220 resultaten
Filteren
van 22
Financiële administratie

Financiële administratie

Aan de kerkeraden
De synode vraagt de bijzondere aandacht van de kerken voor het systeem van financiële administratie, dat de deputaten voor financiën en organisatie — mede namens enkele deputaatschappen — en het Landelijk Verband van de Commissies ...

1 april 1972
Kerkinformatie
96 woorden
Algemeen bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Algemeen bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Utrecht, april 1972
Wilhelminapark 2

Aan de kerkeraden,
Binnen enkele dagen verschijnt het Jaarboek 1972. Deze uitgave is weer geheel bijgewerkt en bevat de nieuwste gegevens over onze kerken. Elk kerkeraadslid moet over deze gegevens beschikken en zal h ...

1 april 1972
Kerkinformatie
J. Bovenberg
181 woorden
Evangelisatie-beurs in Woudschoten

Evangelisatie-beurs in Woudschoten

Vertegenwoordigers van Youth for Christ, Children of God, Evangelisch Herstel en Opbouw, Septuagint, Navigators, Kerk en Rekreatie en Campus Crusade, zullen in het kader van een evangelisatie-beurs, meewerken aan de jaarlijkse evangelisatiekonferentie in 'Woudschoten' te Zeist, van 1 ...

1 april 1972
Kerkinformatie
146 woorden
Zendings-samenwerking met 'Zeist' opgeschort

Zendings-samenwerking met 'Zeist' opgeschort

Jarenlang hebben de Gereformeerde Kerken niet alleen via het Idenburgfonds, maar ook via adviserende leden in het Zeister Zendingsbestuur hun medewerking gegeven aan het werk in Suriname. Elk jaar werd de bijdrage van ruim f 100.000,— voor de z.g. Javanen-zending als een aanvulling van ...

1 april 1972
Kerkinformatie
245 woorden
Een kerkelijk bureau: waar is dat goed voor

Een kerkelijk bureau: waar is dat goed voor

Toen na de bevrijding in de Utrechtse Oosterkerk aan de Maliebaan een buitengewone generale synode vergaderde, zaten de broeders behoorlijk met tik- en stencilwerk. De nasleep van de kerkscheuring bracht de nodige papieren mee, maar hoe kreeg je die onder de synodeleden uitgedeeld?
De b ...

1 april 1972
Kerkinformatie
A. J. Klei
1896 woorden
Benoemingen deputaten

Benoemingen deputaten

De Generale Synode benoemde tot:

Deputaten voor de algemeen diakonale arbeid:
W. Bosselaar, Amsterdam-Buitenveldert; drs. P. Bukman, Haarlem; K. P. Dekker, Bussum; mr. dr. J. W. Eggink, Voorburg; J. C. van Halsema, Rolterdam-16; A. S. van Hulzen, Zwolle; drs. ...

1 april 1972
Kerkinformatie
388 woorden
Oekumenische actie

Oekumenische actie

Aan de kerkeraden.
Tot de besluiten die de generale synode van Dordrecht 1971/1972 genomen heeft behoort ook het volgende 'De kerken te wijzen op het bestaan van de sectie 'Oecumenische Aktie' van de Raad van Kerken (adres Maliebaan 88, Utrecht) als service- ...

1 april 1972
Kerkinformatie
K. J. Schaafsma
62 woorden
Hogeschooldag in Kampen over 'Spiritualiteit'

Hogeschooldag in Kampen over 'Spiritualiteit'

Dit jaar zal het onderwerp van de Hogeschooldag van de Theologische Hogeschool te Kampen zijn 'Spiritualiteit'. Over dit onderwerp zullen op deze dag, 18 mei a.s. prof. dr. P. J. Roscam Abbing, hoogleraar te Groningen, en ds. P. N. Kruyswijk, te Haarlem, spreken.
De rector, prof ...

1 april 1972
Kerkinformatie
89 woorden
Een streekgemeente in de Betuwe

Een streekgemeente in de Betuwe

Een kleine gemeente op een dorp. Ze telt een paar honderd leden en heeft een eigen predikant. Zulke gemeenten zijn er nog heel wat in ons land, maar ze krijgen het steeds moeilijker. Predikantstraktementen, kosten van onderhoud van gebouwen enz. stijgen met de dag, terwijl het ledental vaak ...

1 april 1972
Kerkinformatie
790 woorden
Kom over de brug

Kom over de brug

Aan de kerkeraden en predikanten
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de aktie ,Kom over de Brug" dit jaar weer een beroep zal doen op de Nederlandse christenheid om een groot bedrag bijeen te brengen waarmee allerlei werk van de kerken in de ontwikkelingslanden ...

1 april 1972
Kerkinformatie
184 woorden
van 22