34 resultaten
Filteren
van 4
ATTENTIE Gelooft gij ook wat gij leest?

ATTENTIE Gelooft gij ook wat gij leest?

Door alle eeuwen heen heeft de vijand zijn scherpe kritiek laten gelden op de betrouwbaarheid van het Woord van God. Dat begon al in het paradijs. „Is het ook dat God gezegd heeft?” Dit twijfelwoord zaaide de vader der leugenen reeds in het hart van Eva. En zo is het doorgegaan door ...

27 maart 1969
Bewaar het pand
M. Baan
980 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Toen „Bewaar het pand” in huis kwam, heb ik eerst gekeken of mijn „stukje” er in stond, want ik wist niet of er al dadelijk plaats voor zou zijn. De eindredakteur, weet u, heeft altijd nogal wat kopy in voorraad. Dat is natuurlijk wel wenselijk, zoals jullie wel zull ...

27 maart 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1000 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

5 Wij hebben ons er over verblijd, dat de jeugdige Barmhartigheid -tot het besluit gekomen is met Christinne mee te reizen op de weg naar het beloofde land, als de enge poort daartoe voor haar geopend mocht worden. Maar als dat nu eens niet plaats heeft, wat dan? In deze poort gaat het toc ...

27 maart 1969
Bewaar het pand
R.Kok
1300 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

55 De VOORZIENIGHEID GODS (vervolg) In voorspoed dankbaar! De vraag is wel eens gesteld: wat zou het gemakkelijkste zijn? In tegenspoed geduldig, of in voorspoed dankbaar? En dan schijnt men te denken: in voorspoed dankbaar. In de eigenlijke zin is het vanzelf zo, dat ...

27 maart 1969
Bewaar het pand
v.L.
989 woorden
BOEKENBAL

BOEKENBAL

De minister van Buitenlandse Zaken heeft bij de nuntius van het Vatikaan zijn leedwezen betuigd over krenkende voorstellingen aangebracht ter gelegenheid van het Boekenbal, dat jaarlijks een hoogtepunt moet zijn in de letterkundige wereld. Omdat de samenkomst een besloten karakter had, was h ...

27 maart 1969
De Banier
306 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Weer bij Luther in de leer P. Kuyt, Chr. Kweekschool GoudeIn deze brochure, de nrs. 7, 8, 9, 10 van de Bibliotheek „Koop de Waarheid" vindt u een artikelenreeks „Kansel en Katheder" verschenen in „De Saambinder".Geleerde mensen gebruiken wel eens de Latijnse uitdrukking „Mutati ...

27 maart 1969
De Banier
282 woorden
BUITENLANDS OVERZICHT

BUITENLANDS OVERZICHT

In de wereld van het Westen en Oosten draait de konferentiemachine op volle toeren. Een beknopte balans van deze indrukwekkende internationale konferentieaktiviteit is meer dan een droge opsomming, want zij geeft een beeld van politieke gisting en verwarring in onze wereld.Een Amerika ...

27 maart 1969
De Banier
1773 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLANDD. V. zaterdagmiddag 12 april a.s. hoopt de Provinciale Vereniging Noord-Holland haar voorjaarsvergadering te houden. Bij wijze van proef wordt ditmaal vergaderd in de zaal van de Geref. Gemeente, Langestraat 65 te Zaandam, aanvang 14.30 uur. Naast ...

27 maart 1969
De Banier
552 woorden
Het achtste gebod in de Staatkunde

Het achtste gebod in de Staatkunde

Ontwikkelingshulp3. Waar het om gaat!Ter illustratie willen we u niet onthouden, wat we lazenin „Vice Versa", nr. 8, 1968, 2e jaargang, over hulpverlening in Latijns-Amerika. Dit blad verwijst naar een speciaal nummer over ontwikkelingshulp, uitgegeven door de Stichting Latijns ...

27 maart 1969
De Banier
R.
d.R.
1238 woorden
Eén of meer bronnen?

Eén of meer bronnen?

Openingswoord, gehouden op de contio van de Hervormd Geref. Predikanten op woensdag 8 januari 1969 te Woudschoten. VI. Toch een tweede bron? Daarmee kom ik tot mijn laatste punt. Dat is: terwijl Rome worstelt aan de ketting va ...

27 maart 1969
De Waarheidsvriend
G. Boer
1342 woorden
van 4