122 resultaten
Filteren
van 13
Nota bejaardenbeleid ondervindt kritiek

Nota bejaardenbeleid ondervindt kritiek

Volgens mej. Van Leeuwen geeft de regering geen uitvoering aan haar motie die de Tweede Kamer enkele jaren geleden over het bejaardenbeleid aannam.De drie confessionele regeringspartijen willen dat er een aanvullende nota komt waarin het bejaardenbeleid in zijn totaliteit wordt aangepakt. ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
330 woorden
Twee broertjes op zolder verbrand

Twee broertjes op zolder verbrand

De heren W. en R. Rooymans waren bezig vloerbedekking aan te brengen op de eerste verdieping van het woonhuis van de familie Schippers, toen een steekvlam onverwachts de trap naar de zolderverdieping in vuur en vlam zette. Ruud en Robbie Schippers sliepen daar. Eén van de vloerenleggers, W ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
197 woorden
Kamerleden vragen door

Kamerleden vragen door

Rekenmeesters in de Tweede Kamer hebben becijferd, dat dit parlementaire jaar een mijlpaal is bereikt. Bijna anderhalve maand eerder dan vorig jaar werd dinsdag namelijk de duizendste schriftelijke vraag gesteld. Daaruit blijkt duidelijk een toename van het aantal vragen van kamerleden aan bewind ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
92 woorden
Opmerken

Opmerken

De hoog ontwikkelde techniek veroorlooft de mens daden, die adembenemend zijn. De planeet Mars, gemiddeld 330 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, gaat zijn geheimen al prijs geven. De Russische ruimtesondes die sedert begin december om deze planeet heen cirkelen hebben vastgesteld, dat dez ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
440 woorden
JUSTITIE MAAKT SNELLER AFWIKKELEN SCHADE NA AUTOBOTSING MOGELIJK

JUSTITIE MAAKT SNELLER AFWIKKELEN SCHADE NA AUTOBOTSING MOGELIJK

Processen-verbaal van aanrijdingen werden sinds 1970 al door de officier van justitie doorgestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren.Wie bij de aanrijding betrokken was (of zijn verzekeringsmaatschappij), kon bij die vereniging een afschrift van het proces-verbaal k ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
156 woorden
Evangelie

Evangelie

De leer en wet van het geloof en van de bekering heeft iemand lief, wanneer hem dat middel op het hoogst beminnelijk voorkomt, dat God voorschrijft om deel te krijgen aan Christus, namelijk het geloof. Want waar kan er een lieflijker weg worden aangewezen voor de zondaar om zalig te worden, dan d ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
259 woorden
Hoge prijzen op kunstveiling

Hoge prijzen op kunstveiling

Een complete set van zes gravures voorstellend het leven van Maria van Hendrick Goltzius werd door een Nederlandse particulier gekocht voor 4800 gulden.Op deze veiling 'was de Nederlandse grafiek zeer in trek, vooral bij de Engelsen, die zich grage kopers toonden. Ook werd geconstateerd da ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
182 woorden
Collecte voor Astma-Fonds

Collecte voor Astma-Fonds

Het is begrijpelijk dat astma eigenlijk een ziekte is waar te gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan. Men kan zo moeilijk langdurig blijven stilstaan bij dit voortdurende, taaie ongerief, dat een ernstige bedreiging betekent voor de volksgezondheid. Men noemt de astmatische ziekten ook wel CARA, de ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
169 woorden
Kerken bouwen aan geweldloze wereldrevolutie

Kerken bouwen aan geweldloze wereldrevolutie

De vorige week in „Kerk en Wereld" te Driebergen gehouden internationale studieconferentie over „de kracht van de geweldlozen", heeft in vele behoudende kringen ernstige verontrustinig gewekt. Niet alleen omdat de initiatiefnemer, de Braziliaanse aartsbisschop Helder Camara, bekend om zijn links- ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
1706 woorden
AKZO volgende week in Kamer

AKZO volgende week in Kamer

Vandaag komt de raad van bestuur van dit concern de Kamercommissies van economische en sociale zaken inlichten.Ook wordt vandaag een brief van de regering verwacht met „feitelijke gegevens", zoals minister Nelissen (Economische Zaken) deze brief gisteren karakteriseerde.De oppositie ...

12 april 1972
Reformatorisch Dagblad
komt de raad van bestuur van dit concern de Kamercommissies
314 woorden
van 13