32 resultaten
Filteren
van 4
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

13 Onze nekspier is door de zonde totaal verlamd. Door onze moedwillige ongehoorzaamheid hebben wij onze aangezichten afgekeerd van de Heere, en dat is de oorzaak van deze totale verlamming. De oorzaak daarvan is dus in de wil des mensen, in zijn moedwillige ongehoorzaamheid. Veelti ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1353 woorden
De Dordtse leerregels en de prediking

De Dordtse leerregels en de prediking

1 Zo nu en dan komen er vragen van lezers met het verzoek die in ons blad te beantwoorden. Meestal is het niet mogelijk dit te doen. Een vragenrubriek bij te houden, naast een artikelenserie, zou te veel tijd vergen. Wel dacht ik, dat het goed kon zijn, even „tussendoor” de aandacht op een ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
D. Slagboom
935 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

60. DE ZONDEVAL (4) Zo hebben we dus stil gestaan bij de VERLEIDING van de duivel bij onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. De duivel heeft zich daartoe bediend van de slang, die „listiger was dan al het gedierte des velds”, zo lezen we. „Listig” moeten we hie ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
v.L.
1066 woorden
„Proeve” van een nieuwe Grondwet

„Proeve” van een nieuwe Grondwet

Het is al weer geruime tijd geleden, dat de „Proeve" van een nieuwe Grondwet verscheen. De toenmalige minister van binnenlandse zaken, Toxopeüs, had de methode gevolgd een kommissie te belasten een soort konsept op te stellen zonder dat de bewindsman zelf de volle verantwoordelijkheid voor h ...

17 juli 1969
De Banier
968 woorden
KONINKLIJKE INVLOED

KONINKLIJKE INVLOED

Nederland: Koninkrijk of republiek? Geen persoonlijke macht„De koningin is veel machtiger dan je denkt. Lees de grondwet maar eens na". Achter zo'n opmerking schuilt de - onjuiste - gedachte, dat de koning(in) persoonlijke macht op politiek terrein zou hebben. Het staatshoofd z ...

17 juli 1969
De Banier
G.
1468 woorden
De werkstaking na 1945

De werkstaking na 1945

Ondanks het verbod van werkstaking, dat gold tijdens de bezettingsjaren 1940-1945, zijn ons enkele stakingen bekend. Zij waren gericht tegen het onrecht ons door de bezettende macht als een bezeten macht aangedaan. Uiteraard werd er in deze jaren over het stakingsrecht niets gepubliceerd. Ma ...

17 juli 1969
De Banier
R deR
914 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Het oude gereformeerde geloof tegenover het schijngeloof
door P. van Woerden te Akkrum
Uitgave van Drukkerij Gebr. De Waal te Sommelsdijk. Dit boek van 180 blz. bevat een voorwoord van Ds. C. Smits en na een ter attentie en een ter inleiding een uiteenzetting van het oude op ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
B.
996 woorden
Kerkelijke berichten

Kerkelijke berichten

BARENDRECHT - SLIEDRECHT CENTRUM Ds. M. C. Tanis zal D.V. zondag 10 augustus a.s. in de middagdienst afscheid nemen van de gemeente te Barendrecht. Het is de bedoeling, dat hij D.V. woensdag 20 augustus daarop te Sliedrecht-centrum zal worden bevestigd door Ds. H. C. van der ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
157 woorden
ZIJT GE TERECHT VERBLIJD?

ZIJT GE TERECHT VERBLIJD?

Zeventig discipelen had de Here uitgezonden om Zijn komst te prediken in alle steden en plaatsen, waar Hij Zelf zou komen. Twee aan twee waren ze heengegaan, als lammeren in het midden der wolven. Nu zijn ze teruggekeerd — met blijdschap. Met kinderlijke blijdschap. Want, zeggen ze. Here, ook de ...

17 juli 1969
De Waarheidsvriend
898 woorden
Wat gaat er in Utrecht met de Theologische Faculteit gebeuren?

Wat gaat er in Utrecht met de Theologische Faculteit gebeuren?

I. Inleiding Er is een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. Meestal doen wij verstandig om ons aan het laatste te houden. Soms kan dit niet. Dan moet er gesproken worden.Aan de Rijksuniversiteit, nader aan de Theologi ...

17 juli 1969
De Waarheidsvriend
K.a.Z.
G. B.
3004 woorden
van 4