34 resultaten
Filteren
van 4
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

56. DE VOORZIENIGHEID GODS (slot) Gaven we de vorige les aan als laatste les over de voorzienigheid Gods, we zijn er niet aan toe gekomen de derde nuttigheid van dit omvangrijke stuk te behandelen, wat wij nu willen doen: IN HET TOEKOMENDE: VERTROUWEN OP GOD. Deze geloofswerk ...

24 april 1969
Bewaar het pand
v. Leeuwen
739 woorden
Verslagenheid in Urk

Verslagenheid in Urk

U zult allen gelezen of gehoord hebben van de zo droeve omstandigheden in Urk, wegens het vergaan van de kotter 204. De gehele bemanning, bestaande uit vijf personen, is omgekomen. Het zijn: de schipper Cornelis de Boer en zijn beide zoons: de zeventien-jarige Meindert en de vijftien-jarige Wille ...

24 april 1969
Bewaar het pand
Ds. H. van Leeuwen
291 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Arnhem Volgens berichten heeft de kerk van Arnhem zich van het verband van onze kerken losgemaakt. De juiste toedracht is ons nog niet bekend. Ook zijn we thans niet voldoende op de hoogte van de oorzaak (zaken), die tot deze losmaking hebben geleid om een goed oordeel hierover te k ...

24 april 1969
Bewaar het pand
B.
133 woorden
30 april 1969

30 april 1969

Zo de Heere haar spaart zal onze Koningin op bovenstaande datum de 60-jarige leeftijd bereiken. Zij neemt de meest vooraanstaande plaats in ons land in. Het is vooral in onze tijd met al zijn gisting in binnen- en buitenland niet gemakkelijk om goed te regeren. In onze dagen van afval van God kom ...

24 april 1969
Bewaar het pand
B.
128 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

7 Voor sommigen is het moeilijk te verwerken als men spreekt van de enge poort der waarachtige bekering. Daar Christinne toch al verschillende zaken heeft leren kennen tot blijdschap en zaligheid van haar hart, is het toch niet denkbaar, dat zij niet eerst tot bekering is gekomen. Of zoude ...

24 april 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1241 woorden
De waarheid van schepping en val

De waarheid van schepping en val

14. Een vreemde vergelijking We lezen in Genesis 1 van het uitspansel en van het eerste mensenpaar. Op de tweede scheppingsdag schiep God het uitspansel: „En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat make scheiding tussen wateren en wateren”. Aan het ...

24 april 1969
Bewaar het pand
D. Slagboom
993 woorden
Van kongressen en konsentraties

Van kongressen en konsentraties

Over de partijpolitieke ontwikkeling in ons vaderland valt nog weinig konkreets te melden. Stilstand bestaat bepaald niet, maar vooruitgang kan men evenmin konstateren. Gedachtig aan de volkswijsheid, dat vele dingen belangrijk moeten verergeren wil er beterschap intreden, kunnen we nog hoop ...

24 april 1969
De Banier
1067 woorden
DEBAT OVER DE PRIJZEN

DEBAT OVER DE PRIJZEN

Vorige week volgden we een hoofdlijn, door Ir. Van Rossum getrokken in zijn bijdrage aan de diskussie over de prijzen. Ons grote bezwaar tegen de maatregel, die als een zeis door bloemen en gras en hoog en laag heenscheert, kwam in het artikel over kinderen, die dwingen, zeer duidelijk naar ...

24 april 1969
De Banier
404 woorden
Rede van de heer Van Rossum

Rede van de heer Van Rossum

Hij begon met een opmerking, waarin hij erop wees dat een veelvuldig behandelen van de loon- en prijzenmaterie de verontrusting alleen maar doet toenemen. Een winstpunt is, dat duidelijk is gebleken dat niet alleen de B.T.W. oorzaak is van de prijsstijgingen.De heer Van Rossum en met ...

24 april 1969
De Banier
963 woorden
Theologisch Bacchanaal

Theologisch Bacchanaal

Een van de meest bekende staatslieden uit de eerste helft van deze eeuw is Mr. F. J. Oud. Als staatsrechtsgeleerde en historikus op terrein van de parlementaire geschiedenis heeft hij eveneens naam gemaakt. Van zijn hand is het werk: „Het jongste Verleden", waarin de staatkundige geschiedeni ...

24 april 1969
De Banier
884 woorden
van 4