129 resultaten
Filteren
van 13
Vragen van Lezers

Vragen van Lezers

J.V.P. te N. Concurreert men in kerkelijke ontwikkelingshulp niet met de regeringen? Antwoord: Nee, dat gebeurt nooit. 1e Voor ontwikkelingshulp in een land heeft men allerlei vergunningen van de regering van dat land nodig. 2e Wil de hulp doeltreffend zijn, dan is het wenselijk da ...

1 december 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
218 woorden
Een Geit in De Kerk

Een Geit in De Kerk

Sedert 1963 werken we nu in Kameroen. Langzaamaan zien we, dat het leven hier zeer interessant is en toch iets heeft dat maakt, dat je dit werk niet altijd zou kunnen doen. Het totaal anders zijn van de situatie brengt mee, dat je je altijd een vreemde zult voelen. Dat is een tijd lang interessa ...

1 december 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1281 woorden
Ontwikkelingssamenwerking, Ekonomisch Bezien

Ontwikkelingssamenwerking, Ekonomisch Bezien

Professor Voorhoeve heeft in een tweetal artikelen het menselijke aspekt van de hulp aan ontwikkelingslanden belicht. De redaktie heeft mij gevraagd enkele opmerkingen te maken over het ekonomische aspekt van wat ik graag zou aanduiden als ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is het vooral de bedo ...

1 december 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. Tinbergen
969 woorden
In Memoriam Portret Van Dr. A. Z. R. Wenas

In Memoriam Portret Van Dr. A. Z. R. Wenas

Drager van kerkelijk gezag Te Tomohon, noord-Celebes, overleed op 11 oktober j.l. ds. A. Z. R. Wenas, voorzitter van de Synode der Geredja Masehi Indjili Minahasa, de Minahasische Kerk, in de leeftijd van 70 jaar. Met een onderbreking van enkele jaren heeft hij dit voorzitterschap ...

1 december 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. Koper
940 woorden
Hoe Het Begint

Hoe Het Begint

Ds. Siegfried Zöllner en zijn vrouw Ilse hebben ons geschreven over hun ervaringen in Angguruk1), nadat ze er in november vorig jaar weer zijn teruggekeerd van hun verlof. Ze werden hartelijk verwelkomd door de families Vriend en Peters, door de evangelisten van de Ev. Chr. Kerk in Ir ...

1 december 1967
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
I. S. Kijne
1324 woorden
Verstaan of misverstaan van ouderen

Verstaan of misverstaan van ouderen

De ouderdom betekent zekerheid over het einde, maar evenzeer een band met wat nog rest. De ouderdom is het sluitstuk van het leven; het is de eindconclusie van het bestaan. Of het een synthese wordt blijft een vraag, die slechts de oude mens zelf kan beantwoorden. De ouderdom voltrekt zich niet v ...

1 december 1967
Diakonia
J. M. A. Munnichs
1070 woorden
In en om het diakonaat

In en om het diakonaat

Nationaal Protestants Centrum. Op 16 november j.l. waren wij — zoals reeds even in het voorgaande nummer vermeld — bij de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Protestants Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid. Natuurlijk zouden we u hier kunnen verzekeren dat het ee ...

1 december 1967
Diakonia
H. W.
723 woorden
Impressies uit de G.D.R.

Impressies uit de G.D.R.

Ditmaal was het niet, zoals zovele malen het geval was, de recreatie van de gehandicapte mens die de Raad bezig hield, maar de recreatie van de valide mens. Eigenlijk was het dat ook niet. Het ging om de vraag in hoeverre de kerk, in ons geval het diakonaat, een opdracht heeft om actief bezig te ...

1 december 1967
Diakonia
340 woorden
Boeken

Boeken

Onder deze titel dient zich een boekje aan dat handelt over de organisatie van een kerkelijke gemeente. De schrijver is E. Bloembergen; in zijn persoon verenigt hij een grote liefde voor de kerk met de zakelijke instelling van een organisatiedeskundige. Hij zelf is er dus wel degelijk bij betrokk ...

1 december 1967
Diakonia
L. A.
476 woorden
Hoe in Kongo boeren worden opgeleid

Hoe in Kongo boeren worden opgeleid

In Lusekele (Kongo) staat een landbouwcentrum dat jonge Kongolezen tot boer opleidt. Mannen tussen de 20 en 35 jaar, die tenminste zes jaar lagere school hebben gevolgd, kunnen daar in een cursus die twee jaar duurt praktisch en theoretisch landbouwonderricht ontvangen. Op het centrum wone ...

1 december 1967
Diakonia
L. Kisjes
698 woorden
van 13