82 resultaten
Filteren
van 9
Redactie

Redactie

Met vreugde bieden wij u dit speciale nummer van ons blad aan. De grote na-christelijke wereldgodsdienst, de Islam, waarmee kerk en zending in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en een deel van Europa, dagelijks wordt geconfronteerd en die zich ook in de rest van de wereld aandient — ook in ons land ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
H. J. van Straalen
266 woorden
De Uitbreiding van de Islam

De Uitbreiding van de Islam

Allah’s gezant, Mohammad, was dood. Hij stierf na een korte ziekte in 632. Was dat mogelijk? Zijn naaste omgeving had daar blijkbaar nooit ernstig aan gedacht. Ook Mohammad had er niet over gesproken. Er was niets voorbereid voor wat er dán zou moeten gebeuren. Terwijl zijn naaste vrienden en me ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
D. v. d. Meulen
2519 woorden
Herinneringen Aan Een Moslimjeugd

Herinneringen Aan Een Moslimjeugd

Voor één ding moet ik u mijn verontschuldiging maken: ik heb geen al te grote kennis van de binnenzijde van het christendom, want de langste tijd van mijn leven heb ik aan de buitenkant geleefd. En dat niet alleen, maar de belangrijkste jaren van mijn leven lagen zelfs geheel buiten het c ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
2099 woorden
De Profeet Mohammad

De Profeet Mohammad

Met het publieke optreden van de profeet Mohammad begint de historie van de islam. Wanneer we in een zendingsblad voor christelijke lezers iets over hem schrijven, hebben we wel wat goed te maken. Eeuwenlang is het beeld van Mohammad in het Westen, ook in zendingslitteratuur, met de zwart ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
D. C. Mulder
1073 woorden
Aantekeningen over de verhouding Muslim en Christen in Indonesië

Aantekeningen over de verhouding Muslim en Christen in Indonesië

1. Aan het verzoek van de redactie van het Zendingsblad van de Nederlandse Hervormde Kerk om een artikel te schrijven over de Islam in Indonesië, kan ik slechts voldoen door enkele aantekeningen of opmerkingen te maken over de verhouding Muslim en Christen in Indonesia gezien vanuit de ervaringe ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
Th. P. Pattiasina
1412 woorden
Gezien Gehoord Gelezen

Gezien Gehoord Gelezen

Prachtig oecumenisch gebaar Het Gereformeerde Zendingscentrum te Baarn ontvangt naast bijdragen bestemd voor het werk der „zendende kerken” en commissies telkens ook giften zonder nadere bestemming. Enige malen per jaar worden uit deze giften bedragen beschikbaar gesteld voor aller ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J. L. Kerkhoven
500 woorden
Hier en Nu Geven

Hier en Nu Geven

Er is in onze gemeenten in collecten en in kerkbussen en door gemeenteleden via de giro in de laatste maanden van 1968 zeer veel gegeven! Wij zijn daar op het zendingsbureau uitermate dankbaar voor. Het heeft gemaakt dat we onze jaarrekening zonder tekort konden afsluiten! Op de be ...

1 april 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
P. J. M.
119 woorden
REV. OLIVER HEYWOOD

REV. OLIVER HEYWOOD

There are some circumstances in the life of Oliver Heywood, who was a persecuted minister of the seventeenth century, which afford us pleasing ideas of the providential care of God towards His people. The following anecdote, says his biographer, is authentic. It is said that his little stock of ...

1 april 1969
The Banner of Truth
1501 woorden
REGENERATION

REGENERATION

The conversation between Christ and Nicodemus, which begins with these verses, is one of the most important passages in the whole Bible. Nowhere else do we find stronger statements about those two mighty subjects, the new birth, and salvation by faith in the Son of God. The servant of Christ wil ...

1 april 1969
The Banner of Truth
1610 woorden
WAR ON GOD AND THE BIBLE

WAR ON GOD AND THE BIBLE

5. My next position is this — Do we believe that the glorious Person in heaven who approached the Father and took the book out of His hand, and who today is ruling in heaven and in earth, is the Speaker in the text, the Man Christ Jesus? Very solemn it is to be under His control. D ...

1 april 1969
The Banner of Truth
J. K. Popham
2784 woorden
van 9