34 resultaten
Filteren
van 4
Pastoraal kontakt

Pastoraal kontakt

Een oudere broeder vertelde eens hoe de Heere hem in zijn leven te sterk geworden was en hij door een geschonken geloof die gezegende Heere Jezus had leren kennen als zijn sehuldovernemende Borg en Zaligmaker en nu een levende hoop mocht bezitten op een eeuwige erfenis. En toch zou het voor hem e ...

6 november 1969
Bewaar het pand
539 woorden
VREDE OF OORLOG IN HET VERRE OOSTEN?

VREDE OF OORLOG IN HET VERRE OOSTEN?

BUITENLANDS OVERZICHTTerugblik op de Russisch-Chinese incidenten van de afgelopen maanden.In de maanden, die achter ons liggen, scheen een gewapend konflikt tussen Rusland en China over grenskwesties in het verre oosten van Siberië mogelijk en zelfs waarschijnlijk te worden. De ...

6 november 1969
De Banier
2330 woorden
Het negende gebod in de Staatkunde

Het negende gebod in de Staatkunde

Veranderde koers.In 1949, bij de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands Oost-Indië aan Soekarno, wensten de Ver. Staten en Australië, dat Nieuw-Guinea buiten de overdracht bleef. Inmiddels zijn echter in Amerika de Kennedy's aan het bewind gekomen. Zij menen het opdringend communism ...

6 november 1969
De Banier
R. de R.
594 woorden
REFORMATIE

REFORMATIE

Andermaal vroeg de Kerkhervorming onze aandacht. Het is wel goed, dat we er de aandacht op vestigen, want het is geen verbeelding wanneer we menen, dat de belangstelling voor de herdenking van dit gezegend gebeuren uit de geschiedenis steeds afneemt. In het huidig oecumenisch streven, dat zi ...

6 november 1969
De Banier
764 woorden
Chinese onderhandelingen beginnen

Chinese onderhandelingen beginnen

chinese "önaërHanaëlingen beginnen samen te vallen met de Russisch-Amerikaanse onderhandelingen over de beperking van de zgn. strategische wapens, (jie na lang uitstel thans min of meer plotseling aangevangen zullen worden op l7 november te Helsinki. Rusland heeft door deze gelijktijdigheid ...

6 november 1969
De Banier
200 woorden
Van rechts naar links

Van rechts naar links

De algemene beschouwingen over de Troonrede en de Miljoenennota zijn weer achter de rug. Het kabinet manoevreerde onder de leiding van minister-president De Jong, die tevoren had verklaard, dat er toch geen links alternatief was en dat het oppositionele tegenwerk tot „bellenblazen" was te he ...

6 november 1969
De Banier
437 woorden
Hervormingsdag 1969

Hervormingsdag 1969

31 oktober. Deze datum kennen wij als die van de jaarlijks terug kerende herdenking van het zo diepingrijpende gebeuren in de 16e eeuw: de kerkhervorming.Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther immers zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Daarin keerde hij zic ...

6 november 1969
De Waarheidsvriend
A. v. d. End
945 woorden
SCHEPPING EN EVOLUTIE

SCHEPPING EN EVOLUTIE

Het is ons een bijzondere vreugde, dat onze redactie-secretaris ir. v. d. Graaf uit Huizen in zo eenvoudig mogelijke vorm voor onze lezers artikelen schrijft over Schepping en Evolutie.Vele, vele brieven bereikten en bereiken onze redactie over de vragen van geloof en wetenschap, schepping ...

6 november 1969
De Waarheidsvriend
Z.
G. B.
266 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

Waarde lezers, Van de heer Tieleman te De Bilt kreeg ik de namen en adressen van twee nieuwe lezers. Van ds. Jongerden de namen en adressen van 3 nieuwe lezers. De heer A. C. Veldhuizen te Putten won een nieuwe lezer.Van de heer W. Bakker kreeg ik het adres van een nieuwe lezer in B ...

6 november 1969
De Waarheidsvriend
ds. Timmer
ds. Jac. Vermaas
340 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Souburg, R. Heusinkveld te Nagele-Tollebeek — Vlaardingen (wijkgem. Ichthus), J. Nijenhuis te Scharnegoutum — Vlaardingen (wijkgem. Holy), N. M. A. ter Linden te Noord-Schermer — Bedum, T. H. Oostenbrug te Rotterdam — Bameveld (vac. P. P. J. Monster), J. H. Vlijm te Krimpen aa ...

6 november 1969
De Waarheidsvriend
Red.
2983 woorden
van 4