30 resultaten
Filteren
van 3
Meditatie

Meditatie

7.Toen bad ik tot God van de hemel. Nehemia 2 : 4bHet duurde van december tot april aleer Nehemia gelegenheid kreeg Gods opdracht aan de koning mede te delen. God neemt er de tijd voorom Zijn doel te bereiken. Nehemia heeft dat niet al te best begrepen. Hij moet, als ieder ande ...

12 september 1968
De Banier
Ds. J. C. V. Ravenswaay
960 woorden
Buitenlands overzicht

Buitenlands overzicht

TSJECHOSLOWAKIJETussen de machtenWe mogen de goedertierenheid Gods gedenken in het feit, dat onze vorstin dezer dagen twintig jaar het iDCwind heeft gehad over ons land. De Heere moge haar sparen voor land en volk en voor allen die haar lief zijn en Hij geve haar wat nodig is v ...

12 september 1968
De Banier
1406 woorden
Wetsontwerp minimumloon en minimum vakantiebijslag

Wetsontwerp minimumloon en minimum vakantiebijslag

Sukses voor maatschapsvissersRede van Ir. C. N. van DisOp 22 april 1968 werd door deminister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een wetsontwerp ingediend, dat regelingen bevat inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag.In dit ontwerp wordt voorgesteld voor al ...

12 september 1968
De Banier
Rede van Ir. C. N. van Dis
4574 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

OPENBARE VERGADERING TE UTRECHTD.V. vrijdag, vond 27. september organiseert de K.V. Utrecht-Z. een grote openbare forumavond in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen, MariapJaats te Utrecht Forumleden zijn de heren: H. A. Abma, Gouda; G. v.d. Berg, Veenend , .1; ' : N. van Dis' Rott ...

12 september 1968
De Banier
61 woorden
GOEDERTIEREN OVER ONDANKBAREN 1

GOEDERTIEREN OVER ONDANKBAREN 1

Ondanks is 's werelds loon. Ik was onlanigs bij iemand in de winkel. Toen de zaken waren afgedaan, kregen we nog een pi'aatje. De man vertelde dat hij alltijd zeer bereid was om mensen te helpen. Als het nodig is kunpen ze alles van me krijgen, zei hij. Dat ; zijn ...

12 september 1968
De Waarheidsvriend
H.
L. Z.
1925 woorden
Proeve van een nieuwe grondwet 1

Proeve van een nieuwe grondwet 1

Maar of igronidwetsartikelen nu 'boeiende lectuur vormen of niet, de opstellers van de proeve hebben de bedoeling gehad „het Nederlandse volk in zijn vele (gdlödingen en de individuele Nederlanders" mee te laten denken omtrent de grondslagen van ons staatsbestel en meningen naar voren te laten br ...

12 september 1968
De Waarheidsvriend
Huizen.
J. v. d. Graaf.
1335 woorden
UIT DE PERS

UIT DE PERS

De Slowaakse Kerk. De gebeurtenissen van de laatste maanden in Tsjeohoslowakije, en met name de conflicten van de laatste weken tussen dit land en de landen van het Warschaupact hebben ook in de kerkelijke pers hun neerslag gevonden.Uiteraard komt daarbij oo ...

12 september 1968
De Waarheidsvriend
2563 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

Waarde lezers. De eerste nieawe lezer kreeg ik van ds. J. Vos, IJsselstein. De scriba van de kerkeraad van Eemnes (Binnen gaf mij ihet adres op van twee nieiiwe abonnementen op de Waartieddsvriend. Bij de administratie kwamen de namen van elf nieuwe lezers binnen. ...

12 september 1968
De Waarheidsvriend
J. J. Timmer.
ds. Jac. Vermaas.
507 woorden
Ds. G. ZWERUS †

Ds. G. ZWERUS †

Betrekkelijk nog onverwachts is onze geliefde broeder Ds. G. Zwerus in de nacht van zaterdag op zondag 8 september 1968 om kwart voor één overleden. De Heere vergunde hem de eeuwige sabbat in heerlijkheid in de onmiddellijke gemeenschap van zijn Koning, Goël en Losser te mogen ingaan. Wat zal dat ...

12 september 1968
De Saambinder
ds. L. Rijksen
742 woorden
KERK EN KERKRECHT

KERK EN KERKRECHT

Welverstaande, dat in de plaatsen, daar de kerkeraad van nieuws is op te richten, 't zelve niet geschiede, dan met advies van de classis. En daar 't getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen mede tot de kerkeraad mogen genomen worden. ...

12 september 1968
De Saambinder
ds. K. de Gier
616 woorden
van 3