31 resultaten
Filteren
van 4
Theologische Hogeschool

Theologische Hogeschool

Stond de eerste volle week van januari in het teken van Generale Synode, in de tweede week vroeg de Theologische Hogeschool de aandacht van de kerken en haar leden.
Er werden in deze week drie belangrijke samenkomsten gehouden.
Woensdagmiddag 15 januari nam prof. W. Kremer afscheid als ho ...

24 januari 1969
De Wekker
Ds. J.H. Velema
4033 woorden
Ds. P.N. Ribbers

Ds. P.N. Ribbers

De pastor van Enschede-W. denkt D.V. zondag 16 maart afscheid te nemen van zijn gemeente wegens vertrek naar Den Haag-West. Hij hoopt zich aan deze gemeente te verbinden op zondag 30 maart. 's Morgens wordt hij bevestigd door ds. J.H. Velema van Apeldoorn; 's avonds doet hij zijn intrede. ...

24 januari 1969
De Wekker
49 woorden
Bij een afscheid

Bij een afscheid

Wat kan onze God alle ding schoon maken op Zijn tijd. En als Hij er ons licht over geeft, kunnen we ons in alle omstandigheden verheugen in wat Hij is en geeft.
Op deze wijze gezien heb ik, met mijn vrouw en familie, een schone middag beleefd, bij het afscheid van mijn werk aan onze Theologis ...

24 januari 1969
De Wekker
Prof. W. Kremer
482 woorden
Den Haag-C.

Den Haag-C.

Het bericht in ons blad van vrijdag 3 januari i.v.m. kerkdiensten in Mariahoeve behoeft correctie. Het is niet juist dat er verschil van mening over deze kerkdiensten zou bestaan tussen Centrum en Rijswijk. Er is alleen een zakelijk verschil tussen beide kerkeraden over federatieve samenwerking. ...

24 januari 1969
De Wekker
45 woorden
Schooldag

Schooldag

In aansluiting op een vorig bericht, waarin gemeld werd dat de Schooldag dit jaar niet op de tweede woensdag na Pinksteren, maar in september zal worden gehouden kan nu worden meegedeeld dat als datum door het Curatorium is vastgesteld
zaterdag 13 september D.V.
D ...

24 januari 1969
De Wekker
82 woorden
RECTIFICATIE

RECTIFICATIE

In het eerste artikel (D.W.S. van 3 januari) moeten de regels 14-16 van onderen als volgt gelezen worden: „Welnu, prof. Berkhof kan zich niet voorstellen, dat des mensen ongehoorzaamheid een grens zou kurmen stellen aan Gods wil om alle mensen zaüg te maken" enz.K.S. ...

24 januari 1969
De Wachter Sions
K.
S.
44 woorden
VADERLANDSE GESCHIEDENIS.

VADERLANDSE GESCHIEDENIS.

Hoofdstuk 66.Kerkvergadering (synode te Dordrecht 1618-1619).Na langdurige tegenstand werd er dan eindelijk een algemene kerkvergadering gehouden binnen Hollands oudste stad Dordrecht, om de geschillen op te lossen.Er bevonden zich 28 leraren uit vreemde landen en 58 Nederlan ...

24 januari 1969
De Wachter Sions
1023 woorden
STICHTING TOT BEVORDERING EN INSTANDHOUDING VAN DE ZUIVERE

STICHTING TOT BEVORDERING EN INSTANDHOUDING VAN DE ZUIVERE

WAARHEID, uitgaande van de Geref. Gemeenten in Nederland, Gouda.Voor het bejaardentehuis: Uit koUekte Gouda ƒ 100, — Uit kollekte Rhenen ƒ 25, — Uit kollekte Temeuzen ƒ 25, — Uit kollekte Gouda ƒ 100, — De gevers en geefsters onze hartelijke dank en in afwachting; wie volgt? de penningmees ...

24 januari 1969
De Wachter Sions
55 woorden
van de redaktie

van de redaktie

Graag geven we onze lezers weer enkele inlichtingen door over de inhoud van ons blad. Uit ervaring weten we, dat heel veel lezers het kijkje-vooruit op prijs stellen. Voor de komende maanden staan er enkele korte series artikelen over allerlei onderwerpen op het programma: kerkmuziek, revolu ...

24 januari 1969
Daniel
361 woorden
omgang jongen - meisje

omgang jongen - meisje

Aarzelend begin.Indertijd is ons gevraagd eens samen te praten over de omgang jongen - meisje. Een vraag van de jeugd! Maar dat niet alleen. In een van de brieven over het reizen op zondag stond aan het eind: „Nu heb ik nog iets heel anders, n.1. kan er niet eens voorlichting g ...

24 januari 1969
Daniel
G.
S. T. v. Malkenhorst
1500 woorden
van 4