119 resultaten
Filteren
van 12
Duiker werkte met verlies

Duiker werkte met verlies

In het tussentijds bericht van oktober 1971 werd reeds meegedeeld, dat er een sterke teruggang optrad in de export. Hierdoor zijn grote onderbezettingskosten ontstaan. Aan de op 19 april te houden jaarvergadering zal worden voorgesteld het verlies in mindering te brengen van de reserve en ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
90 woorden
Nieuwe schoenen voor de NAVO?

Nieuwe schoenen voor de NAVO?

David Kennedy, de nieuwe Ameri, kaanse ambassadeur bij de NAVO, is vandaag op het NAVO-hoofdkwartier te Brussel aangekomen. Hij verklaarde evenwel meteen te zullen doorreizen naar Spanje, voor een zakelijk bezoek. De Amerikaanse schoenenfabrikanten klagen op het ogenblik over de goe ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
141 woorden
Vier gevangenissen dicht in zomermaanden

Vier gevangenissen dicht in zomermaanden

Het blijkt dit jaar evenmin als vorig jaar mogelijk zonder het nemen van bijzondere maatregelen de vakanties van het personeel van de gevangenissen en huizen van bewaring in de zomermaanden doorgang te doen vinden. Vorig jaar is een oplossing gevonden door behalve detachering van personeel ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
372 woorden
Tegenstellingen worden steeds duidelijker

Tegenstellingen worden steeds duidelijker

Woensdag was hij in Porijs, waar hij het wekelijkse Franse kabinetsberaad bijwoonde. Niemand in Brussel weet na dit alles of de landbouwministers in Brussel er nu wel of niet in zullen slagen nieuwe landbouwprijzen voor het seizoen 1972/1973 vast te stellen en besluiten te nemen over het p ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
334 woorden
Radio Europa

Radio Europa

Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft gisteren ingestemd met de financiering van adio Vrij Europa en radio Vrijheid per 30 juni aanstaande. Afgevaardigde William S. Maillard rep. Califomië weet het vooral aan het drijven van de voorzitter van de senaatsommissie voor buitenlandse za ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
83 woorden
Hoechst vraagt vergunning

Hoechst vraagt vergunning

Hoechst Vlissingen NV wil voor de afvoer en verwerking van slakken van de derde fosforoven de installaties wijzigen en aok uitbreiden. Voor iedereen ligt ten stadhuize te Vlissingen de aanvraag van Mnderwatvergunning ter in Op dinsdag 4 april wordt in het stadhuis een openbare zitting geho ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
127 woorden
President van „Pan-Am" afgetreden

President van „Pan-Am" afgetreden

De president-commissaris van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan American World Airways, Najeeb Halaby, is gisteren afgetreden — enkele uren nadat was bekendgemaakt dat de onderneming in februari een verlies had geleden van ruim 35 miljoen gulden. Halaby wordt opgevolgd door Willian Seawell ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
83 woorden
Raad Tholen besprak subsidie aan zwembad

Raad Tholen besprak subsidie aan zwembad

Eén van de ontwerpen, welke op de gemeenteraadsvergadering te Tholen werd behandeld, was het zwembadplan „Kern Tholen". Op het verzoek van b. en w. om verlenging van de termijn van de subsidietoezegging van bovenstaand plan, dat al van 1970 af loopt, deelden Gedupeerde Staten van Zeeland mee, dat ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
88 woorden
Russisch-Orthodoxe kerk wil Christendom wurgen in Sovjet-„heil'-staat

Russisch-Orthodoxe kerk wil Christendom wurgen in Sovjet-„heil'-staat

DICTATORIAALEen afschrift van de drie bladzijden tellende brief werd vandaag door vrienden van de schrijver gepubliceerd. De „vasten-brief" was niet gedagtekend. Solzjenitsyn, die naar men zegt een zeer religieus man is, stelde de meegaandheid aan de kaak waarm ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
542 woorden
P. v. d. Molen commandant

P. v. d. Molen commandant

Met ingang van 1 april is benoemd tot commissaris van politie te Zoetermeer de heer P. van der Molen uit Zeist, thans officier der rijkspolitie eerste klasse en plaatsvervangend commandant van de algemene verkeersdienst rijkspolitie te Driebergen. ...

23 maart 1972
Reformatorisch Dagblad
39 woorden
van 12