37 resultaten
Filteren
van 4
Hervormd Gereformeerde aandacht voor elkaar

Hervormd Gereformeerde aandacht voor elkaar

De journalist Ton van der Hammen heeft onlangs de praeses van onze synode opgezocht. Het verslag van het gesprek dat hij met hem voerde, trof ik aan in Hervormd Nederland. Ik wil er iets uit doorgeven. Voornaamste onderwerp van gesprek was uiteraard: de verhouding hervormd-gereformeerd. Dr. ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
1976 woorden
Synode van de Chr. Reformed Church

Synode van de Chr. Reformed Church

In de maand juni vergaderde de jaarlijkse synode van de Chr. Ref. Church. Hun ,,Blije wereld" ligt in Grand Rapids, het grootse complex van Calvin College and Seminary met zijn uitstekende faciliteiten. Midden op de campus staat een aulagebouw. Het toneel kan zo ver in de richting van d ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
1219 woorden
Voorbereiding van de gezinsweek 1971

Voorbereiding van de gezinsweek 1971

Ter voorbereiding van de gezinsweek, die dit jaar is vastgesteld van 17-24 oktober schreven de deputaten voor de gezinsweek aan alle plaatselijke kerkeraden een brief, met een kopie aan de diakonieën. Thema van de gezinsweek is ditmaal: 'Tolerantie in het gezin'. De brief van de ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
699 woorden
Uitbreiding hogeschool in Kampen

Uitbreiding hogeschool in Kampen

De curatoren van de theologische hogeschool stellen de Dordtse synode voor, akkoord te gaan met het huren van de Koornmarktkazerne in Kampen voor de theologische hogeschool en Kampen aan te wijzen als plaats van vestiging voor eventuele nieuwbouw. Eén van de redenen waarom destijds Ka ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
773 woorden
Nieuwe leden van Geref. wereldbond

Nieuwe leden van Geref. wereldbond

Voor het lidmaatschap van de Gereformeerde Wereldbond hebben zich vier leden aangemeld.
Uit India meldde zich de Kerk van Noord-lndia aan. Deze kerk kwam vorig jaar november tot stand toen zes verschillende kerken zich verenigden tot één kerkgemeenschap. Tot dit zestal beh ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
277 woorden
Adresveranderingen

Adresveranderingen

Zevenhuizen (Gr.) (60): adres kerkeraad: H. Holmersma, Oudestreek 14, Zevenhuizen (Gr.), tel. (05943) 246.
Kommerzijl: (72): adres kerkeraad: W. Eisenga, Hogeweg 7, Kommerzijl, tel. (05947) 2247.
Kollum (87): adres ds. A. Mout is: Voorweg 69, Kollumerzwaag, post Zwaagwesteinde. ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
961 woorden
Uniecollecte voor chr. onderwijs in de wereld

Uniecollecte voor chr. onderwijs in de wereld

Onder het motto Samenscholen voert de Unie ,,School en Evangelie" in de week van 4-10 oktober een aktie voor de opzet en de uitbouw van christelijk onderwijs in ontwikkelingslanden. Ook wordt hulp gevraagd voor enige Europese landen, namelijk België, Italië, Spanje en Portugal ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
133 woorden
De kerk in het ziekenhuis

De kerk in het ziekenhuis

De gereformeerde kerken tellen op het ogenblik 42 ziekenhuispredikanten, maar er is een tijd geweest dat er géén ziekenhuisdominees waren. Toen kon 'het gebeuren dat een Groningse dominee een Utrechtse collega opbelde: 'Zeg, zou jij even een gemeentelid van mij willen o ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
1243 woorden
Deputaten voor financiën en organisatie

Deputaten voor financiën en organisatie

Utrecht, 10 augustus 1971
Wilhelminapark 2

Aan de kerkeraden
Jaarlijks ontvangt u van een groot aantal verenigingen en instellingen een aanvraag om steun en het is bekend dat veel kerkeraden hieraan met milde hand voldoen, hoewel men vaak nauwelijks wee ...

1 augustus 1971
Kerkinformatie
230 woorden
HET RAADSEL OPGELOST

HET RAADSEL OPGELOST

Jacobs leven is zeer bewogen geweest. Niet alleen voordat hij kwam aan den Jabbok, maar ook vooral daarna. Gods weg met hem ging door diepe wateren. Wat er geschied was met Dina is ons bekend, en vooral ook wat daarop gevolgd is. Wat een verdriet heeft Jacob er van gehad. Op zijn sterfbed ...

1 augustus 1971
The Banner of Truth
Ds. L.
1649 woorden
van 4