168 resultaten
Filteren
van 17
Luchtgevecht boven de Middellandse Zee

Luchtgevecht boven de Middellandse Zee

Eerst meldde Israël dat twee Egyptisch iachtbouimenwerpers van het type Mig-H omlaag waren geschoten en dat alle Israëlische vliegtuigen behouden op hun basis waren teruggekeerd. Maar Egypte maakte later bekend dat Israël bij het gevecht twee Mirages had verloren. Volgens een woordvoerder ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
314 woorden
Rijn-conferentie uitgesteld

Rijn-conferentie uitgesteld

Het voorbereidende overleg van de Rijncommissie, dat in zekere zin de basis is voor de vergadering van de ministers, is vertraagd en verder moet men rekening houden met vakanties. ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
29 woorden
Gebr. A. en H. Biiiteirhuis

Gebr. A. en H. Biiiteirhuis

Aanleg en onderhoud van tuinen
Ook grote werken, zoals SOHOLfiN en FABRIEKEN Laag Boskoop 115 — BOSKOOP Telefoon 01727-2371 Heer, middelbare leeftijd, ADMINISTRATIEVE OPLEIDING
Briaven onder nr. RD 653 A bur. v. d. blad. ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
35 woorden
Noordzeegas kost meer

Noordzeegas kost meer

Het lijict minister Langman van economische zaïken niet uitgesloten dat voor het aardgas, dat op de Noordzee gewonnen wordt, een hogere inkoopprijs betaald zal moeten worden dan voor het op het vasteland gewonnen gas. Aardgaswinning op zee is in het algemeen een veel kostbaarder zaak. In a ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Onderwijsrapport in 1974 gereed

Onderwijsrapport in 1974 gereed

In deze onvoorziene omstandigheid vond, zoals bekend, de minister van onderwijs en wetenschappen mr. C. van Veen, — hoewel uit het onderzoek nog geen indicaties beschikbaar waren — aanleiding per 1 januari jl. een verbetering van de salarissen aan te brengen bij het kleuter-, basis- en buite ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
100 woorden
DE grootste keus de beste merken de laagste prijzen

DE grootste keus de beste merken de laagste prijzen

Vrijdags tot STATIONSSTRAAT 72 - APELDOORN 9 uur geopend TELEFOON 12229 Tekst: rT3
OOK IK wil gebruik maken van zo'n gemakkeliik en succesvol „SCHAKELTJE" voor een SCHAKELTJE in het
R.D. van 1972
...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
31 woorden
KANSEN OP DE CANADESE MARKT

KANSEN OP DE CANADESE MARKT

lijkheden voor de Nederlandse industrie zijn, moeten niet worden verwaarloosd, aldus de heer Knottnerus. Hij wees erop, dat Nederland een uitstekende entree bij de Canadezen heeft. Er is nog een belangrijke reden om meer belangstelling voor de Canadese markt te hebben: fabrikanten, die ove ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
75 woorden
HUWELIJK EN KENNISMAKING

HUWELIJK EN KENNISMAKING

ADRES: ^^ PLAATS: H ^^^^H Deze bon in een open envelop zonder postH • • zegel opsturen naar: " ^^^^ Administratie Reformatorisch Dagblad, 'i afd. bez., Aniwoordnr. 92, Apeldoorn. •r^\^ U kunt ons ook tijdens de kantooruren bellen 05760-15202, ^ toestel 10 (afd. bezorging). ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
46 woorden
BOD OP KNSM ?

BOD OP KNSM ?

Anderen namen deze geruchten met een flinke schep zout en beweerden dat het tegendeel het geval is en KNSM juist wil deelnemen in een ander bedrijf. Hoe het ook zij. de koers ging na de sprong van ƒ 9 ven woensdag opnieuw ƒ 9 omhoog tot 2 pnt. hoger op 135 en NSU 195. HAL was 3 op 113. D ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
87 woorden
UW RENTEKAART IS GELD WAARD!

UW RENTEKAART IS GELD WAARD!

Er zijn platte en bolle, extra smalle en super brede, zware en lichte, matglanzende en gepolijste. Springlevende ideeën van jonge ontwerpers die de gladde pracht van goud als versiering toe ...

15 juni 1972
Reformatorisch Dagblad
30 woorden
van 17