28 resultaten
Filteren
van 3
Boekbespreking

Boekbespreking

De eenheid van de kerk. Ds. N. de Jong vertelt in ons Gemeenteblad, 11e jaargang nr. 6, dat hij de bevestiging en de intrede bijgewoond heeft van kand. H. van der Post in de Hervormde Kerk te Bergambacht. Ds. Van der Post is in Driebergen als kind opgegroeid en ds. De Jong heeft in ...

7 mei 1970
Bewaar het pand
B.
894 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

33. Met blijdschap mochten wij het vernemen, dat Vreesachtig vriendelijk en hartelijk door Uitlegger is ontvangen. Hij beminde hem en liet hem van alles het beste geven. En deze verkwikkingen had de arme man nodig om de vreesaanjagende stem van het ongeloof wat tot zwijgen te brengen. Het ...

7 mei 1970
Bewaar het pand
R. Kok
1473 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! We hebben de vorige keer zoeken aan te tonen hoe er in belijdenisgeschriften gesproken wordt over de wedergeboorte. Dat is toch een zaak waar we allen het hoogste belang bij hebben. Een wedergeborene kan niet verborgen blijven, zo schreven we in het laatste ar ...

7 mei 1970
Bewaar het pand
Ds. H.C. v. d. Ent
1568 woorden
ALPHEN AAN DEN RIJN

ALPHEN AAN DEN RIJN

Het was woensdag 22 april j.1. een goede dag voor de kerk van Alphen. ‘s Middags bevestigde Ds. H. C. van der tint van Katwijk aan Zee zijn vriend en ambtsbroeder Ds. P. Sneep als herder en leraar van Alphen. Hij hield een ernstige predikatie over 2 Timotheus 4 : 2a: Predik het woord, las het for ...

7 mei 1970
Bewaar het pand
B.
275 woorden
Het Avondmaal ook voor kinderen?

Het Avondmaal ook voor kinderen?

II Bavinck heeft in zijn bekende Gereformeerde Dogmatiek de vragen die samenhangen met de openstelling van het Avondmaal ook voor kinderen, reeds onder de ogen gezien. Ook hij wijst op het onderscheid tussen het onbewuste ontvangen van het é ...

7 mei 1970
De Waarheidsvriend
C. van der Waal
1630 woorden
De pastor in het moderne ziekenhuis*)

De pastor in het moderne ziekenhuis*)

I Inleiding Over het pastoraat aan zieken zijn de laatste jaren enkele belangwekkende boeken verschenen. Wij noemen in dit verband alleen maar het boeiende boek van dr. J. J. Buskes, Waarheid en leugen aan het ziek ...

7 mei 1970
De Waarheidsvriend
A. Noordegraaf
1740 woorden
De nieuwe voorstellen van de Synode

De nieuwe voorstellen van de Synode

Alle kerkeraden kregen onlangs toegezonden twee nieuwe voorstellen van de Generale Synode met het verzoek daarover op de komende classicale vergadering te considereren. Het ene voorstel heeft als onderwerp het theologisch seminarie (dit voorstel laten wij hier verder ruste ...

7 mei 1970
De Waarheidsvriend
K. Exalto
1207 woorden
BONDSNIEUWS

BONDSNIEUWS

WAARDE LEZERS De heer Rietveld te Woerden was de eerste nieuwe lezer. Van de administratie te Maassluis kreeg ik bericht dat aldaar 31 nieuwe lezers zich hebben opgegeven: Bodegraven 2, Wijngaarden 1, Krimpen a. d. IJssel 1, Rotterdam 2, Noordeloos 4, Soest 1, Zoet ...

7 mei 1970
De Waarheidsvriend
ds. J. J. Timmer
ds. Jac. Vermaas
380 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

BEROEPEN TE: Rotterdam-Pernis: E. Bouman te Urk — Blauwkapel-Groenekan, C. den Boer te Zeist — Dreischor, c.a. (Z.), E. C. van Offeren te Gelselaar — Zwijndrecht, G. J. Tijsseling te Uithuizermeeden — Rotterdam-Zuid (vac. H. Schroten), H. W. Hielkema te Hilversum. ...

7 mei 1970
De Waarheidsvriend
1901 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

• VRAGEN VAN DE HEER VAN ROSSUM1. Is het de Minister bekend, dat bij het aannemen van leerlingen aan de lagere landbouwschool te Neerlangbroek (Marijkelaan 3), uitgaande van het U.L.G., steeds met medeweten en instemming van de inspekteur van het landbouwonderwijs aan de ouders de bel ...

7 mei 1970
De Banier
1527 woorden
van 3