29 resultaten
Filteren
van 3
’t Kan zo, maar ’t kan ook anders

’t Kan zo, maar ’t kan ook anders

Meer dan ooit is in onze tijd nodig, dat er rechte lijnen getrokken worden voor het leven. Geen lijn naar links en een lijn naar rechts. Geen lijn naar de wereld en een lijn naar de kerk. Geen lijn naar het toelaatbare en een lijn naar het ontoelaatbare. Geen lijn van ...

23 oktober 1969
Bewaar het pand
M. Baan
834 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

63. De straf der zonde. In onze vorige les stonden we stil bij de leer van de erfzonde. Er had enige onderbreking plaats van onze katechisatie-lessen. Dit was niet onze schuld, omdat we geen kopij ingestuurd hadden, maar de onderbreking was nodig, omdat andere artikelen voorg ...

23 oktober 1969
Bewaar het pand
v.L.
934 woorden
HET LIED IN DE EREDIENST

HET LIED IN DE EREDIENST

3. Calvijn en het kerkelijk lied. Traditiegetrouw zijn we gewend op 31 oktober aan de Hervorming te denken. Op die datum staat dan centraal de figuur van Luther. Nu past het ons aan hem en zijn werk te denken. Veel heeft hij door Gods genade mogen doen voor de Hervorming, ech ...

23 oktober 1969
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1301 woorden
VAN DE Partijpenningmeester

VAN DE Partijpenningmeester

Gironummer 119560 t.n.v. Penningmeester S.G.P., Jan van der Heydenstraat 4 te Kootwijkerbroek.BIJZONDERE ATTENTIE VOOR DE WAARBORGSOM!In deze week f710, - ontvangen, zodat we thans reeds f 1355, - bezitten! Bij de eerste verantwoording in „De Banier" van 14 dagen terug kon ik f ...

23 oktober 1969
De Banier
641 woorden
AMERIKA IN TWEESTRIJD

AMERIKA IN TWEESTRIJD

BUITENLANDS OVERZICHTDe demonstraties van 15 oktober.De betrekkelijke rust, die sinds Nixons ambtsaanvaarding om het vraagstuk Vietnam in Amerika heeft geheerst, is op de vijftiende oktober plotseling met één slag geëindigd. Een deel van de Amerikaanse publieke opinie heeft aan ...

23 oktober 1969
De Banier
2177 woorden
REDE Ir. VAN DIS

REDE Ir. VAN DIS

ter gelegenheid van de algemene en financiële beschouwingen over de Begroting voor het jaar 1970Mijnheer de Voorzitter, Het was te verwachten, dat kennisneming van de Troonrede en de Miljoenennota onder ons volkzeer gemengde gevoelenszou verwekken. Enerzijds gevoelens va ...

23 oktober 1969
De Banier
4527 woorden
Partijnieuws

Partijnieuws

DE ALGEMENE VERGADERINGDe Algemene Vergadering is door het Hoofdbestuur bepaald op donderdag 12 februari 1970 Op een andere dag in die week was de zaal in het Congresgebouw niet beschikbaar.VRAGEN EN VOORSTELLENDeze moeten uiterlijk op vrijdag 31 oktober 1969 bij het Par ...

23 oktober 1969
De Banier
Ir. C.N. VAN DIS
755 woorden
Vergadering van predikanten

Vergadering van predikanten

De vergadering van predikant-leden van de Bond, die op de 4de september in Utrecht werd gehouden, zal D.V. een vervolg hebben in een bijeenkomst op woensdag 19 november a.s. des namiddags om 2.30 uur in hotel Terminus te Utrecht. Ook wie geen aparte convocatie ontvangen zijn hartelijk welkom. ...

23 oktober 1969
De Waarheidsvriend
Bt.
48 woorden
U VRAAGT.....

U VRAAGT.....

De volgende vraag werd mij onder de aandacht gebracht: Betekent „in hope zalig worden" en „overleden in de hope des eeuwigen levens", dat er geen zekerheid is? Of correspondeert de bijbelse hoop met geloven in de belofte? Laat me ter beantwoording van deze vraag beginnen met af te schrijve ...

23 oktober 1969
De Waarheidsvriend
1636 woorden
HET LEVEN DER HEILIGMAKING

HET LEVEN DER HEILIGMAKING

V. De brief aan de Romeinen. Wanneer wij een heldere kijk op de heiligmaking willen hebben, moeten wij de Schrift nagaan en dan denk ik met name aan de brief aan de Romeinen. Het is bekend, dat dit de brief is, waar Paulus duidelijk ...

23 oktober 1969
De Waarheidsvriend
L. Blok
1130 woorden
van 3