdam-15. (Classis SCHIEDAM). Vertrokken: K. A. ...

1 maart 1966
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
81 woorden
De brug over de rivier birurume

De brug over de rivier birurume

kerkdiensten met levensgevaar Een gebeurtenis, die ik m’n leven lang niet vergeet, is het leggen van een brug over de Birurume, een der bronrivieren van de Nijl, die bij Kirinda overgaat in de Nyabarongo. Het was al heel lang de gewoonte, dat de kerkleden van de gemeente Bunyambirir ...

1 maart 1966
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Joh. de Smalen
833 woorden
Hervormde vrouwen dienst

Hervormde vrouwen dienst

Opdracht en taken. De Hervormde Vrouwen Dienst heeft als opdracht het vrouwelijk gemeentelid bewust te maken van haar verantwoordelijkheid, zo dat zij die verantwoordelijkheid ook wezenlijk aanvaardt. Dit zal vanzelfsprekend inhouden, dat zij in dienst der kerk betrokken wor ...

1 maart 1966
Diakonia
K. Beversluis-van de Brug
1038 woorden
Voor llchamell|k gehandicapten

Voor llchamell|k gehandicapten

Vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten worden georganiseerd en gestimuleerd door de landelijke diakonale organen der Ned. Hervormde Kerk en Gereformecrdc Kerken. Beide landelijk organisames hebben een Landelijke Interkerkclijke Kampcommissie in het leven geroepen, die belast is met de opze ...

1 maart 1966
Diakonia
414 woorden
’N jongen uit birma

’N jongen uit birma

Po-Yin is twaalf jaar — maar zèlfs voor een jongen uit Birma is hij klein van stuk en tenger gebouwd. Toch is hij zo gezond als een vis. En al is hij dan niet groot, hij mag er zijn! Zijn donkere ogen kijken vanonder zijn dik, pikzwart haar schrander en scherp de wereld in. Nee, denk niet te geri ...

1 maart 1966
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
M. C. Capelle
861 woorden
van 10