127 resultaten
Filteren
van 13
Woordelijke inspiratie H. Schrift

Woordelijke inspiratie H. Schrift

Ds. Van Haaren wees er in zijn toespraak op, dat „de duivel de kracht van Gods Woord wil breken door valse vertalingen in het leven te roepen". Dat daarom de bede van Gods Kerk in 1971 ook mocht zijn: Verstoor de werken des duivels, en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitsgader ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
241 woorden
Jubileum

Jubileum

De jubilaris is werkzaam als opmaker in de finish-afdeling.De heer Dunnink werd toegesproken door de directeur, de heer N, H. van Heek, Deze overhandigde hem een oorkonde en een zilveren ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
54 woorden
Ongeval door lading op Rijksweg

Ongeval door lading op Rijksweg

De heer v,d, G, kreeg een shock, de heer A. K. liep inwendig letsel op terwijl zijn- passagier, de 33-jarige exporteur  R. A, B. eveneens inwendig letsel en hoofdwonden kreeg. De 48-jarige directeur A. K. uit Rhoon moest met hoofdwonden en een ge ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
Wild zwijn in visnet

Wild zwijn in visnet

Volgens deskundigen in het gebied komt het aan de Middellandse Zee niet zelden voor, dat wilde zwijnen bij dreigend gevaar hun toevlucht in zee zoeken. Vooral tijdens bosbranden gebeurt dit. ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
33 woorden
Beproeving

Beproeving

Het betaamt alle mensen en voornamelijk de kerk vast te stellen dat wij niet bij toeval geteisterd worden, maar met medeweten van God. En hoewel de slagen ontstaan óf door de materie of door de Duivel of door de verwoedheid van mensen, moeten wij toch weten dat zij toegelaten worden door eni ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
231 woorden
Cholera in Afrika

Cholera in Afrika

De landen waar de ziekte heerst zijn Kameroen, Ivoorkust, Dahomey, Ghana, Opper-Volta, Kenia, Liberie, Mali, Madagascar, Mauretanlë, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tsjaad en Oeganda. ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
28 woorden
beroepingswerk

beroepingswerk

NED HERV KERK Beroepen: te Middelburg: L. E. Emmen te Bergentheim; Benoemd: vanwege de Generale Synode tot zendingspredikant ten dienste van de Ev. Chr. Kerken in Sangir en Talaud voor vormingswerk t.b.v. ambtsdragers: EW. Kramer, pred. van de Vrije Evang. gemeente te Bergum; dit in s ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
102 woorden
Behoefte aan leidinggevend personeel sterk gedaald

Behoefte aan leidinggevend personeel sterk gedaald

In een gepubliceerd rapport van een Brits bureau op het gebied van personeelswerving wordt gezegd dat de vraag naar dergelijke functionarissen dit jaar in geheel Europa gemiddeld met twintig procent is gedaald.Volgens het bureau is Nederland voor een werkzoekende staffunctionaris een ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
128 woorden
Brandweer houdt „open dag"

Brandweer houdt „open dag"

De bedoeling hiervan is om de burgerij bekend te maken met het werk van de brandweer, dat behalve brandbestrijding ook hulp verlening bijv, bij ongelukken omvat. Bezoekers zullen een indruk kunnen krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de br ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
89 woorden
LINKSE DRIE KOMEN MET EIGEN BEGROTING

LINKSE DRIE KOMEN MET EIGEN BEGROTING

• bezuinigingen op defensie, waterstaat en landbouw tot een totaalbedrag van twee a driehonderd miljoen gulden;
• verhoging van de vermogens- en successiebelasting;
• verhoging van enkele overheidstarieven, o.a. de PTT;
• het ni ...

9 september 1971
Reformatorisch Dagblad
twee a driehonderd miljoen gulden
357 woorden
van 13