94 resultaten
Filteren
van 10
Impressies van de vergadering op 24 november 1966 van de Raad voor de Zending

Impressies van de vergadering op 24 november 1966 van de Raad voor de Zending

„De diepste reden voor de Zending is de dankbaarheid tot God voor de dingen die Hij voor ons gedaan heeft.” Met deze veelzeggende zin besloot Mr. S. C. Graaf van Randwijck zijn antwoord op de waarderende woorden die de voorzitter tot hem gericht had n.a.v. zijn heengaan uit de dienst. In een dra ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
458 woorden
Van De Redaktie

Van De Redaktie

Zoals aan het begin van ieder jaar vindt u - ditmaal in het februarinummer - een beschouwing van de 2de penningmeester van de Raad over de begroting 1967. De volledige begroting kunnen wij uiteraard in dit blad niet publiceren - daar zouden minstens drie dikke nummers van het zendingsblad mee ge ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. M. H. S.
165 woorden
Abonnementsgeld 1967

Abonnementsgeld 1967

A. Aan onze abonnees die hun abonnementsgeld per kwitantie rechtstreeks door ons bureau laten innen In verband met de zeer hoge incassokosten en het aan de inning per kwitantie verbonden werk, verzoeken wij u vriendelijk in het vervolg uw abonnementsgeld per giroovermakings- of ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
257 woorden
Personalia

Personalia

Geboren: Joost Pieter Bons op 21 dec. 1966 te Bandung (Ind.), (classes Middelburg en IJzendijke). Aangekomen: Zr. B. Folkerts, van Itigidi, Nigeria, adres: Heemskerkplantsoen 4, Nijkerk (classis Breda). ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
25 woorden
Kent U al onze nieuwe uitgaven?

Kent U al onze nieuwe uitgaven?

„WAAR BLIJF JE TOCH, DIKAKO?” Ned. vertaling: C. J. Ooms-Vinckers, illustraties: Eva Bruckmann. Een heel mooi boek met 25 alleraardigste sprookjes uit Kameroen; zowel voor de kleintjes, alsook voor groteren fijn om zelf te bezitten. ƒ 4,75. Mogen wij u tevens aanbevel ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
81 woorden
Onopvallend bloeide stil een schone bloem op

Onopvallend bloeide stil een schone bloem op

„Midden in het rumoer der volkeren, zomaar tussen de daverende dingen van alle dag, bloeide onopvallend en stil deze schone bloem op.” Dit schreef G. d’ Olifat in het nummer van 26 november 1966 van „In de Waagschaal” in zijn aankondiging van het kleine, maar belangrijke boekje „Suis-Moi” ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
v. S.
760 woorden
Timor en de „coup”

Timor en de „coup”

September 1965 Op Timor, zoals overal in Indonesië, werd tot aan de coup van sept. 1965 een spanning opgebouwd, die snel groter werd. De communistische partij kreeg een toenemende invloed in de regering en werd steeds agressiever. Haar ledenaantal was ook op Timor in sommige streke ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
914 woorden
Plannen voor 1967

Plannen voor 1967

In Indonesië werden ongeveer een jaar geleden honderdduizenden communisten vermoord. In Nigeria is het pas enkele maanden geleden dat duizenden Ibo’s eenzelfde lot trof. In Kameroen werd de Eglise Evangélique eind november 1966 opnieuw opgeschrikt door een moord op een harer dienaren, ditmaal éé ...

1 februari 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
G. P. H. Locher
579 woorden
THE SABBATH DAY

THE SABBATH DAY

The word “Remember” stands as a sentinel at the beginning of the Fourth Commandment. In fact, the only Commandment in the Decalogue which begins with the word “Remember” is the Fourth. The Divine Lawgiver saw that fallen and sin ruined men would be in danger of forgetting this Commandment. He wa ...

1 februari 1967
The Banner of Truth
Rev. D. A. MacLean
M.A.
1803 woorden
Meditation

Meditation

In this dark and declining day when iniquity abounds, the awful tokens of God’s displeasure are multiplying around us, and too many professors, not duly sensible of the real cause of all the evils we either feel or have reason to fear, are disputing instead of praying, may the Lord bestow upon y ...

1 februari 1967
The Banner of Truth
John Newton
1971 woorden
van 10