32 resultaten
Filteren
van 4
OP DE WACHTTOREN

OP DE WACHTTOREN

Kerk en zondag. De zondag is wel genoemd één van de twee paradijs-rozen, die zijn overgebleven ondanks de zondeval. Niet alleen het huwelijk, maar ook de zondag was er reeds vóór de val. Terecht is dan ook de opmerking, dat het sabbatsgebod wortelt in de scheppingsordinantie Gods. O ...

11 mei 1967
Bewaar het pand
M. Baan
1324 woorden
Naar de CATECHISATIE

Naar de CATECHISATIE

26 Gods namen Zoals we in onze vorige les hebben opgemerkt, is nooit volledig uit te drukken in menselijke bewoordingen wie en wat God is in Zijn Wezen en eigenschappen. Daarom heeft het God behaagd Zich te openbaren en te doen kennen onder zoveel verscheidene namen en eigens ...

11 mei 1967
Bewaar het pand
v. Leeuwen.
860 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Redelijke Godsdienst door W.à Brakel, opnieuw bewerkt door Mr. J. H. Koolschijn. Uitgeverij Pieters Oostburg. Wilhelmus à Brakel is onder ons bekend. Hij werd in 1635 te Leeuwarden geboren, werd predikant en stierf in zijn laatste standplaats Rotterdam in 1711. In „Hollansche Geloofshelden ...

11 mei 1967
Bewaar het pand
941 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

29 „Intussen was de pelgrim weer aan het prieel gekomen, waar hij zich een ogenblik neerzette om te wenen”. Gekomen op de plaats waar hij de vertroostingen van de Heilige Geest door Zijn getuigenis in het hart voor het laatst mocht smaken, gaat hij nu niet zitten om te rusten, doch ...

11 mei 1967
Bewaar het pand
R. Kok.
1325 woorden
TWEEDE KAMER

TWEEDE KAMER

De vorige week dinsdag kwam de Kamer bijeen voor het afdoen van een korte, maar niettemin belangrijke agenda, aangezien daarop vermeld werd, dat door de Voorzitter en de Minister-President een gelukwens zou worden uitgesproken naaraanleidmg van de geboorte van prins WiUem-Alexander, zoon van ...

11 mei 1967
De Banier
870 woorden
Over een stuk in “Trouw” van 29 april 1967

Over een stuk in “Trouw” van 29 april 1967

Wie het dagblad „Trouw" leest, zal in het nummer van zaterdag 29 aprUl.l. een stuk hebben aangetroffen, waarin de Kamerfraktie en het hoofdbestuur der SGP, alsook schrijver dezer regelen voor het forum van de tegenstanders der SGP aan bijtende kritiek onderworpen worden.Wat de Kamerfr ...

11 mei 1967
De Banier
1600 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLANDAan de leden wordt bekend gemaakt, dat D.V. op zaterdag 20 mei a.s. vergadering zal zijn van dit Verband.De vergadering zal gehouden worden in de zaal der Geret Gemeente te Rotterdam-Z. Aanvang 2.45 uur n.m.Vragen en voorstellen word ...

11 mei 1967
De Banier
140 woorden
Jeugd en politiek

Jeugd en politiek

9Er zijn binnen de S.G.P. zeer uiteenlopende standpunten mogelijk, zo zagen we. De vraag: hoe sta ik als christen tegenover (in) het staatkundig leven? moeten we niet voor anderen beantwoorden („hoe staat hij? "). Deze vraag gaat ieder onzer persoonlijk aan. En het tezamen zoeken naar ...

11 mei 1967
De Banier
G.
R.
504 woorden
Vernieuwing kiesstelsel

Vernieuwing kiesstelsel

2.Wij stonden in het vorige artikel bij het voorstel-De WUde wat in den brede stU, omdat een soortgelijk voorstel de laatste tijd meermalen in de grote pers ter sprake werd gebracht. Zelfs werd daarbij gesproken van het stellen van de voorwaarde, dat een partij om in de Tweede Kamer v ...

11 mei 1967
De Banier
2136 woorden
DE VERZOENING IN HET NIEUWE TESTAMENT (2)

DE VERZOENING IN HET NIEUWE TESTAMENT (2)

„Voor onze zonden.In het vorige artikel hebben we gevraagd, wat de uitdrukking „naar de Schriften" in 1 Corinthe 15 : 3, 4 betekende. Onze conclusie was, dat Jezus en de apostelen de betekenis van de dood van Christus geheel in het licht van het Oude Testament hebben ver-• kondigd als plaa ...

11 mei 1967
De Waarheidsvriend
M. J. G. van der Velden.
1339 woorden
van 4