51 resultaten
Filteren
van 6
UIT DE PRAKTIJK

UIT DE PRAKTIJK

30 Er werd ons eens door de kerkeraad opgedragen om een lidmaat te gaan bezoeken, die al enige tijd de gewoonte had aangenomen om de eigen kerk voorbij te lopen en een andere kerk te bezoeken. Deze persoon vanaf onze jeugd wel kennende, zeiden wij: dat kan wat worden, want die kan zijn mon ...

12 maart 1970
Bewaar het pand
504 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

ZAAMSLAG - ALPHEN A/D RIJN Ds. P. Sneep zal D.V. zondag 5 april ’s avonds 7 uur afscheid nemen van de gemeente te Zaamslag. D.V. woensdag 22 april zal hij te Alphen a/d Rijn worden bevestigd door Ds. H. C. v.d. Ent van Katwijk aan Zee. Deze dienst zal aanvangen 3 uur n.m. Ds. Sneep ...

12 maart 1970
Bewaar het pand
103 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

70. DE WEG DER VERLOSSING (2) Het verbond onder de oud-testamentische bedeling, dat dus met Adam na de val „materieel” (in de moederbelofte) en met Abraham „formeel” (Gen. 17) is opgericht, mogen we niet scheiden van het genadeverbond onder de nieuwe bedeling van het Nieuwe Testamen ...

12 maart 1970
Bewaar het pand
v.L.
699 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! We hebben het de laatste keer gehad over een „aangepraat geloof”. We hebben daar voor gewaarschuwd. En dat was geen overbodige zaak. Dat is het nog niet en daar moet blijvend tegen gewaarschuwd worden. Want dat aangeprate geloof is een artikel, dat steeds meer op de ...

12 maart 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1323 woorden
KRONIEK

KRONIEK

Sirene De discussie over Genesis 1—3 dreigt te verstarren tot een loopgravengevecht. Er is al geopperd, dat we het voorlopig maar een beetje moeten vergeten. Er zijn zoveel andere vraagstukken, waar nodig over gepraat moet worden. Er zit wel iets in deze suggestie, ...

12 maart 1970
De Waarheidsvriend
821 woorden
De Utrechtse bezinningsconferentie

De Utrechtse bezinningsconferentie

Veel goede reacties zijn ontvangen op de bezinningsconferentie voor het Pr. Chr. Basisonderwijs, die op 31 januari l.I. in Utrecht gehouden werd. Veel waardering was er voor de goede referaten en voor de wijze waarop aan de bezinning gestalte werd gegeven. Dat we op deze conferentie nog even teru ...

12 maart 1970
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
1000 woorden
EXTRA NUMMER NU REEDS BESTELLEN!

EXTRA NUMMER NU REEDS BESTELLEN!

Op Palmzondag zullen D.V. weer velen belijdenis des geloofs afleggen. Met het oog daarop zal ds. L. Kievit in het nummer van ons blad van 26 maart a.s. een uitvoerig artikel schrijven over „Belijdenis doen in de Hervormde Kerk van nu”.Predikanten en kerkeraden kunnen van dit nummer extra e ...

12 maart 1970
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
97 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Delft (vac. dr. W. H. Beekenkamp), J. C. Greive te Utrecht — Naaldwijk (b.w.i.w.; toez.), G. C. Vijzelaar te Veenendaal (b.w.i.w.) — Oudshoorn (a.s. vac. H. Koudstaal), B. de Graaf te Meeuwen (N.B.) — Giessen-Nieuwkerk (vac. G. Th. Vollebregt, toez.), ...

12 maart 1970
De Waarheidsvriend
1027 woorden
STATENKRING LEIDEN

STATENKRING LEIDEN

De Statenkring Leiden vferzoekt de plaatselijke kiesverenigingen, behorende bij de Statenkring Leiden, om de namen en adressen van de kandidaten voor de te houden a.s. Gemeenteraadsverkiezingen in te willen zenden voor 1 april a.s., aan de sekretaiis der Statenkring Leiden, P. Maas, Pe ...

12 maart 1970
De Banier
64 woorden
LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS)

LANDELIJK VERBAND VAN STAATKUNDIG GEREFORMEERDE STUDIEVERENIGINGEN (LVSGS)

D.V. zaterdag 4 april 1970 zal het L.V.S.G.S. zijn 28e jaarvergadering houden in een zaal van het Jaarbeurs Congrescentrum aan het nieuwe Jaarbeursplein te Utrecht. De huishoudelijke vergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden van de aangesloten verenigingen, begint om 10.30 uur. Elke v ...

12 maart 1970
De Banier
276 woorden
van 6