107 resultaten
Filteren
van 11
Ernstig geval van mishandeling in babykliniek

Ernstig geval van mishandeling in babykliniek

Een woordvoerder voor de kraamkliniek heeft verteld, dat de verwondingen, die in sommige gevallen pas na 12 uur werden ontdekt, niet kritiek waren. De politie vermoedt dat de indringer zaterdagavond laat zijn daad heeft uitgevoerd, toen de zaalwacht was weggeroepen voor een voortijdige beval ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
161 woorden
Maanlander was niet defect

Maanlander was niet defect

De vluchtleiding heeft intussen besloten het probleem van de defecte schakelaar dat nogal wat opschudding heeft veroorzaakt, zoveel mogelijk te omzeilen door het gebruik van circuit A (waarmee de schakelaar is verbonden) te beperken. In feite zijn er twee complete brandstofcircuits, waarvan ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
78 woorden
Witteveen: ingrijpend bezuinigen

Witteveen: ingrijpend bezuinigen

Tot de ombuigingsvoorstellen van de oud-minister behoren: • Het terugbrengen van de bouwpot van het voortgezet onderwijs met 100 miljoen, door temporisering en hantering van stringente normen bij de bouw van scholen., • Geleidelijke vermindering van de subsidiëring van het vorm ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
153 woorden
Waarschijnlijk geen vervolging weigeraars volkstelling

Waarschijnlijk geen vervolging weigeraars volkstelling

Minister Van Agt heeft al eerder laten weten geen voorstander van vervolging te zijn.In Arnhem blijken 350 mensen principieel geweigerd te hebben. Op de afdeling bevolking van het stadhuis vindt men het achteraf onzin dat er destijds over zo'n klein aantal zoveel drukte is gemaakt. ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
47 woorden
Fysiotherapie nu ook onder regeling voor studiekosten

Fysiotherapie nu ook onder regeling voor studiekosten

In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft minister Van Veen (Onderwijs en Wetenschappen) meegedeeld dat zijn ministerie voor het schooljaar 1971-1972 een bescheiden begin zal maken met het toekennen van toelagen aan deze categorie leerlingen. Voor het schooljaar 1970-1971 hebb ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
151 woorden
Nederlandse artsen naar Indonesië voor Boerhaave-cursussen

Nederlandse artsen naar Indonesië voor Boerhaave-cursussen

Aan deze cursus nemen deel: prof. dr. J. I. de Bruijne uit Amsterdam, prof. dr. W. R. O. Goslings uit Leiden, prof. dr. J. de Graeff uit Leiden, prof. dr. A. H. Klokke uit Groningen, prof. dr. A. Sikkel uit Leiden en prof. dr. M. Vink, ook uit Leiden. Zij vertrekken vandaag van Schiphol. Het ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
81 woorden
Sola fide

Sola fide

Ik geeft toe dat gij een vrije wil hebt, om de koe te melken of een huis te bouwen, maar verder niet. Want zolang gij gerust en in vrijheid leeft, kent gij geen gevaar en hebt gij geen nood. Dan kunt gij wel menen, dat gij een vrije wil hebt, die iets vermag. Maar als er eten noch drinken, n ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
317 woorden
Nederlands gezin met auto in rivier gestort in Australië

Nederlands gezin met auto in rivier gestort in Australië

De man, wiens naam door Reuter wordt opgegeven als Gerrit Remmers, worstelde een uur lang om zijn vrouw Jenny (30) en de kinderen Ben (10), Anita (7), en Margaret (7 maanden) op de kant te brengen. Zijn zoontje Gerrit (4) was door het water meege ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
126 woorden
Moeders slopen tegels uit speelplaats

Moeders slopen tegels uit speelplaats

Toen ze al een heel eind op weg waren, arriveerde de vermoedelijk door een buurtbewoner gealarmeerde politie. De moeders kregen opdracht de tegels terug te leggen op hun oude plaats. De dames verklaarden in een dolle bui tot hun actie te zijn overgegaan, nadat een kind uit een klimrek ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
56 woorden
Uitbreiding aan het Binnenhof

Uitbreiding aan het Binnenhof

Het nieuwe gebouw komt tussen de reeds bij de Tweede Kamer in gebruik zijnde panden nrs. 4 en 7. Het is ontworpen door ir. H. van Lussanet de la Sallonlère, hoofdarchitect A bij de Rijksgebouwendienst. Het werk zal worden uitgevoerd door het Aann ...

29 juli 1971
Reformatorisch Dagblad
402 woorden
van 11