116 resultaten
Filteren
van 12
Brief aan Moderamen over Kosmokomplot

Brief aan Moderamen over Kosmokomplot

In verband met de recente gebeurtenissen rondom het weekend Kosmokomplot én de daardoor ontbrande discussies omtrent het beleid van de directie van Kerk en Wereld en het beleid van u als moderamen, gevoelen onderstaande personen, allen leden van de Ned. Herv. Kerk, zich gedrongen publiekelij ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
Ir. J. H. van Bemmel
Ds. G. Boer
Ir. J. van der Graaf Huizen (N-H)
Dr. C. Graaf land
Prof. dr. G. P. van Itterzon De Bilt
Ds. L. Kievit
Drs. G. van Leyenhorst
Dr. B. W. Steenbeek
Ir. L. van der Waal
783 woorden
AD EXTRA niet EXTRA

AD EXTRA niet EXTRA

Roeping van de kerk in de wereldIn vorige nummers van 'De Waarheidsvriend' stond een aankondiging en globale commentaar op een artikel van wijlen professor Van Ruler, waarin hij ketterijen of, wat vriendelijker gezegd, fautes des qualités van de ultra-gereformeerden, alias uite ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
H. G. Abma
2199 woorden
Uit de pers

Uit de pers

Onbehagen rondom de vredesweekReeds enkele malen is er in de kolommen van ons blad gewezen op de bedenkelijke tendenzen van de vredesweekacties. Het — inmiddels afgelaste — Kosmokomplot heeft heel wat verontrusting gewekt. Terecht ook wordt gewezen op een bepaalde links-politie ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
2373 woorden
Bondsnieuws

Bondsnieuws

WAARDE LEZERSDe heer J. A. Kniithof te Lekkerkerk gaf een nietiwe lezer op in Utrecht. Bij de administratie gaven zich 18 nieuwe lezers op: Alphen a. d. Rijn 1, Bennebroek 1, CapeUe a. d. IJssel 1, Delft 3, Elburg 1, Kamperveen 1, Katwijk a. Zee 1, Lekkerkerk 1, Oegstgeest 1, O ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
ds. J. J. Timmer
J. J. Timmer
ds. Jac. Vermaas
582 woorden
Ingang en uitgang

Ingang en uitgang

Hanria's taal krijgt iets dichterlijks. Wat deed ze in het huis des Heren? Ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Haar hart was boordevol verdriet; ze knielde neer en het brak. Het brak, zoals een kruik breekt, en het water stroomt er uit. Zo stroomde uit het gebroken har ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
L.K.
1254 woorden
Een belangrijke vergadering

Een belangrijke vergadering

Het hoofdbestuur heeft besloten om D.V. op zaterdag 6 november a.s. een vergadering te houden om de problemen waarvoor wij met elkaar in de Herv. Kerk in deze tijd staan ernstig onder ogen te zien.Voor deze bijeenkomst zullen uitnodigingen uitgaan naar de kerkeraden en ook naar de afd ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
Bt.
72 woorden
’Gemeentevormen en gemeenteopbouw’

’Gemeentevormen en gemeenteopbouw’

VEen nieuwe ethiekMet het oog op het Apostolaat wordt in het Rapport aan de kerk de eis gesteld theologie en ethiek nieuw te doordenken in confrontatie met een nieuwe, steeds veranderende wereld (72). De mogelijkheid van een nieuwe theologie en een nieuwe ethiek, ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
K. Exalto
2300 woorden
Huisbezoek als zielzorg

Huisbezoek als zielzorg

V’Predikt het evangelie'Christus Zelf heeft ons ook duidelijke richtlijnen gegeven. Voor Zijn hemelvaart heeft Hij de taak der apostelen samengevat in enkele regels: 'Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen, onderwijst (letterlijk: ...

16 september 1971
De Waarheidsvriend
Aalburg
L. Blok
1408 woorden
Voor Lockheed 750 milj. dollar

Voor Lockheed 750 milj. dollar

Krachtens de overeenkomst zal de Amerikaanse regering verdere bankleningen tot een bedrag van 250 miljoen dollar garanderen.Lockheed heeft reeds 400 miljoen dollar van de 750 miljoen uitgegeven aan het 1-1011 Tristar project.De ondertekening maakte het Lockheed mogelijk onmidde ...

16 september 1971
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
Stijgend succes van Portugezen in Mozambique

Stijgend succes van Portugezen in Mozambique

In de loop van dit jaar, aldus een communiqué, zijn 580 guerrillastrijders gedood en 382 kampen van de guerrilla-beweging vernietigd. Aan Portugese zijde zouden 41 doden en 90 gewonden zijn gevallen. ...

16 september 1971
Reformatorisch Dagblad
34 woorden
van 12