114 resultaten
Filteren
van 12
Gezien Gehoord Gelezen

Gezien Gehoord Gelezen

KOLEN VOOR DE MACHINIST Projecten zijn in Nederland ‚in’. Het is natuurlijk veel aardiger om iets nieuws op te zetten. Maar wie helpt daarna met de running van deze projecten? Gewoon een voorbeeld: In een gebied in Tanzania werden enige jaren terug een aantal scholen gebouwd. Enkel ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
P. J. I
1554 woorden
Lectuurcommissie voor Kerk en Zending

Lectuurcommissie voor Kerk en Zending

Wat doet u met de tijdschriften die u wekelijks of maandelijks ontvangt? U leest ze en u gooit ze weg…………… Of u bewaart ze …… en ruimt ze, na verloop van tijd, toch maar op. U zou er ook iets anders mee kunnen doen: ze geregeld naar een adres overzee verzenden. Het is natuurlijk ge ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
317 woorden
Er Gebeurt Iets in Het Jalimogebied (II)

Er Gebeurt Iets in Het Jalimogebied (II)

De leidinggevende figuren in het Jalimogebied zijn de hoofden en de medicijnmannen. Sinds het zendingsteam daar werkt, kwam men dan ook regelmatig in contact met deze mannen. Het duurde lang voor men de taal, die uit de mond van de sprekers moest worden opgetekend, voldoende meester was om te be ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
Dr. F. C. Kamma
1498 woorden
Met of Zonder Boum?

Met of Zonder Boum?

Laat ik u eerst onze equipe voorstellen. Drie man sterk: Jean-Paul Meyer, Fransman, theoloog; Jacques Ndensi, Kameroenees, onderwijzer; en ikzelf (Nederlandse, vormingsleidster — wat dat woord ook moge betekenen). Beter is misschien te spreken van vier, want er is ook nog André Kou ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1615 woorden
Redactie

Redactie

Het artikel over kerstviering in Dakar speelt zich af in 1967. Inmiddels is er wijziging gekomen in het team van werkers in het Centre Liberté. Dat neemt niet weg dat deze impressie van een zo gemengde samenleving nog helemaal up to date is. Dr. Kamma schrijft het vervolgartikel over het ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. M. H. S.
310 woorden
Een Belangrijk Boek Over De Kerken in Indonesië

Een Belangrijk Boek Over De Kerken in Indonesië

Belangrijk mag het boek genoemd worden dat van de hand van dr. Th. Müller Krüger is verschenen over ‚Der Protestantismus in Indonesien; Geschichte und Gestalt’. Belangrijk allereerst omdat de schrijver bij uitstek gel walificeerd is over Indonesische kerken te schrijven: zijn academisch p ...

1 december 1968
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
1190 woorden
WE KNOW IT IS GOD’S BOOK

WE KNOW IT IS GOD’S BOOK

Those who have a principle of true holiness within them know that the Bible is true. They know this not by tradition. They know this not my authority of a church. They know this not by the authority of a creed. They know this not by miracles. But they know this by what Edwards would call the inw ...

1 december 1968
The Banner of Truth
E. W. Johnson
237 woorden
“DOOR DE GEEST IN DE TEMPEL”

“DOOR DE GEEST IN DE TEMPEL”

Dat grote voorrecht werd aan Simeon geschonken, die Simeon aan wie de Hartenkenner en Nierenproever zulk een waardig getuigenis heeft gegeven. Hij was ook een mens van gelijke beweging als alle andere mensen — een mens in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren, een mens die ook ve ...

1 december 1968
The Banner of Truth
2174 woorden
THE SOWER

THE SOWER

Ye sons of earth, prepare the plough,
Break up your fallow ground;
The sower is gone forth to sow,
And scatter blessings around. The seed that finds a stony soil,
Shoots forth a hasty blade;
But ill repays the sower’s toil,
Soon withered, scorched, and dead. ...

1 december 1968
The Banner of Truth
John Newton
326 woorden
THE INTERPRETER

THE INTERPRETER

What is it to interpret? It is to explain or translate the meaning of words from one language into those of another, to people who are lacking in the knowledge of them. Here we are brought to the consideration of a marvellous truth — a truth with which we all have more or less to do. By nature w ...

1 december 1968
The Banner of Truth
479 woorden
van 12