77 resultaten
Filteren
van 8
Meer dan 1000 Russische joden naar Israël

Meer dan 1000 Russische joden naar Israël

Deze cijfers, 20 zei men in Moskou, tonen aan dat de Sovjet-Russische autoriteiten, althans tot nu toe, het tempo bij de verstrekking van uitreisvisa na het partijcongres in Moskou dat op 9 april eindigde, niet hebben vertraagd. ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
145 woorden
Meer aandacht voor geestelijke vervuiling

Meer aandacht voor geestelijke vervuiling

Door de toenemende welvaart neemt de geestelijke vervuiling toe, zo meent de staatssecretaris. De agressie en de onverdraagzaamheid onder het Nederlandse volk groeit gestadig. Het aantal gevallen van agressie met .gebruikmaking van vuurwapens in ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
de toenemende welvaart neemt
126 woorden
IR. C. N. VAN DIS NU IN SENAAT GEKOZEN

IR. C. N. VAN DIS NU IN SENAAT GEKOZEN

De voorlopige zetelverdeling (de definitieve wordt maandag door het centraal stembureau vastgesteld) luidt: KVP 22 (24), PvdA 18 (20), WD 8 (8), ARP 7 (7), CHU 7 (8), D'66 6 (-), CPN 3 (1), PPR 2 (1), PSP 2 (1), PSP 1 (3), SGP 1 (-), BP - (3).Door de ingewikkeldheid van het systeem va ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
581 woorden
Chirurg vecht ontslag aan

Chirurg vecht ontslag aan

Dr. Zaaijer was in beroep gegaan tegen het ontslag. Hij eiste dat het nietig verklaard zou worden. Ook wilde hij een schadevergoeding van 131.518 gulden.Als „opstapje" naar een mogelijke ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
193 woorden
TOURISME IN OOST-EUROPA

TOURISME IN OOST-EUROPA

Dit instituut onthult, dat Tsjecho-Slowakije met 20 procent van het totaal voorop staat, gevolgd door Hongarije met .9,7 procent en Oost-Duitsland met 9,2 procent (maar bij Oost-Duitsland moet worden opgemerkt dat dit land geen toerisme naar het ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
87 woorden
Bruto winst zal in '71 aanzienlijk dalen

Bruto winst zal in '71 aanzienlijk dalen

In 1969 was de PTT er eindelijk in geslaagd een redelijk rendement van 8 procent te bereiken. Over 1970 zal het niet meer dan bijna 5 procent bedragen, terwijl voor 1971 een rendement van krap vier procent wordt verwacht. Een verontrustende ontwi ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
378 woorden
Nixon wijst intimidatie door demonstranten af

Nixon wijst intimidatie door demonstranten af

„Het congres is niet geïntimideerd, en de president is dit evenmin. De regering zal voorwaarts gaan."Een en ander neemt niet weg dat er niet naar vredelievende demonstranten zal worden g ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
261 woorden
Overwinning DS'70 geen goed vooruitzicht voor landbouw

Overwinning DS'70 geen goed vooruitzicht voor landbouw

Ir. C. S. Knottnerus, voorzitter van het Landbouwschap en van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (KNLC) voorzag dat men bij de kabinetsformatie wel naar DS'70 toe zal moeten en vond dat voor landbouw niet zo'n best vooruitzicht. Deze partij ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
250 woorden
Opening Nederlands instituut in Cairo

Opening Nederlands instituut in Cairo

Vanuit het instituut, dat onder leiding staat van drs. W. F.E.J. Stoetzer, zal worden getracht meer bekendheid te geven aan de Nederlandse cultuur. Nederlanders die studiebezoeken brengen aan de Verenigde Arabische Republiek, en er archeologische ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
het instituut
dat onder lei-
97 woorden
ONTDEKKER INSULINE IN NEDERLAND

ONTDEKKER INSULINE IN NEDERLAND

Als ere-gast van de Nederlandse vereniging van suikerzieken zal hij met zijn vrouw tot maandag in ons land blijven. Vrijdag zal hij een bezoek brengen aan „Bos en duin", het kindertehuis van de NVS, te Zeist waar hij de eerste steen zal leggen vo ...

3 mei 1971
Reformatorisch Dagblad
452 woorden
van 8