40 resultaten
Filteren
van 4
VERSLAG VAN BEVESTIGING EN INTREDE VAN Ds. A. W. VERHOEF TE LETHBRIDGE

VERSLAG VAN BEVESTIGING EN INTREDE VAN Ds. A. W. VERHOEF TE LETHBRIDGE

Mocht de gemeente van Lethbridge zich op 13 September 1968 verblijden toen hun nieuwe kerkgebouw geopend mocht worden, op 9 Juli 1969 werd hun blijdschap vermeerderd daar Ds. A. W. Verhoef tot hen was overgekomen uit Holland. De bevestiger Ds. A. Elshout beklom om 2 uur in de namiddag de kansel, ...

1 augustus 1969
The Banner of Truth
1870 woorden
MEDITATIE

MEDITATIE

(Second Installment) Augustinus schreef over deze Maria, dat zij Christus bij Christus zocht. En zij moest Hem hebben, of Hij dood was, of levend. Zijn komst kon alleen haar heil volmaken. Zijn gemeenschap kon alleen haar ziel vervullen, verblijden, en vertroosten. Zij was o ...

1 augustus 1969
The Banner of Truth
Ds. L.
1297 woorden
Financiën

Financiën

In het bijzonder in het laatste gedeelte van het jaar zijn wij door het ontvangen van extra giften en een grote opbrengst van de Najaarszendingsweek weer uit de financiële moeilijkheden van 1968 gekomen. Uiteindelijk is 6% meer dan over 1967 ontvangen waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Maar ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
368 woorden
Personalia

Personalia

geboren: David Wissel op 27 juni 1969 te Gadag-Betgeri, India. averleden: Ds. P. Cornet op 10 juni 1969 te Vlissingen. Mevr. J. G. Quarles van Ufford-Schulte Nordholt op 20 juni 1969 te Utrecht. Mevr. Wed. J. ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
231 woorden
Besluit

Besluit

Het jaarverslag 1968 zoals dat door de Raad voor de Zending aan de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk werd uitgebracht, eindigt aldus: „Op de onzekerheid over het beeld van de zending die binnen en buiten de kerk heerst wezen wij aan het begin van dit verslag. Wat het voor prof. ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
330 woorden
Reisgelegenheid Naar de Zendingsdag

Reisgelegenheid Naar de Zendingsdag

Bezoekers van de zendingsdag uit DEN HAAG en omgeving en uil ROTTERDAM en omgeving kunnen gebruik maken van de uil genoemde plaatsen vertrekkende AUTOBUSSEN. Men melde zich aan bij de plaatselijke zendingskantoren: in Den Haag: Nassau Dillenburgstraat 28 tel. 070-246621 ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
65 woorden
Publicaties en Prijzen

Publicaties en Prijzen

Een selektie uit de bij de Raad voor de Zending verkrijgbare boeken: VOLWASSENEN Islamitisch familieleven in Senegal ƒ 0,50 De christelijke kerk en de islam ƒ 1,75 Vragen van de wcreldzending ƒ 1,— Onze blijvende opdracht ƒ 14,75 Van land tot land ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
85 woorden
Een Dag Vol Variatie

Een Dag Vol Variatie

Evenals vorig jaar is er voor de bezoekers van de zendingsdag gelegenheid om na de centrale inleiding een keuze te maken uit een 6-tal discussie- en informatie-groepen, waarvan men er één voor en één na de lunchpauze kan bezoeken. Wanneer men niet zo gesteld is op discussiegroepen, kan me ...

1 augustus 1969
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
388 woorden
SCHOOLS OF THE PROPHETS — THEN AND NOW

SCHOOLS OF THE PROPHETS — THEN AND NOW

The special employments in which the sons of the prophets are exhibited to us in Scripture history, are those of prophecy and sacred song. In 1 Samuel 10 we find a whole company of such disciples meeting Saul on the hill of God, near Kirjath-jearim, with “a psaltery, a tabret, a pipe, and a harp ...

1 augustus 1969
The Banner of Truth
1382 woorden
A THREEFOLD CORD

A THREEFOLD CORD

The formal principle of Christianity may be expressed in these terms: The word of God alone. That is to say, the Christian receives the truth solely on the word of God, admitting no other source of religious knowledge. The material principle may be as briefly expressed: The grace o ...

1 augustus 1969
The Banner of Truth
Merle d’Aubigne
156 woorden
van 4