77 resultaten
Filteren
van 8
Gezien gehoord gelezen

Gezien gehoord gelezen

Zomaar wat boeken Kerk en massamedia Dit boekje „vol opinies” begint met een beschuldiging (van Cees Hamelink): „tot voor kort hebben de kerken zich nooit extern noch intern verstandige zorgen gemaakt over de massa-media”. Dat is naar mijn opinie kletskoek, men kan ev ...

1 februari 1971
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
J.F.
1651 woorden
Zendingspost

Zendingspost

Niet alleen dokter … „Vorige week ben ik nog een paar dagen in Midden-Java geweest, om daar te kijken naar dessa-opbouwwerk in de buurt van Solo. Daar ben ik diep van onder de indruk. Wat hier met weinig middelen wordt gedaan, in samenwerking met de dessa-mensen is hartverwarmend. ...

1 februari 1971
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
S. Kruyt
Ds. P. B. Dirksen
mej. W. A. ten Kate
2864 woorden
A PERIODICAL FOR YOUNG AND OLD

A PERIODICAL FOR YOUNG AND OLD

A MISUNDERSTOOD ANSWER Dear friends, Some years ago in a small town there lived a family with small children, of which one of the children got whooping cough. The little child suffered terribly, as did also his mother, who could not do much for him. In addition to asking the ...

1 februari 1971
The Banner of Truth
5889 woorden
UPON THE NEW YEAR

UPON THE NEW YEAR

(continued) May God graciously fill the needs of this temporal life, as we are so utterly dependent upon Him in this respect. All good and perfect gifts descend from the Father of lights, and God is also the God of temporal things. It is more than fitting and it wholly behooves us ...

1 februari 1971
The Banner of Truth
Wm. C. L.
2763 woorden
MEDITATIE

MEDITATIE

(Vervolg Van Oct 1970) Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u; want God is meerder dan een mens. Job 33:12 Zagen we vorige maal wat de reden was dat Elihu zijn stem verhief tegen de drie vrienden en tegen Job; nu willen we zien wat hij teg ...

1 februari 1971
The Banner of Truth
A.W.V.
1124 woorden
De bejaarde

De bejaarde

Hoe ontmoet Ik de ander? (4). Wie als Nederlander in België gaat wonen, wordt telkens gefrappeerd door Vlaamse woorden, die zeer algemeen gebruikt worden en die hij ook in de krant tegenkomt, maar die zo anders worden toegepast dan hij gewend is, dat het hem vreemd in de oren klinkt ...

1 februari 1971
Diakonia
G. van Leeuwen
1638 woorden
Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar

De folder voor informatie over de collecte voor algemene diakonale doeleinden, waarvoor op het collecterooster zondag 25 april 1971 is gereserveerd, draagt het motto „Zorgen voor elkaar”. Dit „Zorgen voor elkaar” is één van de taken van de diakonieën. Immers in de ordinantie voor het diako ...

1 februari 1971
Diakonia
335 woorden
Vakantieboottochten voor lichamelijk gehandicapte jongeren

Vakantieboottochten voor lichamelijk gehandicapte jongeren

Bij alle folders, reisgidsen, affiches e.d. over vakantiemogelijkheden voor 1971 voegt de Commissie Bevordering Vakantiebootreizen Gehandicapten graag de bootreisplannen voor dit seizoen. Evenals in voorgaande jaren houden we een voorjaars- en een najaarsreis. Deelname aan deze reizen staat open ...

1 februari 1971
Diakonia
347 woorden
Gedachten over het bevolkingsvraagstuk

Gedachten over het bevolkingsvraagstuk

Apen en mensen. Het geleerden-echtpaar Claire en William Russell schreven een bijzonder boek over de toename van het geweld in onze wereld.*) Inhakend op de vele observatie-rapporten — over apenkolonies en andere diersoorten — die onderzoekers in de loop der tijden ...

1 februari 1971
Diakonia
B. Walpot
2282 woorden
Wat krijgt een diaken terug?

Wat krijgt een diaken terug?

Wat is dat nu voor een gekke vraag: „Wat krijgt een diaken terug?” Hebben we dan iets bij ons werk terug te verwachten? Is het niet helemaal verkeerd als je alleen maar denkt iets terug te zullen krijgen, als een beloning of bemoediging? Maar waarom zijn we dan diaken geworden? Toch alleen ...

1 februari 1971
Diakonia
G. van Zeben
2360 woorden
van 8