58 resultaten
Filteren
van 6
EVANGLELISM — WHAT IS IT?

EVANGLELISM — WHAT IS IT?

Confusion is widespread today over the meaning of the word “evangelism.” We would use the term in its scriptural meaning, i.e., the announcing, declaring, or bringing of good tidings, especially “the Gospel.” This announcement may be made person to person, informally or formally, by the spoken w ...

1 augustus 1968
The Banner of Truth
2711 woorden
MEDITATION

MEDITATION

When a traveler passes very rapidly through a country, the eye has no time to rest upon the different objects in it, so that when he comes to the end of his journey, no distinct impressions have been made upon his mind, He has only a confused notion of the country through which he has traveled. ...

1 augustus 1968
The Banner of Truth
Robert Murray McCheyne
3080 woorden
THE JOYFUL SOUND, AND WHAT IT IS TO KNOW IT

THE JOYFUL SOUND, AND WHAT IT IS TO KNOW IT

Here we have a people alluded to, their character described, and God’s gracious promise to them. First, as to the people; they are the Lord’s own, they are indeed blessed, chosen before the foundation of the world: God’s Blessed Spirit given to every one of them, to make them willing to accept o ...

1 augustus 1968
The Banner of Truth
S.M.
1083 woorden
FAITHFUL PROMISE

FAITHFUL PROMISE

Bernard Gilpin was sentenced under the persecution of Queen Mary Tudor, to die for his faith. During his imprisonment he repeated the text morning, noon and night: “We know that all things work together for good to them that love God.” On his way to execution he fell and broke his leg. He was or ...

1 augustus 1968
The Banner of Truth
112 woorden
De dood van Gods Gunstgenooten

De dood van Gods Gunstgenooten

In Psalm 116 ontdekken we de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, zoo duidelijk en breedvoerig in den Heidelberger behandeld. David had ze in doorleving, in de bediening van Die Geest die uitgaat van Vader en Zoon. Zonder de bediening van Gods Geest blijven we zonder ervaring va ...

1 augustus 1968
The Banner of Truth
J.V.Z
3299 woorden
Evangelieverbreiding

Evangelieverbreiding

Dc Stichting Spaanse Evangelische Zending (Eerste Hogeweg 39 tc Zeist) zond ons een overzicht van haar huidige werkzaamheden. Het overzicht maakt gewag van de moeitevolle omstandigheden waaronder dc zendelingen en evangelisten moeten arbeiden, waarbij vooral getracht wordt Bijbels cn bijbelg ...

1 augustus 1968
Protestants Nederland
212 woorden
Een tweede R. K. Burgemeester voor Den Haag

Een tweede R. K. Burgemeester voor Den Haag

In het meinummer van ons blad brachten wij onder de titel „Wie zal het worden" nog eens de geschiedenis van dc bertocming van de eerste roomse burgemeester van Den Haag (1957) in herinnering cn wij gaven in overweging te bedenken „of de samenstelling van de bevolking der gemeente 's-Gravenha ...

1 augustus 1968
Protestants Nederland
L. Huizer
460 woorden
Engelendienst

Engelendienst

1 Even voorbij Weesp ging in de stille avond, in de richting van Muiden, Wijgert, „Het Botboertje”. Naar Huizen, zijn woonplaats ging de reis. ’t Was de eerste maal niet, dat hij de weg van Amsterdam naar Huizen te voet ging. Omstreeks 1880 waren er nog geen publieke vervoermiddelen van Am ...

1 augustus 1968
Bewaar het pand
J.G.v.M.
726 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Jaarboek 1968 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Boekhandel en Uitgeverij D. J. van Brummen, Dordrecht. Dit jaarboek is verzorgd onder redaktie van Ds.L. S. den Boer, Ds. M. Drayer en Ds. J. H. Velema. Het bevat de verwerkte gegevens van kerkeraden en andere inst ...

1 augustus 1968
Bewaar het pand
B
527 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

AFSCHEID Ds. KOK TK AMEIDE Zondagmiddag 14 juli j.L half 3 werd afscheid gepreekt door Ds. R. Kok. Zijn tekst was uit Hebr. 13 vers 20 en 21. Hoofdthema: Wij bidden de God des vredes met u, en voor u. Ie door Zijn herder; 2e om Zijn Geest; 3e tot Zijn eer. Het evangelie wat wij u predikten ...

1 augustus 1968
Bewaar het pand
Scriba
171 woorden
van 6