33 resultaten
Filteren
van 4
CHRISTUS AAN HET KRUIS GEDOOD

CHRISTUS AAN HET KRUIS GEDOOD

Daar hing Hij aan ’t vervloekte hout,
Aan Wie ik mij heb toevertrouwd
Aan ’t kruis zo vastgenageld;
Daar hing Gods eengeboren Zoon,
In smaad, en stierf wel duizend doon,
Terwijl het pijlen hageld’,
De vijand op Zijn ziele schoot,
En God Hem weinig hulpe bood;
Ho ...

16 maart 1967
Bewaar het pand
Jac. Groenewegen.
214 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

SCHOTSCHE GELOOFSHELDEN, door John Howie. Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht. Dit boek handelt over het leven en sterven van Durham, Binning, Cray, Rutherford en anderen. Het is uit het Engels vertaald door P. van Woerden. Het betreft hier de 2e onveranderde uitgave. Het is een ...

16 maart 1967
Bewaar het pand
579 woorden
De fluoridering van het drinkwater

De fluoridering van het drinkwater

Den Haag en Utrechtse gemeentenNadat over bovengenoemde kwestie sedert enige tijd in de pers niet zoveel te doen is geweest, is zij nu weer in bepaalde gemeenten volop aktueel geworden.Het is namelijk zo gesteld, dat het gemeentebestuur van 's-Gravenhage kortgeleden de fluoride ...

16 maart 1967
De Banier
1597 woorden
Smijten met geld

Smijten met geld

Er zijn er, die het maar sterk overdreven vinden wanneer wordt gezegd, dat er van regeringswege meermalen met geld gesmeten wordt.Toch moesten wij aan deze term, welke door Ds. Zandt zo menigmaal werd gebezigd, onwillekeurig denken bij het lezen van het onderstaande stukje van H. de B ...

16 maart 1967
De Banier
257 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

LANDELIJK VERBAND VAN STUDIE­ VERENIGINGEN (L.V.S.C.S.)Op zaterdag 1 april D.V. hoopt dit Verband te Utrecht haar 25e jaarvergadering te houden. De Huishoudelijke Vergadering, die uitsluitend voor leden van de aangesloten verenigingen toegankelijk is, wordt in de morgenuren gehouden. ...

16 maart 1967
De Banier
372 woorden
INGEZONDEN

INGEZONDEN

Van een met de SG Psympathiserende uit Doorn ontvingen we d.d. 17 januari jl. het volgende krantenknipsel: MILJOEN VOOR FILIPPIJNS ZIEKENHUISDen Haag — De Nederlandse regering zal een miljoen gulden bijdragen in de kosten van de bouw en inrichting van het Magdalena-ziekenhuis i ...

16 maart 1967
De Banier
219 woorden
Meditatie

Meditatie

En Pilatus zeide tot hen: , Ziet de mens". Joh. 19 : 5Zover was het dan gekomen, dat de gezegende Middelaar voor de wereldüjke rechter Pontius Pilatus gesteld is. De Joodse Raad miste onder het Romeins bestuur de bevoegheid tot de dood te veroordelen.Wel had Kajafas het: des do ...

16 maart 1967
De Banier
1227 woorden
Jeugd en politiek

Jeugd en politiek

1.Van de heer R Kuift te Gouda ontvingen wij na ons verzoek op de Algemene Vergadering een serie artikelen over: „Jeugd en Politiek", welke wij gaarne in , , De Barnier" opnemen. Het eerste artikel volgt hier.De verkiezing in 1967 heeft vele vragen opgeworpen. Eén dezer vragen ...

16 maart 1967
De Banier
K
681 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

Vietnam. Zoals voorheen geruime tijd Kongo, staat thans, maand in maand uit, Vietnam in het centrum van de aandacht. Geen wonder, de hele wereld kan in de oorlog gestort worden. Vietnam is maar een heel gewone natie onder de vele. Machtigen hebben echter prestige geïnvesteerd in één van de b ...

16 maart 1967
De Banier
1956 woorden
De stille avond

De stille avond

En, als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Hij is dus gestorven, de strijd, de doodsstrijd, is uitgestreden. Jezus, die de Christus was, is van ons heengegaan. Nu daalt er een grote stilte, zij is om ons heen. Ze gaat door ons heen. De eigen stilte van de dood. Maar, dat is niet waar! Wij staa ...

16 maart 1967
De Waarheidsvriend
L. K.
1759 woorden
van 4