71 resultaten
Filteren
van 8
GELDERSE ECONOMIE REDELIJK GOED

GELDERSE ECONOMIE REDELIJK GOED

Die conclusies trekt het Gelderse NVV, gewapend met de cijfers met het Gelderse Economisch Technologisch Instituut (ETI), in het gisteren verschenen jaarverslag.Arnhem, dat al enige tijd leegloopt in de richting van Zevenaar, heeft de terugloop in de industriële sector niet eens kunne ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
504 woorden
Ten Kate koopt het Veendammer Nieuwsblad

Ten Kate koopt het Veendammer Nieuwsblad

Bij deze onderhandelingen zijn aldus een communique, beide partijen in principe tot volledige overeenstemming gekomen over de condities waarop per 1 november a.s. de overdracht van de uitgaverechten zal geschieden.Het ligt nadrukkelijk in de bedoeling dat de explotatie van het Veendam ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
95 woorden
Meer produktie bij de KLM

Meer produktie bij de KLM

De produktie vermeerderde van 207.1 miljoen tot 219,4 miljoen tonkilometers. maar de beladingsgraad ging omlaag van 58,7 tot 55,6 procent, zo blijkt uit voorlopige cijfers die de KLM dinsdagavond heeft verstrekt. ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
103 woorden
„Gedeputeerde Sehilthuijs* ramt steiger

„Gedeputeerde Sehilthuijs* ramt steiger

De veerboot, die donderdag naar een werf gegaan is, wordt vervangen door de reserveboot „de Hoorn". De dienst ondervindt geen vertraging.Midden op de rivier bemerkte de kapitein van de „ ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
66 woorden
Fosgeenopslag in haven blijft onvermijdelijk

Fosgeenopslag in haven blijft onvermijdelijk

Er is volgens het college bij de besprekingen met ICI over de procestechnische en milieuhygiënische aspecten van het zogenaamde MDI-project zeer veel aandacht aan de stof fosgeen besteed. Om ve ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
143 woorden
BESTEMMINGSPLANNEN VOOR OPPERVLAKTEWATEREN

BESTEMMINGSPLANNEN VOOR OPPERVLAKTEWATEREN

Dit zei hij in Maarssen tijdens een lezing over milieuhygiëne, waarvoor de belangstelling van de zijde van het publiek nogal wat tegenviel. Dr. Schilt merkte tevens op, dat „grondwater uitermate goed beschermd moet worden tegen winning door midde ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
173 woorden
Rietsuiker

Rietsuiker


B. en W. hebben hierop geantwoord, dat, hoewel zij het een goed voorstel vinden, zij het niet op hun weg vinden liggen voor dit doel geld uit te trekken. ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
32 woorden
Revaluatie van de yen te verwachten?

Revaluatie van de yen te verwachten?

Op de wisselmarkt van Tokio hebben grote verkopen van Amerikaanse dollars geleid tot een stijging van de yen-koers tot het record van G.33 procent boven de officiële pariteit van 360 yen per dollar. Valutabanken probeerden de risico's van revalua ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
138 woorden
Dr. K. van Nes pres.-curator VU

Dr. K. van Nes pres.-curator VU

Dr. K. van Nes is 57 jaar. Hij is oud-leerling van de VU, studeerde van 1932 tot 1938 scheikunde en promoveerde in 1951 bij prof. dr. ir. J. Coops tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op een proefschrift, getiteld: Benzoëzuur als ijkstof in de verbrandingscalorimetrie.Dr. ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
102 woorden
Chr. Geref. Synode zal meerderheidsrapport vrouwenkiesrecht nader bezien

Chr. Geref. Synode zal meerderheidsrapport vrouwenkiesrecht nader bezien

Prof. dr. J. van Genderen ging in een uitvoerig betoog in op Efeze 4 waarin van de gaven van God aan de mensen wordt gesproken. Hij merkte o.m. op. „Wij als broeders mogen niet zeggen: nee zuster, jullie niet! Moeten wij als broeders dan voor hen beslissen?"Ook dr. Van 't Spijker vond ...

20 september 1971
Reformatorisch Dagblad
485 woorden
van 8