170 resultaten
Filteren
van 17
Personalia

Personalia

Secretariaat: Zendingsbureau, Leidse Straatweg 11, Oegstgeest. Tel. 01710-52940 (5 lijnen), postrekening 6074. MODERAMEN: Hoogenkamp, Ds. J., voorzitter, Voorhout. Uffelie, Mr. C. C. W., 1e thesaurier, Amersfoort. Gramberg-van der ...

1 mei 1971
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
2350 woorden
Leestu het liever in het Frans?

Leestu het liever in het Frans?

(verkrijgbaar bij het Zendingsbureau, Oegstgeest) Ramitou, mon étrangère Dit is de eerste roman van de journalist/onderwijzer Joseph Jules Mokto. Hij beschrijft hierin de romance tussen Jules, een Bamiléke jongen, en Ramitou, een meisje van de Bamounstam. De wederzijdse families zi ...

1 mei 1971
Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
213 woorden
Catechese vraagt meer aandacht

Catechese vraagt meer aandacht

De gereformeerde werkgroep voor de catechese klaagt er in een aan de synode uitgebracht rapport over, dat veel predikanten blijkbaar niet op de hoogte zijn van wat er aan werkmateriaal voorhanden is. Het komt ook voor dat zij er wèl van weten, maar zich in didaktisch opzicht onbekwaam ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
223 woorden
Kerkdienst in discussie op Hogeschooldag in Kampen

Kerkdienst in discussie op Hogeschooldag in Kampen

"Fijn dat u uit alle windstreken naar hier gekomen bent om blijk te geven van uw belangstelling". Aldus curator ds. Js. van der Linden (Huizen) donderdag 13 mei 's morgens in zijn woord van welkom op de Hogeschooldag.
Het was ook zo: de kerk was vol — een ouderwetse ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
prof. dr. J. Plomp
1991 woorden
Opening Synode van Dordrecht 1971

Opening Synode van Dordrecht 1971

'Temidden van een variatie van meningen en opvattingen moet u de weg wijzen, die we als gereformeerde kerken moeten gaan', zei ds. J. Wilschut, predikant van Dordrecht toen hij de synode begroette bij haar openingszitting in de majestueuze Wllhelminakerk van deze gemeente. En dr. A. ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
901 woorden
Beleefbaar paradijs?

Beleefbaar paradijs?

Het gebruik van alcohol, drugs, pep- en slaapmiddelen stijgt nog steeds. Wat zit daarachter? Wat is de betekenis van vele 'religieuze' tendenzen: jongeren dragen kruisjes, branden wierook, maken een opera 'Jesus Christ Superstar' en kiezen op Palaver een liedje 'Laat de k ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
902 woorden
Nederlandse jongeren naar Budapest

Nederlandse jongeren naar Budapest

Hongaarse families in de omgeving van Budapest krijgen deze zomer bezoek van jongeren uit Nederland. Het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk organiseert namelijk van 16-28 augustus een reis naar Hongarije voor jongeren van 23 tot 30 jaar. Ze zullen bij Hongaarse gezinnen thuis loge ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
80 woorden
Regering weigert Geref. Wereldbond

Regering weigert Geref. Wereldbond

Vergaderingen die in september in Madrid zouden worden gehouden door de administratieve en theologische commissies van het Europese ressort van de Gereformeerde Wereldbond gaan niet door. De Spaanse regering heeft geweigerd vergunning te geven voor deze vergaderingen. Als reden werd opgegeve ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
73 woorden
Minder sterke groei van Geref. Kerken

Minder sterke groei van Geref. Kerken

Volgens de statistiek in het nieuwe Jaarboek telden de gereformeerde kerken op 1 januari 1971 in totaal 870.379 leden. Rekent men er de tot onze kerkgemeenschap behorende Altreformierte Kirchen van Bentheim en Oost-Friesland bij dan komt men op een ledental van 876.734. Deze getallen hebben ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
119 woorden
Wilhelminawoud bij Nazareth

Wilhelminawoud bij Nazareth

In het bij Nazareth gelegen dorp Kfar Hachoreesj wordt eind deze maand het Koningin Wilhelminawoud ingewijd. Dit bos met 20.000 bomen komt tot stand dank zij een actie van het Joods Nationaal Fonds in Nederland. Uit alle kringen van de bevolking is er aan meegewerkt. Koningin Juliana zal bij ...

1 mei 1971
Kerkinformatie
138 woorden
van 17