37 resultaten
Filteren
van 4
Alle eind en der aarde

Alle eind en der aarde

Er is een zekere bloem, die de naam draagt van Passiebloem. In deze bloem toch meent men, in stengel, blad en kelk, afgebeeld te zien, de banden, geselroede, kruis en doornenkroon, waarmede Christus gepijnigd, gegeseld en doorstoken werd. Voorwaar wanneer men de psalmbundel een rozenhof zou noeme ...

20 juni 1968
Bewaar het pand
S.
1217 woorden
Uit een preek over Genesis 49 : 22 t/m 26

Uit een preek over Genesis 49 : 22 t/m 26

Dan gaat Jacob voort in vers 23 wanneer hij zegt: „De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat.”. De schutters waren zijn eigen broers, want die broers wilden het woord niet, dat Jozef bracht. Die broers verwierpen hem, omdat ze niet wilden aannemen wat hij ...

20 juni 1968
Bewaar het pand
Ds. F. Bakker
1373 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

58 Getrouw heeft krachtig gesproken, de naam des Heeren verheerlijkt, maar nu moet hij zwijgen en luisteren naar het vonnis dat over hem zal uitgesproken worden. Alvorens de heren van het gerecht in de gelegenheid gesteld worden hun vonnis over Getrouw uit te spreken, gevoelde de re ...

20 juni 1968
Bewaar het pand
R. Kok.
1172 woorden
MEDEDELING

MEDEDELING

De N.V. Drukkerij/Uitgeverij „De Banier" is wegens vakantie van 1 t/m 13 juli gesloten. In verband hiermede zal het nummer van 11 juli niet verschijnen.Opgaven van alle predikbeurten en advertenties voor het nummer vEui 4 juli dienen uiterlijk maandag 24 juni ter drukkerij te zijn. ...

20 juni 1968
De Banier
De administratie
48 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

WEST-DUITSLANDWeer eens BerlijnHet is lang rustig geweest rondom Berlijn. Elders in de wereld was rumoer en ruzie genoeg. Misschien zal in nog ver verwijderde toekomst de oorlog in Vietnam eens wat kunnen verminderen, al gaat het in Parijs, waar Amerikanen en Noordvietnamezen a ...

20 juni 1968
De Banier
1420 woorden
Amerikaanse kerken tegen Zuid-Afriica

Amerikaanse kerken tegen Zuid-Afriica

Het zijn niet alleen allerlei humanistische organisaties en bladen van verschillende richtingen, die de Zuidafrikaanse regering vanwege haar apartheidspolitiek voortdurend bestoken, ook van kerkelijke zijde wordt daaraan meegedaan.Zelfs kerkelijke instellingen in de Verenigde Staten, ...

20 juni 1968
De Banier
649 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

HARDERWiJK-HIERDEJSl: D.V. vrijdag 5 juli a.s., n.m. 7.30 uur, in lokaal Wouters, Rijksstraatweg 92, , Kierden, Ds. J. Catsburg van St. Maartensdijk. Komt allen.MEEUWEN (N.B.): D.V. zaterdag 22 juni a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref Gemeente, Ds. J. Gatsburg, Ned. Herv. ...

20 juni 1968
De Banier
106 woorden
VAN DE Partijpenningmeester

VAN DE Partijpenningmeester

18 nieuwe abonnees in 14 dagen; f 146, 25 aan vrije gifïen voor de partijkas in dezelfde periode.Denkt aan de verhoging abonnementsgeld!In de voorlaatste week noteerden wij 10 nieuwe abonnees uit de volgende plaatsen: 2 uit Apeldoorn, 2 uit Asperen, 1 uit Dirksland, Haar ...

20 juni 1968
De Banier
R.
J.
613 woorden
HET GOUDEN KALF (1)

HET GOUDEN KALF (1)

Wordt als vermist opgegeven: Mozes, de man Gods, de leider van het volk Israël. Reeds weken geleden verliet hij de legerplaats met onbekende bestemming. Nee, dat is niet waar. Hij had de berg Sinaï beklommen, om daar, op een door een w^olk bedekte top, met God te spreken. God haalde hem naar zich ...

20 juni 1968
De Waarheidsvriend
L. K.
1395 woorden
REACTIES

REACTIES

In dit artikel wil ik melding maken van de vele reacties van lezers en niet lezers per brief of telefoon. Daaruit is mij gebleken, dat er een schok door •het hart van de gemeenten, kerkeraden en predikanten is gegaan. Menigeen wreef zich de ogen uit en werd klaar wakker. Anderen waren verrast en ...

20 juni 1968
De Waarheidsvriend
K.a.Z.
G.B.
1396 woorden
van 4