40 resultaten
Filteren
van 4
VERKIEZINGSTOERNOOI

VERKIEZINGSTOERNOOI

hetzelfde, MAAR ANDERS ANDERS, maar hetzelfdeAlweer vrij vroeg in de morgen na om drie uur in bed te zijn gedoken een eerste impressie over de driedaagse van de Begrotingsbeliandeling. Heet van de naald dus en niet doorbakken. Elders leest u de eerste rede van Ir. Van Dis ter gelegenheid v ...

22 oktober 1970
De Banier
1524 woorden
De Deltaschadewet

De Deltaschadewet

Ir. Van Rossum(vervolg)RepliekredeDe heer Van Rossum bedankte de minister bijzonder hartelijk voor de uitvoerige en dikwijls gedetailleerde beantwoording van de vragen in de eerste termijn. Op enkele punten ging hij nogmaals ter verduidelijking in.Voorzieningen of aanp ...

22 oktober 1970
De Banier
978 woorden
Aankondigingen van politieke vergaderingen

Aankondigingen van politieke vergaderingen

ABBENES: D.V. vrijdag 23 oktober a.s., n.m. 7.30 uur, in het verenigingsgebouw te Lisse, de heer Schinkelshoek van H.I.Ambacht. Tijdrede.ALBLASSERDAM: D.V. vrijdag 23 oktober a.s., n.m. 7.45 uur, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw, Cortgene, openbare vergadering belegd door de S.V. , , So ...

22 oktober 1970
De Banier
437 woorden
PREDIKBEURTEN

PREDIKBEURTEN

Nederlands Hervormde KerkZONDAG 25 OKTOBER Amsterdam (Oranjekerk) 10 uur en (Nieuwezijdskapel) 7 uur dr Graafland; Ammerstol Ev. 9.30 en 6.30 uur kand. de Groot; St. Anthoniepolder 10 uur kand. Luitjes en 6 uur ds Wursten; Assen Ev. (Geb. De Boó, Oldenhofstr. 2) 10 uur dhr v Oostenrijk en ...

22 oktober 1970
De Banier
2058 woorden
Zal de kerk haar eigen ambten vernietigen?

Zal de kerk haar eigen ambten vernietigen?

I Al sinds vele jaren is er in de hervormde kerk sprake van geweest dat er een studie over het ambt zou komen waarin de kerk zich opnieuw over deze materie zou uitspreken.Een behoefte daaraan deed zich al voelen in de jaren dat de nieuwe kerkorde werd voorbe ...

22 oktober 1970
De Waarheidsvriend
K. Exalto
2493 woorden
De huwelijksbevestiging (VI)

De huwelijksbevestiging (VI)

Onoverkomelijk bezwaar? Nu kan men zeggen: de eerste gang van het gemeentehuis dient voor een christelijk bruidspaar die naar de kerk te zijn. Daarom vervalt voor een protestant, die weet van èn gemeentehuis èn kerk, de zondag voor bevestiging en inzegening. ...

22 oktober 1970
De Waarheidsvriend
R. T. Huizinga
1426 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Israël, Land, Volk en Staat. 36 blz., ƒ2,50, Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1970. Ter aankondiging werd ontvangen de handreiking voor een theologische bezinning over Israël, zoals die door de Generale Synode der Hervormde Kerk in de vergadering van 16 juni l.l. is v ...

22 oktober 1970
De Waarheidsvriend
H. Bout
65 woorden
KERK EN KERKRECHT

KERK EN KERKRECHT

VAN HET AVONDMAAL Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, dan die naar de gewoonte der kerken, tot dewelke hij zich voegt, belijdenis der Gereformeerde Religie gedaan heeft, mitsgaders hebbende getuigenis van een vrome wandel, zonder welke ook degenen, d ...

22 oktober 1970
De Saambinder
ds. K. de Gier
870 woorden
Brieven van het Zendingsveld

Brieven van het Zendingsveld

Djakarta, 6 oktober 1970 Geliefde Zendingsvrienden, Het is langs deze weg, dat ik u nogmaals heel hartelijk wil' bedanken voor uw belangstelling en liefde tot het werk der zending, zo menigmaal ondervonden tijdens onze verlofperiode in Nederland, Amerika en Canada. ...

22 oktober 1970
De Saambinder
Ds. G. Kuijt
615 woorden
Onze zendingskalender

Onze zendingskalender

Opnieuw is de zendingskalender, uitgegeven vanwege de zendingsdeputaten, verschenen. Deze maandkalender voor het jaar 1971 toont ons twaalf prachtige, gekleurde foto-opnamen van ons zendingswerk op Irian-Barat en in Nigeria. Ook al de feestdagen en verjaardagen van het koninklijk huis worden van ...

22 oktober 1970
De Saambinder
Ds. H. RIJKSEN
150 woorden
van 4