41 resultaten
Filteren
van 5
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! De Heere treedt ons dus tegen met de eis van het ware geloof. Afgedacht nog van het feit of ik belijdenis doe of niet. Aan deze eis kan niemand zich ooit onttrekken. Niemand heeft daarom het recht voor God om onbekeerd en ongelovig te zijn. Als iemand daartoe ...

21 mei 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1442 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

74. Het Genadeverbond (slot) We menen, dat veelal onze „oudvaders”, de mannen van de Na-reformatie, toch niet altijd goed zijn begrepen ten opzichte van hun verbondsbeschouwing. Men heeft het vragenboekje van vader Hellenbroek terzijde gelegd, omdat hij leerde, dat het verbon ...

21 mei 1970
Bewaar het pand
v.L.
1347 woorden
ATTENTIE NOCH KOUD NOCH HEET

ATTENTIE NOCH KOUD NOCH HEET

De gemeente van Laodicea was een gemeente van de tussenpositie. Een gemeente, die de lijnen niet te scherp wilde stellen, met ieder goede vrienden wilde blijven, de strijd verfoeide, desnoods wat water in de wijn wilde doen, die zich niet druk maakte over zgn. middelmatige dingen, de gemeente, di ...

21 mei 1970
Bewaar het pand
M. Baan
938 woorden
ALS ZIJ GEBEDEN HADDEN

ALS ZIJ GEBEDEN HADDEN

Meestal is het beangstigend in plaats van bemoedigend, wanneer de plaats, waar men zich bevindt, gaat bewegen. Een aardbeving leidt licht tot paniek. Maar de tekst spreekt niet van een aardbeving. Het gaat hier over een wonderteken, dat God doet als antwoord op het gebed van de gemeente. Dat is n ...

21 mei 1970
De Waarheidsvriend
G. Biesbroek
1159 woorden
De pastor in het moderne ziekenhuis*)

De pastor in het moderne ziekenhuis*)

III De waarheid aan het ziekbed Het laat zich verstaan dat dr. Faber ook ingaat op de kwestie van waarheid en leugen aan het ziekbed. Wij willen ons graag laten leren door de auteur als hij er op attendeert hoe in het leven van zieke ...

21 mei 1970
De Waarheidsvriend
A. Noordegraaf
1334 woorden
„BEZINNING EN OPDRACHT”

„BEZINNING EN OPDRACHT”

Dezer dagen zijn de referaten, die door ds. C. A. Korevaar en de heer L. Pieper in januari l.l. gehouden werden op de Utrechtse bezinningsconferentie voor het Pr. Chr. Basisonderwijs, in druk verschenen.Het is een mooi uitgevoerde brochure geworden, die voor de prijs van ƒ 1 besteld kan wo ...

21 mei 1970
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
196 woorden
Classis Harderwijk over de A.K.V.

Classis Harderwijk over de A.K.V.

Weleerwaarde en eerwaarde heren,De classicale vergadering van Harderwijk verstrekte ons de opdracht met de meeste aandrang het volgende ter uwer kennis te brengen, met het uitdrukkelijk verzoek het mede ter kennis te brengen van de leden der Synode en van het praesidium van de Algemene Ker ...

21 mei 1970
De Waarheidsvriend
988 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

BEROEPEN TE: Naaldwijk (vac. S. G. J. Goverts - buitengew. wijkgem. in wording), M. H. Boogert te Hellendoom — Rozenburg (nieuwe tweede pred. pl.), J. Leij, koopvaardijpredikant te Londen — Rotterdam-Kralingen (wijkgem. Kralingseveer), toez., C. A. v. Harten te Bod ...

21 mei 1970
De Waarheidsvriend
1903 woorden
Ekonomische Zaken

Ekonomische Zaken

Openbare kommissievergadering Ir. VAN ROSSUMOnder het hoofdstuk Konsurrientzaken kwam het punt misleidende reklame voor. De heer Van Rossum merkte het volgende op: In aansluiting op wat de geachte afgevaardigde de heer Van der Peijl naar voren heeft gebracht, wilde ik speciaal enkele ...

21 mei 1970
De Banier
Ir. VAN ROSSUM
992 woorden
DE CHRISTELIJKE STAAT ZUID-AFRIKA

DE CHRISTELIJKE STAAT ZUID-AFRIKA

door Ds. G. A. ZijderveldWat is een christelijke staat? Een land, dat geregeerd wordt door staatslieden, die leven naar de beginselen van Gods heilig Woord. Een christelijke staat is dus het land en het volk, dat luistert en leeft naar wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord geopenbaard ...

21 mei 1970
De Banier
Ds. G. A. Zijderveld
1568 woorden
van 5