130 resultaten
Filteren
van 13
BETER RESULTAAT BIKKERS N.V.

BETER RESULTAAT BIKKERS N.V.

De herstructurering van Dikkers is voor op het programma. Scapi en de twee Ard-maatschappijen behaalden betere resultaten mede dank zij de vorig jaar aan deze maatschappijen overgieterij-divisies in Hengelo lijden nog gedragen activiteiten. De af ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
153 woorden
Geheel alleen

Geheel alleen

Siffre wil onder meer de soort van moeheid nagaan die een piloot voelt die zeer lange afstanden vliegt en die ook andere mensen voelen wier slaappatroon zeer onregelmatig is. De expeditie van Siffre wordt bekostigd door het Franse ministerie van ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
146 woorden
Amerikaanse sergeant helpt melaatsenkolonie in Thailand

Amerikaanse sergeant helpt melaatsenkolonie in Thailand

Ten slotte wilden de patiënten weten waar al die goede gaven vandaan kwamen - wie „sergeant Washington" was. Hij was toen al uit Thailand overgeplaatst en moest in december 1969 weg. Zijn commanderende generaal gaf gehoor aan een verzoek van Prak ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
500 woorden
Sovj et-Unie heeft grootste aantal onderzeeërs ter wereld

Sovj et-Unie heeft grootste aantal onderzeeërs ter wereld

In de uit 11 pagina's bestaande informatie werd ondermeer gezegd:
• De Russische marine heeft ongeveer 350 onderzeeërs, waarvan een toe nemend aantal kernaandrijving heeft en bewapend is met raketten met kernkoppen. Er worden ongeveer 12 ni ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
188 woorden
Uitbreiding proeven postmechanisatie

Uitbreiding proeven postmechanisatie

Na een kortstondige proef in Gouda in 1962-63 is ruim vier jaar geleden in het districtpostkantoor in Rotterdam bij wijze van proef een opzet-stempelmachine in gebruik genomen, die tot dusver met de hand verrichte handelingen heeft overgenomen. E ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
400 woorden
Landbouwbeurs (23ste) in Zuid-Laren

Landbouwbeurs (23ste) in Zuid-Laren

Gezien de ontwikkeling van de aardappelmeelindustrie verwachtte de heer Wind, dat de prijzen voor fabrieksaardappelen op een dusdanig peil zullen blijven, dat een rendabele teelt voor de boer mogelijk is. Dit is van essentieel belang ,want noij s ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
220 woorden
Hogere omzet en winst Macintosh

Hogere omzet en winst Macintosh

De winst steeg eveneens met 15 pet. Verwacht wordt dat deze winststijging ook in het vierde kwartaal zal doorzetten. De orderpositie voor het vierde kwartaal is zodanig, dat verwacht mag worden, dat geheel 1971 met tenminste 15 pet omzetstijging ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
65 woorden
COOYMANS, GROTE NAAM IN DRANKENWERELD

COOYMANS, GROTE NAAM IN DRANKENWERELD

Het bedrijf is in 1828 opgericht en bezit thans naast het produktiebedrijf in Den Bosch nog 20 slijterijen onder de naam Covin en 6 grossierderijen. In 1968 trad het bedrijf uit het kartel. ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
185 woorden
Reuzencitroenen

Reuzencitroenen

Dit succes zette Fachroetdinov tot nieuwe onderzoekingen aan. Nog viji jaren van arbeid en er was een nieuwe citroenboom tot ontwikkeling gebracht, een unieke variëteit. Op een onlangs in Tasjkent gehouden landbouwtentoonstelling exposeerde Fachr ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
98 woorden
Rijksmuseum toont verfden op zeer moderne wijze

Rijksmuseum toont verfden op zeer moderne wijze

Dr. Van Schendel ging uitvoerig in op de nieuwe opzet van exposeren en de problemen, die er de oorzaak van waren, dat de afdeling zo lang voor het publiek ontoegankelijk was. Er waren vele hindernissen, zoals bouwstops en bestedingsbeperkingen. Ook was sterke uitbreiding wenselijk, omdat m ...

21 oktober 1971
Reformatorisch Dagblad
een correspondent
838 woorden
van 13